Tag Archives: dla

Trójwymiarowy obraz na ekranie kina domowego

Trójwymiarowy obraz na ekranie kina domowego

Przebojowe filmy, takie jak Avatar, uzmysłowiły setkom milionów widzów atrakcyjność obrazu 3D. Coraz więcej z nich chce mieć takie same możliwości w komfortowych warunkach własnego salonu. Niektórzy analitycy prognozują, że do 2015 r. zostanie sprzedanych prawie 80 milionów telewizorów 3D. Jest to ogromna liczba, zważywszy że pojawiły się one na rynku dopiero na początku tego roku.…

Kulczyk Oil Ventures wzmacnia skład Kierownictwa Wyższego Szczebla

NINIEJSZA INFORMACJA PRASOWA ANI ŻADNE INFORMACJE W NIEJ ZAWARTE NIE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE I NIE BĘDĄ ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOŚREDNIO BĄDŹ POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII I JAPONII ANI W ŻADNYM SYSTEMIE PRAWNYM, W KTÓRYM WYKONANIE POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI BYŁOBY NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W TYM SYSTEMIE PRZEPISAMI PRAWA Kulczyk Oil Ventures rozszerzył skład kierownictwa spółki o dwie osoby: Jakuba Korczaka oraz dr.…

Zmiana w kierownictwie Kulczyk Oil Ventures

Kulczyk Oil Ventures rozszerzył skład kierownictwa spółki o dwie osoby: Jakuba Korczaka oraz dr. Trenta Rehilla. Awans obu pracowników, który nastąpił po zakończeniu publicznej oferty KOV w Polsce oraz rozpoczęciu notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ma na celu wzmocnienie grona kierowniczego spółki.…

Motywacja pracowników

Motywacja pracowników autorem artykułu jest Daniel Janik Często spotykany w firmach problem polega na tym, że pracownicy nie mają większej motywacji do pracy. Robią coś, ponieważ „muszą”, ale tak naprawdę nie mają na to zbytniej ochoty. Pracują, ponieważ trzeba, ponieważ potrzebują pieniędzy, ale nie czują więzi ze swoim miejscem pracy.…

Tibaldi for Bentley

Czasami zadajemy sobie pytanie, co powstanie z fuzji dwóch znakomitych firm wytwarzających luksusowe przedmioty codziennego użytku? Najlepszą odpowiedzią na takie pytanie jest kolekcja artykułów piśmienniczych Tibaldi for Bentley. Te unikatowe pióra i długopisy powstały dla upamiętnienia sześćdziesiątej rocznicy założenia słynnej fabryki samochodów Bentley w miejscowości Crewe.…
Top