Poradnik Wiadomości branżowe

Syria – KOV zawiesza operacje w Syrii

Kulczyk Oil Ventures Inc. („Kulczyk Oil”, „KOV” lub „Sp?lka”) informuje o zawieszeniu przez Loon Latakia Limited („Loon Latakia”), swoja sp?lke zalezna, biezacych operacji w Syrii

Kulczyk Oil Ventures Inc. („Kulczyk Oil”, „KOV” lub „Sp?lka”) informuje o zawieszeniu przez Loon Latakia Limited („Loon Latakia”), swoja sp?lke zalezna, biezacych operacji w Syrii ze skutkiem natychmiastowym. W wyniku zawieszenia dzialan poszukiwawczych KOV w Syrii, wiercenie odwiertu Itheria-1, pierwszego odwiertu poszukiwawczego wykonywanego przez Sp?lke i jej partner?w joint venture w Bloku 9 w Syrii, zostalo zawieszone na glebokosci 2.072 m.

Oryginalnie planowana glebokosc docelowa (TD) odwiertu Itheria-1 wynosila 3.256 m. Celem odwiertu byla ocena licznych stref w duzej formacji, kt?ra stanowi czterokierunkowy spadek skalny zidentyfikowany na podstawie danych z badan sejsmicznych 3D, zebranych z obszaru ok. 200 km na wsch?d od miasta Latakia. Pierwszym obiektem, do kt?rego dotarto byly piaskowce – Affendi Sandstone z ordowiku, kt?re zostaly zbadane na glebokosci ok. 1.470 m, lecz nie mialy odpowiedniej porowatosci ani przepuszczalnosci, aby mogly byc potencjalnym rezerwuarem. Pozostale dwa potencjalne rezerwuary: piaskowiec Khanasser (z okresu ordowiku) oraz weglan Burj (z okresu srodkowego kambru), zalegaja prawdopodobnie ponizej glebokosci, na kt?rej zawieszono prace. Informacje geologiczne i petrofizyczne pozyskane dotychczas w odwiercie Itheria, zostana wykorzystane do zaktualizowania perspektywicznosci glebiej polozonych cel?w, zar?wno w Itherii, jak i w pobliskim obiekcie poszukiwawczym Bashaer. Potrzeba dokonania oceny, wraz z coraz trudniejszymi warunkami operacyjnymi, byly podstawa decyzji o zawieszeniu dzialan poszukiwawczych.

W zwiazku z obecnie panujacymi warunkami prowadzenia dzialan w Syrii, KOV, na podstawie umowy o podziale wplyw?w z wydobycia w Bloku 9, zwr?cil sie z wnioskiem o wydluzenie pierwszego okresu poszukiwawczego, jednak wniosek Sp?lki zostal odrzucony. Zapisy umowy o podziale wplyw?w z wydobycia w Bloku 9 pozostaja w mocy, zas KOV prowadzi rozmowy z przedstawicielami wladz syryjskich na temat Bloku. Jednoczesnie Sp?lka bedzie z  uwaga monitorowac warunki operacyjne w Syrii, zeby ocenic, czy i kiedy mozliwy bedzie powr?t do dzialan operacyjnych w Syrii.

A to już wiesz?  Inwestycje dla bogatych

Loon Latakia posiada 50 proc. udzial w umowie o podziale wplyw?w z wydobycia w Bloku 9 w Syrii, na mocy kt?rej jest uprawniony do prowadzenia prac poszukiwawczych oraz, z zastrzezeniem spelnienia okreslonych warunk?w, wydobycia ropy i gazu z Bloku 9, obejmujacego obszar 10.032 km2 (2,48 milion?w akr?w) polozony w p?lnocno-wschodniej czesci Syrii.

Aktywa Kulczyk Oil

Kulczyk Oil to miedzynarodowa sp?lka prowadzaca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projekt?w w Brunei, Syrii i Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujacy dzialalnosc poszukiwawcza w Brunei i Syrii oraz dzialalnosc wydobywcza w Ukrainie.

W Brunei KOV posiada udzialy w prawie uzytkowania g?rniczego, przyznanego mu zgodnie z dwoma umowami o podziale wplyw?w z wydobycia, uprawniajaca do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 40 proc. udzial w Bloku L, obejmujacym obszar ladowy i morski o powierzchni 2 220 km2 (550.000 akr?w) w p?lnocnym Brunei oraz 36 proc. udzial w Bloku M, obejmujacym obszar ladowy o powierzchni 3.011 km2 (744.000 akr?w) w poludniowym Brunei.

Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udzial w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmuja 100-procentowe udzialy w pieciu koncesjach zlokalizowanych w poblizu nuganska, miasta w p?lnocno-wschodniej czesci Ukrainy. Produkcja gazu odbywa sie na czterech polach.

W Syrii KOV posiada, zgodnie z umowa o podziale wplyw?w z wydobycia, 50 proc. udzial w Bloku 9, uprawniajacy do poszukiwania i wydobycia, po spelnieniu okreslonych warunk?w, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km², polozonego w p?lnocno-zachodniej Syrii. Sp?lka podpisala porozumienie, na podstawie kt?rego przepisze lacznie 5 proc. udzial?w na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody wladz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezposredni udzial KOV w Bloku 9 zmieni sie na 45 proc.

Gl?wny akcjonariusz sp?lki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie ok. 47,6 procent udzialu w kapitale sp?lki. Kulczyk Investments S.A. jest miedzynarodowym domem inwestycyjnym, zalozonym przez polskiego przedsiebiorce dr. Jana Kulczyka.

Tlumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tlumaczenie informacji prasowej powstalej oryginalnie w jezyku angielskim.
Stwierdzenia dotyczace przyszlosci (Forward-looking Statements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczace przyszlych zdarzen, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszace sie do przyszlych dzialan w Syrii w Bloku 9, wykonywania odwiertu Itheria-1 i generalnie do dzialan poszukiwawczych w Syrii oraz innych stwierdzen, kt?re nie stanowia danych historycznych. Mimo ze przedstawiciele Sp?lki uznaja zalozenia zawarte w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyzszych stwierdzeniach odznaczaja sie znacznym poziomem ryzyka i niepewnosci, i nie mozna stwierdzic, ze faktyczne rezultaty okaza sie zgodne z powyzszymi stwierdzeniami dotyczacymi przyszlosci. Do czynnik?w, kt?re moga uniemozliwic badz utrudnic ukonczenie spodziewanych dzialan Sp?lki, zaliczaja sie: prawdopodobienstwo wystapienia problem?w technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projekt?w, zmiany cen produkt?w, nieuzyskanie wymaganych prawem zg?d, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i miedzynarodowym, jak r?wniez ryzyka zwiazane z ropa naftowa i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Sp?lke albo nieujawnione w dokumentach przez nia opublikowanych. Ze wzgledu na fakt, ze stwierdzenia dotyczace przyszlosci odnosza sie do przyszlych wydarzen i uwarunkowan, z natury odznaczaja sie one z ryzykiem i niepewnoscia, a faktyczne rezultaty moga sie znacznie r?znic od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci. Sp?lka nie jest zobowiazana do aktualizacji lub korekty stwierdzen dotyczacych przyszlosci zawartych w niniejszej informacji, tak zeby odzwierciedlaly one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba ze jest to wymagane przepisami prawa.
Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00
Fax: +48 (22) 412 48 60

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy