Poradnik Wiadomości branżowe

Ukraina – KOV rozpoczyna nowy odwiert K-7

Kulczyk Oil Ventures rozpoczal prace przy odwiercie K-7 na polu Krutogorowskoje - czwartym na tej koncesji. Prace, kt?re maja potrwac 50 dni, sa czescia przyspieszonego programu prac wiertniczych zaplanowanych na 2012 rok. Operatorem

Kulczyk Oil Ventures rozpoczal prace przy odwiercie K-7 na polu Krutogorowskoje – czwartym na tej koncesji. Prace, kt?re maja potrwac 50 dni, sa czescia przyspieszonego programu prac wiertniczych zaplanowanych na 2012 rok. Operatorem Krutogorowskoje-7 jest KUB-Gas, sp?lka zalezna KOV.

Odwiert K-7 bedzie odwiertem kierunkowym (odchylonym), o planowanej dlugosci 3.200 metr?w i rzeczywistej glebokosci w pionie wynoszacej 3.100 metr?w. Celem prac jest ocena potencjalu stref gazowych zidentyfikowanych dzieki programowi badan sejsmicznych. Prace wiertnicze zgodnie z planem potrwaja 50 dni. Przy realizacji K-7 uzyta zostanie wiertnica przeniesiona z ukonczonego odwiertu Makiejewskoje-20.

– Kontynuujac prace na polu Krutogorowskoje mamy nadzieje na dalsze zwiekszanie produkcji na naszych ukrainskich koncesjach. Zacheceni dobrymi wynikami dotychczasowych prac na pozostalych polach, kontynuujemy intensywne prace poszukiwawcze w ramach ukrainskiej inwestycji – powiedzial Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Srodkowo-Wschodniej. 

Licencja Krutogorowskoje, przyznana sp?lce w 2004 roku, zlokalizowana jest w okolicach miasta nugansk, w sasiedztwie pola Wiergunskoje. Zajmuje powierzchnie 1.100 ha. RPS, niezalezna inzynieryjna firma specjalizujaca sie w ocenie zl?z, oszacowala zasoby perspektywiczne pola na mieszczace sie w przedziale 19,4 (w kategorii High Estimate – 3C) a 2,4 (w kategorii Low Estimate – 1C) mld st?p szesciennych (“Bcf”) gazu, zas w kategorii Best Estimate (2C) zasoby perspektywiczne oszacowane zostaly na 9,0 Bcf.

O Kulczyk Oil

Kulczyk Oil to miedzynarodowa sp?lka prowadzaca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projekt?w na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujacy dzialalnosc poszukiwawcza w Brunei i Syrii oraz dzialalnosc wydobywcza w Ukrainie. Akcje zwykle Kulczyk Oil sa notowane na Gieldzie Papier?w Wartosciowych w Warszawie (symbol KOV).

Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udzial w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmuja 100-procentowe udzialy w pieciu koncesjach zlokalizowanych w poblizu nuganska, miasta w p?lnocno-wschodniej czesci Ukrainy. Produkcja gazu odbywa sie na czterech koncesjach.

W Brunei KOV posiada 90 proc. udzial w umowie o podziale wplyw?w z wydobycia, uprawniajace do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmujacym obszar ladowy i morski o powierzchni 1.123 km? w p?lnocnym Brunei.

W Syrii KOV posiada, zgodnie z umowa o podziale wplyw?w z wydobycia, 50 proc. udzial w Bloku 9, uprawniajacy do poszukiwania i wydobycia, po spelnieniu okreslonych warunk?w, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km?, polozonego w p?lnocno-zachodniej Syrii. Sp?lka podpisala porozumienie, na podstawie kt?rego przepisze lacznie 5 proc. udzial?w na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody wladz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezposredni udzial KOV w Bloku 9 zmieni sie na 45 proc. W lipcu 2012 r. KOV zadeklarowal wystepowanie sily wyzszej w odniesieniu do swoich dzialan operacyjnych w Syrii.

Gl?wnym akcjonariuszem sp?lki jest Kulczyk Investments S.A. – miedzynarodowy dom inwestycyjny, zalozony przez polskiego przedsiebiorce dr. Jana Kulczyka.

 Stwierdzenia dotyczace przyszlosci (Forward-looking Statements):

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczace przyszlych zdarzen, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszace sie do przyszlych dzialan KUB-Gas oraz nalezacych do niej pieciu obszar?w koncesyjnych na Ukrainie, jak tez okreslonych odwiert?w lub badan sejsmicznych wykonywanych na ich obszarze, kt?re nie stanowia lub nie moga stanowic danych historycznych. Mimo ze przedstawiciele Sp?lki uznaja zalozenia zawarte w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyzszych stwierdzeniach odznaczaja sie znacznym poziomem ryzyka i niepewnosci, i nie mozna stwierdzic, ze faktyczne rezultaty okaza sie zgodne z powyzszymi stwierdzeniami dotyczacymi przyszlosci. Do czynnik?w, kt?re moga uniemozliwic badz utrudnic ukonczenie spodziewanych dzialan Sp?lki, zaliczaja sie: prawdopodobienstwo wystapienia problem?w technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projekt?w, zmiany cen produkt?w, nieuzyskanie wymaganych prawem zg?d, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i miedzynarodowym, jak r?wniez ryzyka zwiazane z ropa naftowa i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Sp?lke albo nieujawnione w dokumentach przez nia opublikowanych. Ze wzgledu na fakt, ze stwierdzenia dotyczace przyszlosci odnosza sie do przyszlych wydarzen i uwarunkowan, z natury odznaczaja sie one z ryzykiem i niepewnoscia, a faktyczne rezultaty moga sie znacznie r?znic od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci. Sp?lka nie jest zobowiazana do aktualizacji lub korekty stwierdzen dotyczacych przyszlosci zawartych w niniejszej informacji, tak zeby odzwierciedlaly one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba ze jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

A to już wiesz?  Zamkniecie w domach jeszcze mocniej ograniczy aktywnosc fizyczna Polak?w. Brak ruchu juz dzis generuje duze straty dla spoleczenstwa i gospodarki

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy