Wiadomości branżowe

Rekordowa produkcja na Ukrainie dzieki kolejnemu udanemu szczelinowaniu

Proces szczelinowania hydraulicznego na odwiertach Olgowskoje-4 oraz Olgowskoje-5 zaknczyl sie sukcesem.Olgowskoje-4 osiagnal komercyjny przeplyw gazu, a jego dzienna produkcja wyniosla 110 tys. m szesc. Dzienna produkcja gazu przypadajaca na Serinus Energy osiagnela rekordowy poziom ponad 605 tys. m szesc. dziennie.Kolejnego wzrostu produkcji sp?lka spodziewa sie w pierwszym kwartale 2014 r.,  po podlaczeniu do produkcji

Proces szczelinowania hydraulicznego na odwiertach Olgowskoje-4 oraz Olgowskoje-5 zakonczyl sie sukcesem.Olgowskoje-4 osiagnal komercyjny przeplyw gazu, a jego dzienna produkcja wyniosla 110 tys. m szesc. Dzienna produkcja gazu przypadajaca na Serinus Energy osiagnela rekordowy poziom ponad 605 tys. m szesc. dziennie.Kolejnego wzrostu produkcji sp?lka spodziewa sie w pierwszym kwartale 2014 r.,  po podlaczeniu do produkcji Olgowskoje-5.

Olgowskoje-4

O-4 zostal wykonany w 2006 do glebokosci calkowitej 2 700 m. Strefa zawierajaca weglowodory i poddana szczelinowaniu hydraulicznemu znajduje sie na glebokosci 2 560 m. Podczas test?w uzyskanoprzeplyw gazu na poziomie 113tys. m szesc., dzieki czemuodwiert zostal podlaczony do produkcji komercyjnej. Obecnie wydobycie z niego utrzymuje sie na poziomie 110 tys. m szesc. gazu dziennie (77 tys. m szesc. gazu dziennie dla SEN).

Olgowskoje-5

Prace wiertnicze nad odwiertem O-5 zakonczyly sie w kwietniu 2007. Jego calkowita dlugosc wynosi 2 700 m, a potencjalna strefa gazu kt?ra zostala poddana szczelinowaniu znajduje sie na glebokosci 2 300 m. Testy wykazaly przeplyw na poziomie 36tys. m szesc. Planowane rozpoczecie wydobycia komercyjnego powinno rozpoczac sie w I kwartale 2014 roku, po zakonczeniu modernizacji stacji przetw?rstwa gazu na koncesji Makiejewskoje.

“Kolejne skuteczne zastosowanie technologii szczelinowania hydraulicznego w naszych odwiertach dobrze rokuje dla plan?w wzrostu produkcji gazu w posiadanych przez Serinus koncesjach. Udane testy O-5 i komercyjne rozpoczecie produkcji z O-4 potwierdzaja potencjal naszych ukrainskich aktyw?w.”– powiedzial Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Srodkowo-WschodniejSerinusEnergy.

Obecnie produkcja ze stacji przetw?rstwa gazu obslugujacej pola Makiejewskoje i Olgowskoje, osiagnela maksimum mozliwosci technologicznych, przez co realne wydobycie z odwiertu O-4 musialo zostac ograniczone o ok. 57 tys. m szesc. gazu dziennie do poziomu 110 tys. m szesc. gazu dziennie. Stacja przetw?rstwa jest obecnie modernizowana, a zakonczenie prac planowane jest w pierwszym kwartale 2014 roku. Przepustowosc zakladu wzrosnie do ponad1,92 mln m szesc. gazu dziennie z 790 tys. m szesc. gazu dziennie obecnie.

Po podlaczeniu odwiertu O-4 do produkcji, dzienna produkcja gazu dla Serinus Energy osiagnela poziom ponad 605 tys. m szesc. gazu i 89 barylek kondensatu dziennie. Sa to rekordowe ilosci, jakie Sp?lka osiagnela na Ukrainie. Calkowite wydobycie KUB-Gasu, w kt?rym Serinus ma 70 proc. udzial?w przekracza juz 863 tys. m szesc. gazu i 127 barylek kondensatu dziennie.

A to już wiesz?  Ergo Hestia otwiera w Warszawie Pawilon Sztuki

O-4 oraz O-5 nie sa pierwszymi odwiertami Serinus Energy, przy kt?rych skuteczna okazala sie technologia szczelinowania hydraulicznego. W pazdzierniku 2011 roku Serinus Energy zdecydowala sie zastosowac te metode do odwiert?w Olgowskoje-6 oraz Olgowskoje-8. Wczesniej, po zakonczeniu test?w i prac wiertniczych, zaden z nich nie zapewnial komercyjnych przeplyw?w gazu. Zaledwie tydzien po rozpoczeciu programu szczelinowania, sp?lka zalezna Serinus – KUB-Gas oglosila pierwszy sukces. Pr?ba stymulacji hydraulicznej umozliwila uzyskanie dziennego przeplywu gazu z odwiertu O-6 na poziomie 65,1 tys. m szesc. (2,3 mln st?p szesciennych – MMcf/d). Niedlugo p?zniej O-8 uzyskala dzienny przeplyw gazu w wysokosci 28,3 tys. m szesc. (1 mln st?p szesciennych – MMcf/d). Obydwa odwierty zostaly podlaczone do produkcji na poczatku 2012 roku – O-6 w lutym, a O-8 w marcu. Obecnie dzienne wydobycie z nich wynosi odpowiednio: 42,5 tys. m szesc. (1,5 MMcf/d)oraz 28,3 tys. m szesc. (1 MMcf/d).

Szczelinowanie hydrauliczne to sprawdzona technologia stosowana od ponad 60 lat. Dotychczas zostala wykorzystana w ponad milionie odwiert?w na swiecie, umozliwiajac wyprodukowanie ponad 600 miliard?w metr?w szesciennych gazu ziemnego i 7 miliard?w barylek ropy naftowej. Technika ta jest wykorzystywana w trudnych rezerwuarach, kt?re charakteryzuja sie zmniejszona  porowatoscia, uniemozliwiajaca swobodny wyplyw gazu. Szczelinowanie tworzy w skale bardzo drobne pekniecia- szczeliny, blokowane przez czastki tzw. propantu, dzieki czemu czasteczki ropy naftowej i gazu sa uwalniane i moga wyplywac na powierzchnie.

Koncesja wydobywcza Olgowskoje zlokalizowana jest okolo 160 km na p?lnocny zach?d od miasta nugansk w p?lnocno-wschodniej czesci Ukrainy.

 

 

O Serinus

Serinus to miedzynarodowa sp?lka prowadzaca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projekt?w na Ukrainie, w Brunei, Tunezji, Rumunii i Syrii, a profil ryzyka obejmuje dzialalnosc poszukiwawcza w Brunei, Rumunii i Syrii oraz dzialalnosc wydobywcza na Ukrainie i w Tunezji. Akcje Sp?lki sa notowane pod symbolem “SEN” zar?wno na Gieldzie Papier?w Wartosciowych w Warszawie (GPW), a takze na Gieldzie Papier?w Wartosciowych w Toronto (TSX).

Na Ukrainie Serinus posiada faktyczny 70 proc. udzial w KUB-Gas LLC, posiadany poprzez 70 proc. udzial w KUBGas Holdings Limited. Aktywa KUB-Gas obejmuja 100-procentowe udzialy w pieciu koncesjach zlokalizowanych w poblizu nuganska, miasta w p?lnocno-wschodniej czesci Ukrainy. Produkcja gazu odbywa sie na czterech koncesjach.

W Tunezji Serinus posiada faktyczny 100 proc. udzial w koncesjach ChouechEssaida, Ech Chouech, Sanrhar and Zinna oraz 45 proc. udzial w koncesji Sabria. Produkcja ropy i gazu odbywa sie obecnie na czterech koncesjach.

W Brunei Serinus posiada 90 proc. faktyczny udzial w umowie o podziale wplyw?w z wydobycia, uprawniajacy do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmujacego obszar ladowy i morski o powierzchni 1.123 km? w p?lnocnym Brunei.

W Rumunii Serinus ma 60 proc. udzial w prawie uzytkowania g?rniczego (ang. working interest) w ladowym obszarze koncesji Satu Mare, obejmujacej 2.949 km? blok poszukiwawczo-wydobywczy w p?lnocno-zachodniej Rumunii.

W Syrii Serinus posiada, zgodnie z umowa o podziale wplyw?w z wydobycia, 50 proc. udzial w Bloku 9, uprawniajacy do poszukiwania i wydobycia, po spelnieniu okreslonych warunk?w, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km?, polozonego w p?lnocno-zachodniej Syrii. Sp?lka podpisala porozumienie, na podstawie kt?rego przepisze lacznie 5 proc. udzial?w na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody wladz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezposredni udzial Serinus w Bloku 9 zmieni sie na 45 proc. W lipcu 2012 r. Sp?lka zadeklarowala wystepowanie sily wyzszej w odniesieniu do swoich dzialan operacyjnych w Syrii.

Gl?wnym akcjonariuszem Sp?lki jest Kulczyk Investments S.A. – miedzynarodowy dom inwestycyjny, zalozony przez polskiego przedsiebiorce dr. Jana Kulczyka.

Wiecej informacji mozna uzyskac odwiedzajac witryne internetowa Serinus Energy (www.serinusenergy.com) lub kontaktujac sie z:

Serinus Energy Inc. – Kanada Norman W. Holton
Wiceprzewodniczacy Rady Dyrektor?w
tel.: +1 403 264 8877 / [email protected]

Serinus Energy Inc. – Polska
Jakub J. Korczak
Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Srodkowo-Wschodniej
tel.: +48 22 414 21 00 / [email protected]


T
lumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tlumaczenie informacji powstalej oryginalnie w jezyku angielskim.

Stwierdzenia dotyczace przyszlosci w zakresie Przejecia (Forward – looking Statements Regarding Acquisition):
Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczace sp?lki Serinus oparte na oczekiwaniach zwiazanych z Serinusoraz zalozeniach dokonywanych na podstawie obecnie dostepnych informacji, kt?re moga stanowic stwierdzenia dotyczaceprzyszlosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa w zakresie papier?w wartosciowych. Wszelkie takie stwierdzenia iujawnione informacje, nie stanowiace danych historycznych, a dotyczace dzialan, zdarzen, wynik?w, efekt?w jakie saspodziewane lub zakladane przez Serinus, jako wystepujace lub mogace wystapic w przyszlosci ( w calosci lub w czesci)powinny byc traktowane jako informacje dotyczace przyszlosci. W niekt?rych przypadkach, informacje dotyczace przyszloscimozna zidentyfikowac po uzytych terminach, np.: “prognoza”, “przyszly”, “moze”, “bedzie”, “spodziewany”, “przewidywany”, “potencjalny”., “umozliwia”, “pro-forma” itp. W szczeg?lnosci, w przypadku niniejszej informacji prasowej, odniesienia takiedotycza termin?w oraz wprowadzenia akcji zwyklych Sp?lki do obrotu na Gielde Papier?w Wartosciowych w Toronto (TSX) orazpozyskania udzialu w licencji Satu Mare. Zaleca sie zwr?cenie szczeg?lnej uwagi na fakt, iz powyzsze zdarzenia sa uzaleznioneod spelnienia okreslonych warunk?w. Jednakze nie ma pewnosci, ze warunki takie zostana spelnione a w rezultacie nie mapewnosci, ze akcje zostana wprowadzone do obrotu na TSX, obr?t akcjami zostanie wznowiony a udzial w licencji zostaniepozyskany w zakladanych ramach czasowych lub w og?le. Wiele czynnik?w moze spowodowac, ze dzialania lub rezultatySerinus beda znaczace odbiegac od przyszlych dzialan lub rezultat?w, jakie moga w spos?b wyrazny lub domniemany wynikacze stwierdzen dotyczacych przyszlosci. Czynniki te obejmuja nieuzyskanie ostatecznej zgody TSX na wprowadzenie akcjiSerinus do obrotu, brak terminowego wznowienia obrotu akcjami na Warszawskiej Gieldzie Papier?w Wartosciowych,niespelnienie warunk?w zwiazanych z uzyskaniem zwiekszonego udzialu w licencji Satu Mare ryzyko zwiazane z polaczeniemSerinus i Winstar, brak spodziewanych synergii oraz niewlasciwa wycena Winstar. Zaleca sie zwr?cenie szczeg?lnej uwagi nafakt, ze powyzsza lista czynnik?w nie jest wyczerpana.

Stwierdzenia dotyczace przyszlosci zawarte w niniejszym komunikacie prasowym zostaly wyraznie okreslone jako ostrzezenia.Sp?lka nie jest zobowiazana do aktualizacji lub korekty stwierdzen dotyczacych przyszlosci zawartych w niniejszej informacji,tak zeby odzwierciedlaly one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba ze jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada

Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
tel: +1-403-264-8877

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Al Shafar Investment Building, Suite 123, Sheikh Zayed Road,Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
tel: +971-4-339-5212

Polska

Nowogrodzka 18/29. 00-511 Warszawa, Polska
tel: +48 (22) 414 21 00

nr?dlo SERINUS ENERGY. Dostarczyl netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy