Tag Archives: roku

Zmiana w kierownictwie Kulczyk Oil Ventures

Kulczyk Oil Ventures rozszerzył skład kierownictwa spółki o dwie osoby: Jakuba Korczaka oraz dr. Trenta Rehilla. Awans obu pracowników, który nastąpił po zakończeniu publicznej oferty KOV w Polsce oraz rozpoczęciu notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ma na celu wzmocnienie grona kierowniczego spółki.…

KOV pomyślnie kończy rok na Ukrainie i ma ambitny plan na 2013

Kulczyk Oil Ventures pomyślnie zakończyła 2012 r. Produkcja netto na Ukrainie przekroczyła poziom 500 tys. metrów sześc. gazu dziennie, z sukcesem zrealizowano plan wykonania sześciu odwiertów, z czego aż pięć zostało orurowanych do głębokości całkowitej, a dwa rozpoczęły komercyjne wydobycie. Spółka pozyskała nowe urządzenie typu snubbing unit i zrealizowała program badań sejsmicznych na swojej najnowszej koncesji.…

Ukraina – z O-12 popłynął szeroki strumień gazu

Już po raz kolejny Kulczyk Oil Ventures z sukcesem zakończył testowanie odwiertu na polu Olgowskoje. Z O-12 uzyskano przepływ gazu na poziomie prawie 230 tysięcy metrów sześciennych dziennie (8,1 MMcf/d). Spółka planuje rozpocząć produkcję jeszcze w tym roku, co oznacza dalsze, skokowe zwiększenie wydobycia na Ukrainie.…
Top