Tag Archives: urz

Kulczyk Oil Ventures przystępuje do testów pierwszego odwiertu poszukiwawczego w Brunei

NINIEJSZA INFORMACJA PRASOWA ANI ŻADNE INFORMACJE W NIEJ ZAWARTE NIE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE I NIE BĘDĄ ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOŚREDNIO BĄDŹ POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII I JAPONII ANI  ŻADNYM SYSTEMIE PRAWNYM, W KTÓRYM WYKONANIE POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI BYŁOBY NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W TYM SYSTEMIE PRZEPISAMI PRAWA. Kulczyk Oil Ventures („KOV”, „Kulczyk Oil” lub „Spółka”) informuje, że wstępne wyniki analizy danych z prac wiertniczych oraz interpretacji geofizyki otworowej z odwiertu Lukut-1 w Bloku L w Brunei wykazały istnienie szeregu potencjalnych złóż węglowodorów.…

Kulczyk Oil Ventures dokonał przejęcia KUB-Gas

NINIEJSZA INFORMACJA PRASOWA ANI ŻADNE INFORMACJE W NIEJ ZAWARTE NIE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE I NIE BĘDĄ ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOŚREDNIO BĄDŹ POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII I JAPONII ANI  ŻADNYM SYSTEMIE PRAWNYM, W KTÓRYM WYKONANIE POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI BYŁOBY NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W TYM SYSTEMIE PRZEPISAMI PRAWA Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, spółka Kulczyk Oil Ventures (KOV) sfinalizowała transakcję zakupu 70% akcji firmy KUB-Gas LCC (KUB-Gas), stając się tym samym firmą nie tylko poszukiwawczą, ale również wydobywczą.…

Kulczyk Oil Ventures zaczyna najgłębszy odwiert na Ukrainie

Kulczyk Oil Ventures rozpoczęła prace przy Makiejewskoje-16 na Ukrainie, czwartym i jak dotąd najgłębszym odwiercie na tej koncesji. Jego planowana głębokość wynosi 3 850 m. Dzięki użyciu wynajętej wiertni, po raz pierwszy na ukraińskich polach Spółki będą pracowały równocześnie dwa urządzenia, co oznacza przyspieszenie prac wiertniczych zaplanowanych na 2012 rok.…

KOV rozpoczął kolejny na odwiert na Ukrainie

Kulczyk Oil Ventures rozpoczął prace nad piątym odwiertem na polu Olgowskoje. Głębokość docelowa O-18 wyniesie 2,300 metrów, a celem prac wiertniczych będą  gazonośne skały moskowitowe. Prace nad O-18 mają potrwać ok. 35 dni. O-18 to piąty, wykonany od podstaw odwiert na polu Olgowskoje od czasu przejęcia spółki KUB-Gas przez KOV w czerwcu 2010 roku.…

Brunei – aktualizacja informacji o testach odwiertu Lempuyang

Kulczyk Oil Ventures Inc. (“Kulczyk Oil”, “KOV” lub “spółka”) przekazuje aktualizację informacji o testach odwiertu Lempuyang-1 w Bloku L w Brunei. Podsumowanie Po oczyszczeniu odwiertu i pojawieniu się na powierzchni płomienia spalanego gazu pochodzącego ze strefy niebieskiej, doszło do usterki mechanicznej sprzętu i zaszła konieczność wstrzymania działań związanych z testami.…
Top