Tag Archives: gazu

Kulczyk Oil Ventures dokonał przejęcia KUB-Gas

NINIEJSZA INFORMACJA PRASOWA ANI ŻADNE INFORMACJE W NIEJ ZAWARTE NIE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE I NIE BĘDĄ ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOŚREDNIO BĄDŹ POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII I JAPONII ANI  ŻADNYM SYSTEMIE PRAWNYM, W KTÓRYM WYKONANIE POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI BYŁOBY NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W TYM SYSTEMIE PRZEPISAMI PRAWA Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, spółka Kulczyk Oil Ventures (KOV) sfinalizowała transakcję zakupu 70% akcji firmy KUB-Gas LCC (KUB-Gas), stając się tym samym firmą nie tylko poszukiwawczą, ale również wydobywczą.…

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Kulczyk Oil Ventures

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2010 r. zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Kulczyk Oil Ventures. Prospekt zostanie podany do publicznej wiadomości 15 kwietnia 2010 r. “KOV to dla nas jedno z najważniejszych, bo najbardziej obiecujących, aktywów. Spółka, która wpisuje się w naszą znacznie szerszą strategie energetyczną.…
Top