Poradnik

IP Box w IT, czyli kto w praktyce moze korzystac z obnizonych stawek PIT i CIT

IP Box w IT, czyli kto w praktyce moze korzystac z obnizonych stawek PIT i CIT 2019-11-07 Choc ulga podatkowa IP BOX obowiazuje juz od

IP Box w IT, czyli kto w praktyce moze korzystac z obnizonych stawek PIT i CIT

2019-11-07

Choc ulga podatkowa IP BOX obowiazuje juz od prawie roku nadal nie do konca wiadomo, jak z niej skorzystac. Obnizona stawka PIT i CIT okazuje sie problematyczna dla branzy IT, kt?ra jak donosi Centrum Obslugi Inwestora i Eksportera, w Polsce wyspecjalizowala sie w segmencie elektroniki konsumenckiej, produkcji oprogramowania na zam?wienie, grach elektronicznych i rozwiazaniach mobilnych. Co w swietle prawa oznacza program komputerowy, oprogramowanie czy gra PC i kto w rzeczywistosci jest uprawniony do korzystania z ulgi, wyjasnia dr Joanna Uchanska, Partner Kancelarii Prawnej Chalas i Wsp?lnicy.

Nowelizacje ustaw o PIT i CIT

IP Box ma wspierac innowacyjnych przedsiebiorc?w poprzez danie im mozliwosci skorzystania z obnizonej 5% stawki PIT i CIT. Odnosi sie ona do dochod?w osiaganych z kwalifikowanych praw wlasnosci intelektualnej. Prowadzenie dzialalnosci badawczo-rozwojowej bezposrednio zwiazanej z wytworzeniem, rozwinieciem lub ulepszeniem prawa wlasnosci intelektualnej to niezbedny element, aby m?c skorzystac z ulgi. Moga sie o nia ubiegac tw?rcy, jak r?wniez osoby, kt?re sa wsp?lwlascicielami lub tez posiadaczami praw do korzystania z wlasnosci intelektualnej na podstawie umowy licencyjnej.

W prawie autorskim nie spos?b odnalezc legalnej definicji programu komputerowego, oprogramowania, aplikacji czy gry komputerowej. Pr?zno szukac jej r?wniez w Dyrektywie 2009/24/WE w sprawie ochrony prawnej program?w komputerowych. Brak precyzji w tej kwestii podyktowany jest postepem technicznym w obszarze informatyki oraz matematyki. Prawo nie jest w stanie konstruowac nowych, kolejno bardziej aktualnych definicji nadazajacych za rozwojem swiata IT.
dr Joanna Uchanska, Partner w Kancelarii Prawnej Chalas i Wsp?lnicy

Programy komputerowe a stosowanie IP BOX

Z raportu PMR wynika, ze w Polsce dziala okolo 400 firm produkujacych gry. Jest to niewatpliwie jedna z najbardziej rozwinietych pod wzgledem innowacyjnosci branz w polskiej gospodarce. Czy przychody czerpane z praw posiadania wartosci intelektualnej, kt?ra wytwarzaja, moga byc objete ulga IP Box? Zgodnie z art. 74 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych program komputerowy podlega tym samym zasadom ochrony jak utw?r literacki (z pewnymi wlaczeniami wlasciwymi dla samych program?w komputerowych).

A to już wiesz?  Rosnie baza rezerw i zasob?w KOV na Ukrainie

Nalezy pamietac, ze aby uzyskac status przedmiotu prawa autorskiego niezbedne jest wykazanie dzialan tw?rczych, kt?re maja indywidualny charakter. W praktyce ochrona dotyczy kodu zr?dlowego wytworzonego, rozwinietego lub ulepszonego przez przedsiebiorce w ramach prowadzonej przez niego dzialalnosci gospodarczej. Niemniej, gra komputerowa, podobnie jak utwory audiowizualne, tworzona jest do korzystania jako odrebna calosc i chocby z tego powodu moze byc oceniana jako jeden, jednolity utw?r. Co wazne, dzialania tw?rcze realizowane w trakcie procesu powstawania gry komputerowej polegaja miedzy innymi na odpowiednim zestawieniu, dopasowaniu i wzajemnym zgraniu wszystkich element?w skladajacych sie na program komputerowy, gre czy aplikacje, tak, aby finalnie uzyskac okreslony i zamierzony przez grono tw?rc?w efekt w postaci jednego produktu.
dr Joanna Uchanska, Partner w Kancelarii Prawnej Chalas i Wsp?lnicy

Zdarza sie jednak, ze r?znicuje sie status r?znych komponent?w programu komputerowego, gry czy aplikacji. W ten spos?b wskazuje sie, ze trzeba oddzielic warstwe programu, zwana silnikiem oparta na pracy jedynie informatyk?w, od takich komponent?w jak muzyka czy grafika, kt?re podlegaja ochronie jako utwory, ale nie jako programy komputerowe.

To czy jednak zakwalifikujemy dany utw?r jako program komputerowy jest decydujace dla skorzystania z preferencyjnej 5% stawki podatku tj. IP Box-a. W przypadku gier czy aplikacji istnieja spore watpliwosci, kt?re z koszt?w lub dochod?w moga byc rozliczane wedlug omawianej stawki. Trzeba jednak miec na uwadze, ze w istocie oprogramowanie jest nierozerwalna czescia sprzedawanych produkt?w (w szczeg?lnosci gier komputerowych czy innych aplikacji).

Mozna pr?bowac m?wic o specyficznym stopieniu/zespoleniu/integracji, w ramach pojecia oprogramowania czy gry komputerowej, takich element?w jak: kod zr?dlowy, kod wynikowy, instrukcje, opis procedur operacyjnych, zestawienie danych w informacjach konwersacyjnych i dialogowych, a takze interfejs. Po przeanalizowaniu dostepnych na rynku produkt?w, ale takze orzecznictwa, mozna wysnuc teze, ze interfejs (takze graficzny czy muzyczny) w rzeczywistosci “odbija” to, co wynika z kodu zr?dlowego.
dr Joanna Uchanska, Partner w Kancelarii Prawnej Chalas i Wsp?lnicy

A to już wiesz?  Nowe trendy z Mediolanu do Warszawy

Kancelaria Prawna Chalas i Wsp?lnicy funkcjonuje od 25 lat. Koncentruje sie na obsludze duzego biznesu. Specjalizuje sie w obsludze duzych podmiot?w gospodarczych – najliczniejsza grupe Klient?w stanowia wiodace zagraniczne koncerny. Na polskim i europejskim rynku kancelaria znana jest z realizacji duzych i skomplikowanych projekt?w oraz transakcji. Uslugi prawne obejmuja wszystkie obszary prowadzenia dzialalnosci gospodarczej. Dominujacymi specjalizacjami sa: proces, prawo korporacyjne, fuzje i przejecia, wlasnosc intelektualna, life science and healthcare, obsluga rynk?w wschodnich.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy