Tag Archives: rych

Naszyjniki na jesień w galerii Decotrendy.pl

Artystyczna galeria internetowa Decotrendy (www.decotrendy.pl) w listopadzie prezentuje nową gamę ręcznie wykonanych naszyjników. Jeśli pogoda nie pozwala na to, aby jedyną ozdobą kobiety była piękna opalenizna, to znak, że należy pomyśleć o biżuterii. Motywem przewodnim kolekcji naszyjników prezentowanych przez internetową galerię Decotrendy są barwy jesieni.…

Kulczyk Oil składa w Polsce prospekt Emisyjny

NINIEJSZA INFORMACJA PRASOWA ANI ŻADNE INFORMACJE W NIEJ ZAWARTE NIE ZOSTANĄ WYDANE I NIE BĘDĄ ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOŚREDNIO BĄDŹ POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII I JAPONII ANI W ŻADNYM SYSTEMIE PRAWNYM. W KTÓRYM WYKONANIE POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI BYŁOBY NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM SYSTEMIE PRZEPISAMI PRAWA. KULCZYK OIL SKŁADA W POLSCE PROSPEKT EMISYJNY Calgary, Alberta, Kanada, 23 listopada 2009 – Kulczyk Oil Ventures Inc.…

Ukraina – KOV powiększa zasoby warunkowe o ponad 400 proc

Kulczyk Oil Ventures Inc. (“Kulczyk Oil”, “KOV” lub “Spółka”)  informuje o znacznym wzroście zasobów warunkowych przypadających na 70 proc. udział KOV w ukraińskiej spółce KUB-Gas LLC (“KUB-Gas”). Podsumowanie: • Łączna wartość netto zasobów warunkowych gazu ziemnego w kategorii 2C wzrosła o 434 proc., z 14,6 miliarda stop sześciennych (BCF) do 77,9 BCF lub 13milionów baryłek ekwiwalentu ropy (MMboe); • Łączna wartość netto zasobów warunkowych gazu ziemnego w kategorii 3C wyniosła 211,5 BCF lub 35,2 MMboe; Raport o rezerwach RPS Energy (“RPS”), należąca do RPS Group Plc.,…

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOV podjęło ważne dla akcjonariuszy mniejszościowych uchwały

Na pierwszym, od czasu debiutu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KOV podjęto ważne uchwały, których celem jest zwiększenie transparentności spółki i zwiększenie ochrony akcjonariuszy mniejszościowych. Obecnie Walne Zgromadzenia będą mogły odbywać się poza Prowincją Alberta w Kanadzie, a akcjonariusze są chronieni przed rozwodnieniem akcji przez emisje niepubliczne.…
Top