Wiadomości branżowe

KUB-Gas splaca 10 mln USD z kredytu EBOR

KUB-Gas, sp?lka zalezna Kulczyk Oil Ventures, splacila juz 10 mln USD z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Dodatkowo, 15 stycznia, zgodnie z harmonogramem sp?lka dokona splaty kwoty kapitalu w wysokosci 935.897 USD, w efekcie czego saldo kredytu wyniesie 10.294.872 USD. KUB-Gas jest jednym z najwiekszych prywatnych producent?w gazu na Ukrainie, a jego piec koncesji zlokalizowanych jest w regionie, z kt?rego wydobywa sie 90 proc. ropy naftowej i gazu

KUB-Gas, sp?lka zalezna Kulczyk Oil Ventures, splacila juz 10 mln USD z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Dodatkowo, 15 stycznia, zgodnie z harmonogramem sp?lka dokona splaty kwoty kapitalu w wysokosci 935.897 USD, w efekcie czego saldo kredytu wyniesie 10.294.872 USD. KUB-Gas jest jednym z najwiekszych prywatnych producent?w gazu na Ukrainie, a jego piec koncesji zlokalizowanych jest w regionie, z kt?rego wydobywa sie 90 proc. ropy naftowej i gazu ziemnego produkowanych w kraju. 70 proc. udzial?w w tej sp?lce nalezy do Kulczyk Oil Ventures.

Umowe kredytowa, pierwotnie opiewajaca na kwote do 40 mln USD, podpisano w maju 2011 r. Srodki mialy zostac przeznaczone na finansowanie biezacego rozwoju koncesji: Wiergunskoje, Olgowskoje, Makiejewskoje i Krutogorowskoje. Pierwsza transza kredytu, w wysokosci 23 mln USD, zostala wyplacona w calosci. Dzieki konsekwentnemu zwiekszaniu wydobycia i dobrym wynikom finansowym, nie bylo potrzeby podejmowania drugiej transzy kredytu. Obecnie operacje KUB-Gas w calosci finansowane sa ze srodk?w wygenerowanych przez sp?lke. W efekcie splat, po 15 stycznia 2013 r., saldo kredytu z EBOR pozostajace do splaty wyniesie 10.294.872 USD.

“Inwestycja na Ukrainie, jak i podjecie kredytu z EBOR okazaly sie niezwykle trafnymi decyzjami biznesowymi. Srodki zostaly wykorzystane na tyle skutecznie, ze nie bylo koniecznosci wyplacenia drugiej transzy, a juz teraz KUB-Gas sam finansuje swoja dzialalnosc. Po raz kolejny udalo nam sie wyprzedzic zakladany harmonogram. Takie sukcesy zachecaja do dalszej pracy i zwiekszaja apetyty kadry kierowniczej. Mamy nadzieje, ze beda zwiastunem kolejnych udanych 12 miesiecy” – powiedzial Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Srodkowo-Wschodniej.

O Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to miedzynarodowa sp?lka prowadzaca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projekt?w na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujacy dzialalnosc poszukiwawcza w Brunei i Syrii oraz dzialalnosc wydobywcza w Ukrainie. Akcje zwykle Kulczyk Oil sa notowane na Gieldzie Papier?w Wartosciowych w Warszawie (symbol KOV).
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udzial w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmuja 100-procentowe udzialy w pieciu koncesjach zlokalizowanych w poblizu nuganska, miasta w p?lnocno-wschodniej czesci Ukrainy. Produkcja gazu odbywa sie na czterech koncesjach.
W Brunei KOV posiada 90 proc. udzial w umowie o podziale wplyw?w z wydobycia, uprawniajacy do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmujacego obszar ladowy i morski o powierzchni 1.123 km? w p?lnocnym Brunei.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umowa o podziale wplyw?w z wydobycia, 50 proc. udzial w Bloku 9, uprawniajacy do poszukiwania i wydobycia, po spelnieniu okreslonych warunk?w, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km?, polozonego w p?lnocno-zachodniej Syrii. Sp?lka podpisala porozumienie, na podstawie kt?rego przepisze lacznie 5 proc. udzial?w na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody wladz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezposredni udzial KOV w Bloku 9 zmieni sie na 45 proc. W lipcu 2012 r. KOV zadeklarowala wystepowanie sily wyzszej w odniesieniu do swoich dzialan operacyjnych w Syrii.
Gl?wnym akcjonariuszem sp?lki jest Kulczyk Investments S.A. – miedzynarodowy dom inwestycyjny, zalozony przez polskiego przedsiebiorce dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczace przyszlosci (Forward-lookingStatements):

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczace przyszlych zdarzen, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszace sie do przyszlych dzialan KUB-Gas oraz nalezacych do niej pieciu obszar?w koncesyjnych na Ukrainie, jak tez okreslonych odwiert?w lub badan sejsmicznych wykonywanych na ich obszarze, kt?re nie stanowia lub nie moga stanowic danych historycznych. Mimo ze przedstawiciele Sp?lki uznaja zalozenia zawarte w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyzszych stwierdzeniach odznaczaja sie znacznym poziomem ryzyka i niepewnosci, i nie mozna stwierdzic, ze faktyczne rezultaty okaza sie zgodne z powyzszymi stwierdzeniami dotyczacymi przyszlosci. Do czynnik?w, kt?re moga uniemozliwic badz utrudnic ukonczenie spodziewanych dzialan Sp?lki, zaliczaja sie: prawdopodobienstwo wystapienia problem?w technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projekt?w, zmiany cen produkt?w, nieuzyskanie wymaganych prawem zg?d, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i miedzynarodowym, jak r?wniez ryzyka zwiazane z ropa naftowa i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Sp?lke albo nieujawnione w dokumentach przez nia opublikowanych. Ze wzgledu na fakt, ze stwierdzenia dotyczace przyszlosci odnosza sie do przyszlych wydarzen i uwarunkowan, z natury odznaczaja sie one z ryzykiem i niepewnoscia, a faktyczne rezultaty moga sie znacznie r?znic od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci. Sp?lka nie jest zobowiazana do aktualizacji lub korekty stwierdzen dotyczacych przyszlosci zawartych w niniejszej informacji, tak zeby odzwierciedlaly one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba ze jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 414 21 00
Fax: +48 22 412 48 60

< 230963" >

nr?dlo Kulczyk Oil Ventures. Dostarczyl netPR.pl
A to już wiesz?  Z wystepu Majki Jezowskiej na Festiwalu Pol??and??Rock powstanie dokument. Nakreci go jej syn

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy