Poradnik Wiadomości branżowe

Wiertnica na miejscu pierwszego odwiertu w Brunei

KOV rozpoczyna kolejny etap prac w Brunei. Na miejsce planowanego odwiertu w Bloku L dotarla zakontraktowana wiertnica. Trwaja prace zwiazane z jej instalacja oraz z przygotowaniem do wykonania odwiertu. Prace rozpoczna sie w polowie maja.Lukut Updip-1 (LKU-1) jest pierwszym odwiertem wykonywanym przez Kulczyk Oil Ventures, jako operatora w Bloku L w Brunei. Po intensywnym programie badan sejsmicznych, w wyniku analizy danych, wytypowano miejsca dw?ch odwiert?w, kt?re beda testowaly potencjal zloza. Obecnie trwaja prace przygotowawcze zwiazane z wykonaniem pierwszej studni i instalacja wiertnicy. Planowany termin rozpoczecia prac to polowa maja.Odwiert bedzie badal struktury zloza, w miejscu, w kt?rym krzyzuja sie dwie antykliny. KOV spodziewa sie wystapienia nadcisnienia, planowane jest zatem wykorzystanie technik pozwalajacych na zarzadzanie tym zjawiskiem.KOV posiada 90 proc. udzial w Bloku L poprzez dwie sp?lki zalezne (100 proc.): Kulczyk Oil Brunei Limited, kt?ra ma 40 proc. udzial?w i AED SEA, kt?ra posiada 50 proc. udzial?w i jest operatorem bloku.O Kulczyk OilKulczyk Oil to miedzynarodowa sp?lka prowadzaca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projekt?w na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujacy dzialalnosc poszukiwawcza w Brunei i Syrii oraz dzialalnosc wydobywcza w Ukrainie. Akcje zwykle Kulczyk Oil sa notowane na Gieldzie Papier?w

Teaser

KOV rozpoczyna kolejny etap prac w Brunei. Na miejsce planowanego odwiertu w Bloku L dotarla zakontraktowana wiertnica. Trwaja prace zwiazane z jej instalacja oraz z przygotowaniem do wykonania odwiertu. Prace rozpoczna sie w polowie maja.

Lukut Updip-1 (LKU-1) jest pierwszym odwiertem wykonywanym przez Kulczyk Oil Ventures, jako operatora w Bloku L w Brunei. Po intensywnym programie badan sejsmicznych, w wyniku analizy danych, wytypowano miejsca dw?ch odwiert?w, kt?re beda testowaly potencjal zloza. Obecnie trwaja prace przygotowawcze zwiazane z wykonaniem pierwszej studni i instalacja wiertnicy. Planowany termin rozpoczecia prac to polowa maja.

Odwiert bedzie badal struktury zloza, w miejscu, w kt?rym krzyzuja sie dwie antykliny. KOV spodziewa sie wystapienia nadcisnienia, planowane jest zatem wykorzystanie technik pozwalajacych na zarzadzanie tym zjawiskiem.

KOV posiada 90 proc. udzial w Bloku L poprzez dwie sp?lki zalezne (100 proc.): Kulczyk Oil Brunei Limited, kt?ra ma 40 proc. udzial?w i AED SEA, kt?ra posiada 50 proc. udzial?w i jest operatorem bloku.

O Kulczyk Oil

Kulczyk Oil to miedzynarodowa sp?lka prowadzaca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projekt?w na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujacy dzialalnosc poszukiwawcza w Brunei i Syrii oraz dzialalnosc wydobywcza w Ukrainie. Akcje zwykle Kulczyk Oil sa notowane na Gieldzie Papier?w Wartosciowych w Warszawie (symbol KOV).

Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udzial w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmuja 100-procentowe udzialy w pieciu koncesjach zlokalizowanych w poblizu nuganska, miasta w p?lnocno-wschodniej czesci Ukrainy. Produkcja gazu odbywa sie na czterech koncesjach.

W Brunei KOV posiada 90 proc. udzial w umowie o podziale wplyw?w z wydobycia, uprawniajacy do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmujacego obszar ladowy i morski o powierzchni 1.123 km? w p?lnocnym Brunei.

W Syrii KOV posiada, zgodnie z umowa o podziale wplyw?w z wydobycia, 50 proc. udzial w Bloku 9, uprawniajacy do poszukiwania i wydobycia, po spelnieniu okreslonych warunk?w, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km?, polozonego w p?lnocno-zachodniej Syrii. Sp?lka podpisala porozumienie, na podstawie kt?rego przepisze lacznie 5 proc. udzial?w na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody wladz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezposredni udzial KOV w Bloku 9 zmieni sie na 45 proc. W lipcu 2012 r. KOV zadeklarowala wystepowanie sily wyzszej w odniesieniu do swoich dzialan operacyjnych w Syrii.

Gl?wnym akcjonariuszem sp?lki jest Kulczyk Investments S.A. – miedzynarodowy dom inwestycyjny, zalozony przez polskiego przedsiebiorce dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczace przyszlosci (Forward-looking Statements):

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczace przyszlych zdarzen, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszace sie do przyszlych dzialan KUB-Gas oraz nalezacych do niej obszar?w koncesyjnych na Ukrainie, jak tez okreslonych odwiert?w wykonanych na ich obszarze, kt?re nie stanowia danych historycznych. Mimo ze przedstawiciele Sp?lki uznaja zalozenia zawarte w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyzszych stwierdzeniach odznaczaja sie znacznym poziomem ryzyka i niepewnosci, i nie mozna stwierdzic, ze faktyczne rezultaty okaza sie zgodne z powyzszymi stwierdzeniami dotyczacymi przyszlosci. Do czynnik?w, kt?re moga uniemozliwic badz utrudnic ukonczenie spodziewanych dzialan Sp?lki, zaliczaja sie: prawdopodobienstwo wystapienia problem?w technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projekt?w, zmiany cen produkt?w, nieuzyskanie wymaganych prawem zg?d, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i miedzynarodowym, jak r?wniez ryzyka zwiazane z ropa naftowa i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Sp?lke albo nieujawnione w dokumentach przez nia opublikowanych. Ze wzgledu na fakt, ze stwierdzenia dotyczace przyszlosci odnosza sie do przyszlych wydarzen i uwarunkowan, z natury odznaczaja sie one z ryzykiem i niepewnoscia, a faktyczne rezultaty moga sie znacznie r?znic od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci. Sp?lka nie jest zobowiazana do aktualizacji lub korekty stwierdzen dotyczacych przyszlosci zawartych w niniejszej informacji, tak zeby odzwierciedlaly one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba ze jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada

Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada

Tel: +1-403-264-8877

Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,

Box 37174, Dubai, United Arab Emirates

Tel: +971-4-339-5212

Fax: +971-4-339-5174


Polska

Nowogrodzka 18/29

00-511 Warszawa, Polska

Tel: +48 (22) 414 21 00

Fax: +48 (22) 412 48 60

 

 

< 240103" >

nr?dlo Kulczyk Oil Ventures. Dostarczyl netPR.pl
A to już wiesz?  Jakub Korczak o obecnej sytuacji na Ukrainie: Serinus pracuje bez zmian

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy