Wiadomości branżowe

Ukraina – rusza wiercenie Olgowskoje-8

Kulczyk Oil Ventures Inc. („Kulczyk Oil”, „KOV”) informuje, ze 17 listopada 2010 r. rozpoczeto prace nad odwiertem O-8 na polu Olgowskoje.Odwiert O-8 Odwiert O-8 znajduje sie w poludniowej czesci pola

Kulczyk Oil Ventures Inc. („Kulczyk Oil”, „KOV”) informuje, ze 17 listopada 2010 r. rozpoczeto prace nad odwiertem O-8 na polu Olgowskoje.


Odwiert O-8


Odwiert O-8 znajduje sie w poludniowej czesci pola Olgowskoje, okolo 2.100 metr?w na poludniowy-wsch?d od odwiertu O-7, z kt?rego niedawno rozpoczeto produkcje. Odwiert O-8 bedzie drazony na glebokosc 2.800 metr?w, aby dotrzec do gazonosnego rezerwuaru warstwy dolnego baszkiru. Oczekuje sie, ze prace nad wykonaniem O-8 zajma ok. 45 dni.


O-8 jest pierwszym odwiertem wykonywanym na polu Olgowskoje od czasu przejecia w czerwcu br. sp?lki KUB-Gas przez KOV i stanowi czesc szerzej zakrojonego planu zagospodarowania, kt?ry jest obecnie realizowany. Plan ten przelozy sie na aktywny program wiercen w ramach aktyw?w KUB-Gasu, kt?ry bedzie prowadzony na przelomie roku i w trakcie 2011 r.


Pole Olgowskoje


Wraz z pomyslnym uruchomieniem odwiertu O-7, wydobycie na polu Olgowskoje prowadzone jest obecnie z 4 odwiert?w (O-3, O-4, O-5 i O-7), z kt?rych kazdy eksploatuje inny horyzont. Wydobycie z odwiertu O-3 prowadzone jest w strefie dolnej warstwy muskowitowej, z odwiertu O-4 – w strefie zalegania piaskowc?w srodkowego baszkiru, a z odwiertu O-5 – w strefie g?rnej warstwy muskowitowej. Odwiert O-7 produkuje z horyzontu dolnego baszkiru.


Kulczyk Oil jest bardzo zadowolony z wynik?w prac w obrebie aktyw?w KUB-Gas, prowadzonych od czasu przejecia tej sp?lki w czerwcu br. Program prac na rok 2011, kt?ry bedzie realizowany w ciagu najblizszych kilku miesiecy przez wspierana przez pracownik?w KOV sp?lke KUB-Gas, koncentruje sie gl?wnie na wszechstronnym i efektywnym wydobyciu z p?l Olgowskoje i Makiejewskoje. Odbywac sie to bedzie poprzez wykonanie nowych odwiert?w, wydobycie z nowych horyzont?w poprzez istniejace odwierty, eksploatacje z dw?ch horyzont?w, stymulacje wydobycia z zastosowaniem nowoczesnych, zaawansowanych technicznie metod, stosowanych powszechnie w innych regionach swiata, a takze poprzez skuteczna realizacje strategii kompresji.

Aktywa Kulczyk Oil
 
Kulczyk Oil to miedzynarodowa sp?lka prowadzaca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projekt?w w Brunei, Syrii i Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujacy dzialalnosc poszukiwawcza w Brunei i Syrii oraz dzialalnosc wydobywcza w Ukrainie.

W Brunei KOV posiada udzialy w prawie uzytkowania g?rniczego, przyznanego mu zgodnie z dwoma umowami o podziale wplyw?w z wydobycia, uprawniajaca do poszukiwania i wytwarzania ropy i gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 40 proc. udzial w Bloku L, obejmujacym obszar ladowy i morski o powierzchni 2 220 km2 (550.000 akr?w) w p?lnocnym Brunei oraz 36 proc. udzial w Bloku M, obejmujacym obszar ladowy o powierzchni 3.011 km2 (744.000 akr?w) w poludniowym Brunei.

Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udzial w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmuja 100-procentowe udzialy w czterech koncesjach zlokalizowanych w poblizu nuganska, miasta w p?lnocno-wschodniej czesci Ukrainy.

W Syrii KOV posiada, zgodnie z umowa o podziale wplyw?w z wydobycia, 100 procentowy udzial w Bloku 9 uprawniajacy do poszukiwania i wydobycia, po spelnieniu okreslonych warunk?w, ropy i gazu ziemnego w obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km2, polozonego w p?lnocno-zachodniej Syrii. Sp?lka podpisala porozumienie, na podstawie kt?rego przepisze lacznie 55 proc. udzial?w na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody wladz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezposredni udzial KOV w Bloku 9 zmieni sie na 45 proc.

Wiodacy akcjonariusz sp?lki, Kulczyk Investments S.A., zwiekszyl swoje zaangazowanie poprzez udzial w IPO sp?lki na Gieldzie Papier?w Wartosciowych w Warszawie w maju 2010 r. i konwersje skryptu dluznego  i posiada obecnie niemal 50 procent udzialu w kapitale sp?lki. Kulczyk Investments S.A. jest miedzynarodowym domem inwestycyjnym, zalozonym przez polskiego przedsiebiorce dr. Jana Kulczyka.
 
Wiecej informacji mozna uzyskac odwiedzajac witryne internetowa Kulczyk Oil (www.kulczykoilventures.com).

A to już wiesz?  Kieszonkowcy najczesciej wykorzystuja niefrasobliwosc pasazer?w. Przed wiekszoscia kradziezy mozna sie jednak zabezpieczyc

 


Tlumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tlumaczenie informacji prasowej powstalej oryginalnie w jezyku angielskim.
 
Stwierdzenia dotyczace przyszlosci (Forward-looking Statements): Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczace zdarzen, kt?re maja nastapic po publikacji niniejszej informacji, odnoszace sie do przyszlych dzialan sp?lki KUB-Gas oraz do jej czterech blok?w koncesyjnych (Wiergunskoje, Krutogorowskoje, Makiejewskoje i Olgowskoje) na Ukrainie, kt?re nie stanowia danych historycznych. Mimo ze przedstawiciele Sp?lki uznaja zalozenia zawarte w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyzszych stwierdzeniach odznaczaja sie znacznym poziomem ryzyka i niepewnosci, i nie mozna stwierdzic, ze faktyczne rezultaty okaza sie zgodne z powyzszymi stwierdzeniami dotyczacymi przyszlosci. Do czynnik?w, kt?re moga uniemozliwic badz utrudnic ukonczenie spodziewanych dzialan Sp?lki, zaliczaja sie: prawdopodobienstwo wystapienia problem?w technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projekt?w, zmiany cen produkt?w, nieuzyskanie wymaganych prawem zg?d, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i miedzynarodowym, jak r?wniez ryzyka zwiazane z ropa naftowa i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Sp?lke albo nieujawnione w dokumentach przez nia opublikowanych. Ze wzgledu na fakt, ze stwierdzenia dotyczace przyszlosci odnosza sie do przyszlych wydarzen i uwarunkowan, z natury odznaczaja sie one z ryzykiem i niepewnoscia, a faktyczne rezultaty moga sie znacznie r?znic od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci. Sp?lka nie jest zobowiazana do aktualizacji lub korekty stwierdzen dotyczacych przyszlosci zawartych w niniejszej informacji, tak zeby odzwierciedlaly one stan po publikacji niniejszej informacji prasowej, chyba ze jest to wymagane przepisami prawa.
 
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W.,
Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861
 
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
P.O. Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174
 
ul. Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa
Tel/Fax: +48 (22) 414 21 00

A to już wiesz?  Zuza Jablonska: „Voice” otworzyl mi drzwi do swiata muzycznego. Nadal mam kontakt z jurorami

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy