Tag Archives: kov

Kulczyk Oil Ventures rozpoczął drugi odwiert poszukiwawczy w Brunei

Kulczyk Oil Ventures informuje o rozpoczęciu drugiego odwiertu poszukiwawczego na obszarze lądowym Bloku L w Brunei Darussalam wykonywanego w 2010 r. Odwiert Lempuyang-1 to część pierwszego etapu programu poszukiwawczego na obszarze Bloku L w Brunei. Odwiert zostanie wykorzystany w celu zbadania obecności węglowodorów w strukturach geologicznych wskazanych w trójwymiarowych badaniach sejsmicznych na głębokości do 3300 m.…

Kulczyk Oil Ventures wzmacnia skład Kierownictwa Wyższego Szczebla

NINIEJSZA INFORMACJA PRASOWA ANI ŻADNE INFORMACJE W NIEJ ZAWARTE NIE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE I NIE BĘDĄ ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOŚREDNIO BĄDŹ POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII I JAPONII ANI W ŻADNYM SYSTEMIE PRAWNYM, W KTÓRYM WYKONANIE POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI BYŁOBY NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W TYM SYSTEMIE PRZEPISAMI PRAWA Kulczyk Oil Ventures rozszerzył skład kierownictwa spółki o dwie osoby: Jakuba Korczaka oraz dr.…

Zmiana w kierownictwie Kulczyk Oil Ventures

Kulczyk Oil Ventures rozszerzył skład kierownictwa spółki o dwie osoby: Jakuba Korczaka oraz dr. Trenta Rehilla. Awans obu pracowników, który nastąpił po zakończeniu publicznej oferty KOV w Polsce oraz rozpoczęciu notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ma na celu wzmocnienie grona kierowniczego spółki.…

KOV podwyższy kapitał o 100 milionów USD

NINIEJSZY KOMUNIKAT PRASOWY ANI ZAWARTE W NIM INFORMACJE NIE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE I NIE BĘDĄ ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOŚREDNIO BĄDŹ POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, AUSTRALII I JAPONII, ANI W ŻADNYM SYSTEMIE PRAWNYM, W KTÓRYM WYKONANIE POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI BYŁOBY NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W TYM SYSTEMIE PRAWA PRZEPISAMI. Calgary, Alberta, Kanada, 11 Maja 2010 r.…

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Kulczyk Oil Ventures

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2010 r. zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Kulczyk Oil Ventures. Prospekt zostanie podany do publicznej wiadomości 15 kwietnia 2010 r. “KOV to dla nas jedno z najważniejszych, bo najbardziej obiecujących, aktywów. Spółka, która wpisuje się w naszą znacznie szerszą strategie energetyczną.…
Top