Poradnik Wiadomości branżowe

Ukraina – kolejne udane szczelinowanie i mozliwosc zwiekszenia produkcji

Kulczyk Oil Ventures pomyslnie zakonczyla szczelinowanie kolejnego odwiertu na polu Olgowskoje. Sukces tej operacji w odwiercie O-8 potwierdza skutecznosc stosowania na Ukrainie nowoczesnych technologii wydobywczych, kt?re pozwalaja na

Kulczyk Oil Ventures pomyslnie zakonczyla szczelinowanie kolejnego odwiertu na polu Olgowskoje. Sukces tej operacji w odwiercie O-8 potwierdza skutecznosc stosowania na Ukrainie nowoczesnych technologii wydobywczych, kt?re pozwalaja na uzyskiwanie wydobycia z odwiert?w dotychczas nieprodukcyjnych. Z O-8 udalo sie otrzymac dzienny przeplyw na poziomie ponad 28 tysiecy metr?w szesciennych gazu. Sp?lka zaklada, ze do konca roku zar?wno O-8, jak i niedawno poddawany szczelinowaniu odwiert O-6 zostana podlaczone do produkcji. Planuje tez zastosowanie tej technologii w kolejnych odwiertach w przyszlym roku.

Po Olgowskoje-6, O-8 to drugi odwiert, w kt?rym zastosowano nowoczesna kanadyjska technologie i drugi, w kt?rym program szczelinowania skonczyl sie powodzeniem. Zgodnie z szacunkami, jeszcze przed koncem roku obydwa odwierty moga zostac podlaczone do produkcji. Dla KOV oznacza to szanse na kolejny wzrost wydobycia z jej ukrainskich koncesji.

Przypomnijmy, ze O-8 zostal wykonany w pierwszym kwartale 2011 roku na docelowa glebokosc 2.780 metr?w. Uzyskany przeplywu gazu nie byl zadowalajacy, dlatego podjeto decyzje o zastosowaniu technologii szczelinowania. Celem prac byla srodkowobaszkirska czesc piaskowca na glebokosci ok.2.300 m. W pierwszym tygodniu listopada udalo sie uzyskac dzienny przeplyw w wysokosci 28,3 tysiecy metr?w szesciennych gazu (1 mln st?p szesciennych – MMcf/d), co jest iloscia pozwalajaca na komercyjne wydobycie.

Z kolei 2 listopada KOV poinformowala o udanym zastosowaniu tej technologii w odwiercie O-6, z kt?rego uzyskano przeplyw gazu na poziomie pond 65 tysiecy metr?w szesciennych gazu dziennie (2,3 mln st?p szesciennych – MMcf/d). Oczekuje sie, ze do konca 2011 roku obydwa odwierty zostana wlaczone do produkcji.

Pomyslne efekty programu szczelinowania oznaczaja dla KOV szanse na kolejny wzrost wydobycia na Ukrainie. Jest to wsp?lny sukces specjalist?w Kulczyk Oil Ventures i KUB-Gasu, kt?rego Sp?lka jest wiekszosciowym wlascicielem.

„Dla KOV jest to nastepny, bardzo wazny krok na drodze do zwiekszania wydobycia na ukrainskich koncesjach. Sukces programu szczelinowania pokazal dodatkowy potencjal naszych aktyw?w. Mam tu na mysli zwlaszcza strefy, w kt?rych nie byla mozliwa dotad oplacalna produkcja. Mamy tez realna szanse na zwiekszenie naszych rezerw i zasob?w, kt?re sa wyceniane r?wniez na podstawie realnosci wydobycia” – powiedzial Jakub Korczak, wiceprezes KOV ds. Relacji Inwestorskich.

A to już wiesz?  Krzysztof Gojdz: jezeli grac w filmie, to tylko u Patryka Vegi

Szczelinowanie hydrauliczne to stosowana z powodzeniem od kilkudziesieciu lat technologia polegajaca na wtloczeniu do odwiertu pod duzym cisnieniem mieszanki szczelinujacej i spowodowaniu mikroskopijnych pekniec, dzieki kt?rym gaz moze wyplynac na powierzchnie.

naczny koszt programu szczelinowania dw?ch odwiert?w szacowany jest na ok. 1,6 mln USD. Dla por?wnania szacunkowy koszt wiercenia i wykonania nowego odwiertu o glebokosci 2.500 mwynosi ok. 2,5 mln USD. Zastosowanie szczelinowania hydraulicznego jest zatem ekonomicznie uzasadnionym dzialaniem, prowadzacym do produkcji przy najmniejszych mozliwych kosztach.

Sp?lka ma w planach wlaczenie kolejnych odwiert?w do programu szczelinowania w polowie 2012 roku.

KUB-Gas posiada 100 proc. udzialu w koncesjach Olgowskoje, Makiejewskoje i P?lnocne Makiejewskoje, Krutogorowskoje oraz Wiergunskoje, zlokalizowanych w okolicy miasta nugansk na Ukrainie. KOV ma 70 proc. udzialu w KUB-Gasie, a Gastek LLC posiada pozostale 30 proc.

O Kulczyk Oil

Kulczyk Oil to miedzynarodowa sp?lka prowadzaca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projekt?w w Brunei, Syrii i Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujacy dzialalnosc poszukiwawcza w Brunei i Syrii oraz dzialalnosc wydobywcza w Ukrainie.

W Brunei KOV posiada udzialy w prawie uzytkowania g?rniczego, przyznanego mu zgodnie z dwoma umowami o podziale wplyw?w z wydobycia, uprawniajaca do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 40 proc. udzial w Bloku L, obejmujacym obszar ladowy i morski o powierzchni 2 220 km2 (550.000 akr?w) w p?lnocnym Brunei oraz 36 proc. udzial w Bloku M, obejmujacym obszar ladowy o powierzchni 3.011 km2 (744.000 akr?w) w poludniowym Brunei.

Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udzial w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmuja 100-procentowe udzialy w pieciu koncesjach zlokalizowanych w poblizu nuganska, miasta w p?lnocno-wschodniej czesci Ukrainy. Produkcja gazu odbywa sie na czterech polach.

W Syrii KOV posiada, zgodnie z umowa o podziale wplyw?w z wydobycia, 50 proc. udzial w Bloku 9, uprawniajacy do poszukiwania i wydobycia, po spelnieniu okreslonych warunk?w, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km², polozonego w p?lnocno-zachodniej Syrii. Sp?lka podpisala porozumienie, na podstawie kt?rego przepisze lacznie 5 proc. udzial?w na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody wladz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezposredni udzial KOV w Bloku 9 zmieni sie na 45 proc.

Gl?wny akcjonariusz sp?lki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie ok. 47,6 procent udzialu w kapitale sp?lki. Kulczyk Investments S.A. jest miedzynarodowym domem inwestycyjnym, zalozonym przez polskiego przedsiebiorce dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczace przyszlosci (Forward-looking Statements):

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczace przyszlych zdarzen, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszace sie do przyszlych dzialan sp?lki KUB-Gas oraz do jej pieciu koncesji na Ukrainie (Wiergunskoje, Krutogorowskoje, Makiejewskoje, P?lnocne Makiejewskoje i Olgowskoje), oraz do wskazanych odwiert?w wykonywanych na obszarze tych koncesji, kt?re nie stanowia danych historycznych. Mimo ze przedstawiciele Sp?lki uznaja zalozenia zawarte w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyzszych stwierdzeniach odznaczaja sie znacznym poziomem ryzyka i niepewnosci, i nie mozna stwierdzic, ze faktyczne rezultaty okaza sie zgodne z powyzszymi stwierdzeniami dotyczacymi przyszlosci. Do czynnik?w, kt?re moga uniemozliwic badz utrudnic ukonczenie spodziewanych dzialan Sp?lki, zaliczaja sie: prawdopodobienstwo wystapienia problem?w technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projekt?w, zmiany cen produkt?w, nieuzyskanie wymaganych prawem zg?d, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i miedzynarodowym, jak r?wniez ryzyka zwiazane z ropa naftowa i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Sp?lke albo nieujawnione w dokumentach przez nia opublikowanych. Ze wzgledu na fakt, ze stwierdzenia dotyczace przyszlosci odnosza sie do przyszlych wydarzen i uwarunkowan, z natury odznaczaja sie one z ryzykiem i niepewnoscia, a faktyczne rezultaty moga sie znacznie r?znic od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci. Sp?lka nie jest zobowiazana do aktualizacji lub korekty stwierdzen dotyczacych przyszlosci zawartych w niniejszej informacji, tak zeby odzwierciedlaly one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba ze jest to wymagane przepisami prawa.


Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861 

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00
Fax: +48 (22) 412 48 60

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy