Wiadomości branżowe

KOV na Ukrainie bije rekordy produkcji

Kulczyk Oil Ventures osiagnela kolejny sukces produkcyjny na Ukrainie. Dzieki uruchomieniu komercyjnego wydobycia z odwiertu Makiejewskoje-20, Sp?lka uzyskala rekordowo wysoki poziom produkcji, kt?ra na poczatku listopada wynosila srednio

Kulczyk Oil Ventures osiagnela kolejny sukces produkcyjny na Ukrainie. Dzieki uruchomieniu komercyjnego wydobycia z odwiertu Makiejewskoje-20, Sp?lka uzyskala rekordowo wysoki poziom produkcji, kt?ra na poczatku listopada wynosila srednio 716 tys. m szesc. gazu dziennie (ponad 500 tys. m szesc. gazu dziennie netto dla KOV).

Wydobycie KOV na Ukrainie jest obecnie o 13 proc. wyzsze niz sredni poziom produkcji brutto osiagniety w ciagu trzeciego kwartalu 2012 r., kt?ry wyni?sl 631 tys. m szesc. dziennie (czyli 441 tys. m szesc. dziennie netto dla 70 proc. udzialu KOV). Wzrost jest efektem podlaczenia do urzadzen wydobywczych odwiertu Makiejewskoje-20, kt?ry produkuje dzisiaj na poziomie 176 tys. mszesc.dziennie (125 tys. m szesc.netto dla KOV).

Odwiert M-20 osiagnal glebokosc calkowita 2.000 m na poczatku sierpnia 2012 r. i zostal orurowany na calej dlugosci w oczekiwaniu na podlaczenie do komercyjnej produkcji gazu. Jego celem byl dalszy rozw?j strefy R8 na polu Makiejewskoje, kt?ra zostala pierwotnie odkryta podczas prac nad odwiertem M-19 (wykonanym w drugiej polowie 2010 r.) i dalej badana podczas prac przy odwiercie M-21 (w drugim kwartale 2012 r.).

Dzisiaj, ze strefy R8 produkuja juz trzy odwierty na polu Makiejewskoje – M-19, M-20 oraz M-21.

“Obserwowalismy te strefe juz od dluzszego czasu z nadzieja, ze bedzie to kolejny sukces programu badan na Ukrainie. Nie zawiedlismy sie, a rekordowe wyniki sa tego najlepszym potwierdzeniem. Kolejnym krokiem bedzie rozbudowa infrastruktury przy odwiertach na polu Makiejewskoje, kt?ra umozliwi zwiekszenie realnej produkcji” – powiedzial Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Srodkowo-Wschodniej.

O Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to miedzynarodowa sp?lka prowadzaca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projekt?w na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujacy dzialalnosc poszukiwawcza w Brunei i Syrii oraz dzialalnosc wydobywcza w Ukrainie. Akcje zwykle Kulczyk Oil sa notowane na Gieldzie Papier?w Wartosciowych w Warszawie (symbol KOV).
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udzial w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmuja 100-procentowe udzialy w pieciu koncesjach zlokalizowanych w poblizu nuganska, miasta w p?lnocno-wschodniej czesci Ukrainy. Produkcja gazu odbywa sie na czterech koncesjach.
W Brunei KOV posiada 90 proc. udzial w umowie o podziale wplyw?w z wydobycia, uprawniajacy do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmujacego obszar ladowy i morski o powierzchni 1.123 km? w p?lnocnym Brunei.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umowa o podziale wplyw?w z wydobycia, 50 proc. udzial w Bloku 9, uprawniajacy do poszukiwania i wydobycia, po spelnieniu okreslonych warunk?w, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km?, polozonego w p?lnocno-zachodniej Syrii. Sp?lka podpisala porozumienie, na podstawie kt?rego przepisze lacznie 5 proc. udzial?w na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody wladz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezposredni udzial KOV w Bloku 9 zmieni sie na 45 proc. W lipcu 2012 r. KOV zadeklarowala wystepowanie sily wyzszej w odniesieniu do swoich dzialan operacyjnych w Syrii.
Gl?wnym akcjonariuszem sp?lki jest Kulczyk Investments S.A. – miedzynarodowy dom inwestycyjny, zalozony przez polskiego przedsiebiorce dr. Jana Kulczyka.
Stwierdzenia dotyczace przyszlosci (Forward-looking Statements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczace przyszlych zdarzen, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszace sie do przyszlych dzialan KUB-Gas oraz nalezacych do niej pieciu obszar?w koncesyjnych na Ukrainie, jak tez okreslonych odwiert?w lub badan sejsmicznych wykonywanych na ich obszarze, kt?re nie stanowia lub nie moga stanowic danych historycznych. Mimo ze przedstawiciele Sp?lki uznaja zalozenia zawarte w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyzszych stwierdzeniach odznaczaja sie znacznym poziomem ryzyka i niepewnosci, i nie mozna stwierdzic, ze faktyczne rezultaty okaza sie zgodne z powyzszymi stwierdzeniami dotyczacymi przyszlosci. Do czynnik?w, kt?re moga uniemozliwic badz utrudnic ukonczenie spodziewanych dzialan Sp?lki, zaliczaja sie: prawdopodobienstwo wystapienia problem?w technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projekt?w, zmiany cen produkt?w, nieuzyskanie wymaganych prawem zg?d, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i miedzynarodowym, jak r?wniez ryzyka zwiazane z ropa naftowa i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Sp?lke albo nieujawnione w dokumentach przez nia opublikowanych. Ze wzgledu na fakt, ze stwierdzenia dotyczace przyszlosci odnosza sie do przyszlych wydarzen i uwarunkowan, z natury odznaczaja sie one z ryzykiem i niepewnoscia, a faktyczne rezultaty moga sie znacznie r?znic od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci. Sp?lka nie jest zobowiazana do aktualizacji lub korekty stwierdzen dotyczacych przyszlosci zawartych w niniejszej informacji, tak zeby odzwierciedlaly one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba ze jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00

A to już wiesz?  Bardzo dobre p?lrocze dla KOV - osmiokrotny wzrost przychod?w

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy