Poradnik Wiadomości branżowe

Najlepszy kwartalny wynik Kulczyk Oil Ventures

Kulczyk Oil Ventures kontynuuje trend wzrostowy wypracowujac 5,7 mln USD zysku brutto na koniec I kw. 2013 r. To najlepszy wynik w historii Sp?lki. Pierwsze trzy miesiace roku przyniosly takze wzrosty przychod?w ze sprzedazy ropy i gazu oraz produkcji gazu, kt?ra przekracza juz 512 tysiecy metr?w szesciennych dziennie netto.  Juz wkr?tce KOV ma szanse skokowo zwiekszyc swoja wartosc, dzieki przejeciu udzial?w kanadyjskiej firmy poszukiwawczo-wydobywczej, Winstar.

Kulczyk Oil Ventures kontynuuje trend wzrostowy wypracowujac 5,7 mln USD zysku brutto na koniec I kw. 2013 r. To najlepszy wynik w historii Sp?lki. Pierwsze trzy miesiace roku przyniosly takze wzrosty przychod?w ze sprzedazy ropy i gazu oraz produkcji gazu, kt?ra przekracza juz 512 tysiecy metr?w szesciennych dziennie netto.  Juz wkr?tce KOV ma szanse skokowo zwiekszyc swoja wartosc, dzieki przejeciu udzial?w kanadyjskiej firmy poszukiwawczo-wydobywczej, Winstar. Polaczona Sp?lka, pod nazwa Serinus Energy, bedzie notowana r?wnolegle na parkietach w Warszawie i Toronto, a jej kapitalizacja wyniesie ok. 1 mld PLN.

Podsumowanie

Wzrosty finansowe:

– 5,69 mln USD – najwyzszy zysk brutto w historii Kulczyk Oil Ventures;

– ponad 30 proc. wzrost przychod?w brutto – 28,7 mln USD w I kw. 2013 vs. 21,8 mln USD w I kw. 2012 r.;

Ukraina – zyskowna inwestycja w portfelu KOV

– 7 mln USD – pierwsza w historii dywidenda dla KOV wypracowana na ukrainskich aktywach Sp?lki – zostanie przeznaczona na program poszukiwawczy w Brunei;

– 10 mln USD – wczesniejsza splata kredytu udzielonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ze srodk?w pozyskanych z dzialalnosci na Ukrainie.

Konsekwentny wzrost produkcji:

– 512 tys. m szesc. – srednia dzienna produkcja gazu netto dla KOV (730 tys. m szesc. produkcja brutto);

– 39 proc. – wzrost sredniego wydobycia gazu I kw. 2013 r. vs. I kw. 2012 r.;

Sukcesy operacyjne – nowe odkrycia i kolejny skokowy wzrost rezerw i zasob?w

– bardzo dobre wyniki testowania odwiert?w: M-16 – ponad 120 tys. m szesc.; K-7, – ponad 166 tys. m szesc.;

 zakonczenie przygotowan do odwiertu Lukut Updip-1 w Brunei. Prace wiertnicze rusza pod koniec maja br.

Perspektywy na 2013 r.

“2013 bedzie okresem duzych zmian w KOV, zapoczatkowanych podpisaniem umowy z Winstar. Transakcja zwiazana bedzie z debiutem akcji KOV na Toronto Stock Exchange oraz zmiana nazwy na Serinus Energy. KOV pozyskal cenne aktywa produkcyjne i poszukiwawcze, tym samy nasz portfel ulegl znaczacemu wzrostowi. Bardzo cieszy mnie obecnosc sp?lki w Afryce, tam gdzie perspektywy rozwoju sa najwieksze, a wiem, ze nasze ukrainskie doswiadczenia przeloza sie wprost na wzrost produkcji i rozw?j aktyw?w w Tunezji. Juz w tym roku splacilismy wiekszosc naszego kredytu do EBOR oraz otrzymalismy dywidende. To najlepiej swiadczy o naszej kondycji.” – powiedzial Timothy Elliott, Prezes Zarzadu i Dyrektor Generalny KOV.

A to już wiesz?  ATM Rozrywka pokaze film "Sliwowica"

Produkcja

Cala produkcja KOV realizowana jest na Ukrainie. W I kwartale 2013 r. Sp?lka po raz kolejny znaczaco zwiekszyla wydobycie, kt?re przekroczylo poziom 730 tys. m szesc. dziennie (czyli ponad 512 tys. m szesc. dziennie netto dla KOV). Oznacza to prawie 40 proc. wzrost rok do roku. Tak dobre wyniki to zasluga m.in. podlaczenia do produkcji szesciu odwiert?w (w 2012 r.) oraz prac modernizacyjnych wykonywanych na ukrainskich koncesjach Sp?lki.

Rezerwy

Kulczyk Oil Ventures dokonala corocznej oceny rezerw i zasob?w koncesji na Ukrainie. Zgodnie z raportem niezaleznej firmy inzynieryjnej RPS z Londynu, wedlug stanu na 31 grudnia 2012 r. zasoby potwierdzone, prawdopodobne i mozliwe (3P) wzrosly o prawie 85 proc. w por?wnaniu do  oszacowania z 2011 r. Wartosc biezaca netto (Net Present Value) rezerw 3P wzrosla o 110 proc. i wynosi juz 448,3 mln USD.

 

REZERWY*

 

Stan na czerwiec 2010 (przejecie KUB-Gasu)

Stan na 31 grudnia 2011 r.

Stan na 31 grudnia 2012 r.

 

Wzrost (2012 vs. 2011)

Potwierdzone (1P)

1,8

3,70

4,0

 

8,1 %

Potwierdzone Plus Prawdopodobne (2P)

3,0

5,27

7,0

 

32,8 %

Potwierdzone Plus Prawdopodobne Plus Mozliwe (3P)

4,4

6,95

12,9

 

 

85,6 %

* dane w mln barylek ekwiwlentu ropy (MMboe)

   

 

Ostrzezenie dotyczace stwierdzen:
Informacja o produkcji jest z reguly podawana w jednostkach takich jak barylki ekwiwalentu ropy naftowej (“boe” lub “BOE”) lub tez w jednostkach ekwiwalentu gazu (“Mcfe”). Jednakze okreslenia BOE lub Mcfe moga byc mylace, w szczeg?lnosci gdy uzywane sa w oderwaniu od kontekstu. Wsp?lczynnik konwersji na boe, gdzie 6 Mcf = 1 barylka, lub na Mcfe, gdzie 1 barylka = 6 Mcf, wynika z metody zakladajacej r?wnowaznosc energetyczna w odniesieniu do danych z pomiar?w uzyskanych na konc?wce palnika, co nie odnosi sie do wartosci wystepujacych na glowicy.

O Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to miedzynarodowa sp?lka prowadzaca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projekt?w na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujacy dzialalnosc poszukiwawcza w Brunei i Syrii oraz dzialalnosc wydobywcza w Ukrainie. Akcje zwykle Kulczyk Oil sa notowane na Gieldzie Papier?w Wartosciowych w Warszawie (symbol KOV).
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udzial w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmuja 100-procentowe udzialy w pieciu koncesjach zlokalizowanych w poblizu nuganska, miasta w p?lnocno-wschodniej czesci Ukrainy. Produkcja gazu odbywa sie na czterech koncesjach.
W Brunei KOV posiada 90 proc. udzial w umowie o podziale wplyw?w z wydobycia, uprawniajacy do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmujacego obszar ladowy i morski o powierzchni 1.123 km? w p?lnocnym Brunei.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umowa o podziale wplyw?w z wydobycia, 50 proc. udzial w Bloku 9, uprawniajacy do poszukiwania i wydobycia, po spelnieniu okreslonych warunk?w, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km?, polozonego w p?lnocno-zachodniej Syrii. Sp?lka podpisala porozumienie, na podstawie kt?rego przepisze lacznie 5 proc. udzial?w na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody wladz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezposredni udzial KOV w Bloku 9 zmieni sie na 45 proc. W lipcu 2012 r. KOV zadeklarowala wystepowanie sily wyzszej w odniesieniu do swoich dzialan operacyjnych w Syrii.
25 kwietnia 2013 r. KOV oglosila zawarcie umowy dotyczacej przejecia Winstar Resources Ltd. (“Winstar“), sp?lki posiadajacej w Tunezji aktywa produkcyjne i do zagospodarowania oraz poszukiwawczy blok w Rumunii. Przejecie wymaga uzyskania zgody akcjonariuszy. Oczekuje sie, ze transakcja zostanie zakonczona okolo konca czerwca 2013 r., kiedy to KOV pozostajac nadal na Gieldzie Papier?w Wartosciowych w Warszawie, wprowadzi swoje akcje do obrotu na TSX (Gielda Papier?w Wartosciowych w Toronto).
Gl?wnym akcjonariuszem sp?lki jest Kulczyk Investments S.A. – miedzynarodowy dom inwestycyjny, zalozony przez polskiego przedsiebiorce dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczace przyszlosci (Forward-looking Statements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczace przyszlych zdarzen, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszace sie do przyszlych dzialan KOV, kt?re nie stanowia lub nie moga stanowic danych historycznych. Mimo ze przedstawiciele Sp?lki uznaja zalozenia zawarte w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyzszych stwierdzeniach odznaczaja sie znacznym poziomem ryzyka i niepewnosci, i nie mozna stwierdzic, ze faktyczne rezultaty okaza sie zgodne z powyzszymi stwierdzeniami dotyczacymi przyszlosci. Do czynnik?w, kt?re moga uniemozliwic badz utrudnic ukonczenie spodziewanych dzialan Sp?lki, zaliczaja sie: prawdopodobienstwo wystapienia problem?w technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projekt?w, zmiany cen produkt?w, nieuzyskanie wymaganych prawem zg?d, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i miedzynarodowym, jak r?wniez ryzyka zwiazane z ropa naftowa i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Sp?lke albo nieujawnione w dokumentach przez nia opublikowanych. Ze wzgledu na fakt, ze stwierdzenia dotyczace przyszlosci odnosza sie do przyszlych wydarzen i uwarunkowan, z natury odznaczaja sie one z ryzykiem i niepewnoscia, a faktyczne rezultaty moga sie znacznie r?znic od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci. Sp?lka nie jest zobowiazana do aktualizacji lub korekty stwierdzen dotyczacych przyszlosci zawartych w niniejszej informacji, tak zeby odzwierciedlaly one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba ze jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 414 21 00
Fax: +48 22 412 48 60

< 241743" >

nr?dlo Kulczyk Oil Ventures. Dostarczyl netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy