Tag Archives: spos

KUB-Gas LLC i EBOR podpisują umowę kredytową na 40 mln USD

Kulczyk Oil Ventures Inc. (“Kulczyk Oil”, “KOV”lub “Spółka”) informuje, że KUB-Gas, jej spółka zależna (w której KOV ma 70 proc. udziałów) podpisała z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (“EBOR”) umowę, na mocy której otrzyma 40 mln USD kredytu (“Kredyt”).Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie bieżącego rozwoju gazowych i kondensatowych pól KUB-Gasu: Wiergunskoje, Olgowskoje, Makiejewskoje i Krutogorowskoje – znajdujących się w okolicach Ługańska na Ukrainie (w tym na zakup przez KUB-Gas sprzętu serwisowego i urządzeń zwiększających produkcję).…

Osiedla dla bogatych

Każde niemal miasto, zarówno w Polsce jak i w innych krajach, ma swoje centrum dla bogatych. Wiodą w nim spokojne życie, tzn. życie nie zakłócane niczym od zewnątrz. Zapewniają im to ochroniarze, systemy kamer, portier i cała służba. W Polsce mamy osiedla dla bogatych, w których są domki jednorodzinne lub też apartamenty w blokach czy w kamienicach.…

Szkoły dla bogatych

W Polsce, obok szkół publicznych, istnieje szereg szkół prywatnych, do których chodzą tylko dzieci najbogatszych. Najwięcej takich szkół jest w Warszawie. Chodzą do nich nie tylko dziec polityków i biznesmenów, ale również dzieci najbogatszych naukowców, sportowców i artystów. Każdy chce przecież dla swojego dziecka jak najlepiej.…

Bogaci rodzą bogatych

Wiedza, sława, bogactwo. Skąd borą się ludzie bogaci? Są tacy, którzy dochodzą do swojego bogactwa uczciwą ciężka pracą, nieuczciwością lub szczęściem, albo też połączeniem tych wszystkich czynników. Jednak najczęściej bogaci po prostu się zwyczajnie rodzą. Nie muszą robić nic, bo już są bogaci.…

Ukraina – rozpoczęcie wydobycia z odwiertu Olgowskoje-7

Kulczyk Oil Ventures Inc. („Kulczyk Oil”, „KOV”) informuje o rozpoczęciu wydobycia z odwiertu O-7 na polu Olgowskoje. PODSUMOWANIE  O-7 odwiertem produkcyjnym – Rozpoczęto wydobycie z odwiertu O-7.-W fazie testów wydajność odwiertu wynosiła do 2,4 mln stóp sześciennych gazu dziennie (MMscf/d) oraz ponad 50 baryłek kondensatu dziennie (bpd) w warunkach ograniczonej, za pomocą zwężki o średnicy 5 mm, produkcji.…
Top