Tag Archives: USD

Serinus Energy dostanie do 60 mln USD z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Serinus Energy pozyska dodatkowe środki na finansowanie swoich operacji w Tunezji. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przyznał Spółce kredyt w wysokości do 60 milionów USD, który sfinansuje między innymi czteroletni program poszukiwań i wydobycia na nowych koncesjach w Afryce Północnej. Celem programu jest powtórzenie ukraińskiego scenariusza, czyli znaczące zwiększenie wydobycia oraz umocnienie wiodącej pozycji Serinus na rynku ropy i gazu w Tunezji.…

KOV pomyślnie kończy rok na Ukrainie i ma ambitny plan na 2013

Kulczyk Oil Ventures pomyślnie zakończyła 2012 r. Produkcja netto na Ukrainie przekroczyła poziom 500 tys. metrów sześc. gazu dziennie, z sukcesem zrealizowano plan wykonania sześciu odwiertów, z czego aż pięć zostało orurowanych do głębokości całkowitej, a dwa rozpoczęły komercyjne wydobycie. Spółka pozyskała nowe urządzenie typu snubbing unit i zrealizowała program badań sejsmicznych na swojej najnowszej koncesji.…
Top