Wiadomości branżowe

Rosna rezerwy KOV na Ukrainie

Kulczyk Oil Ventures juz po raz kolejny dokonala aktualizacji bazy rezerw i zasob?w swoich ukrainskich koncesji. Wedlug najnowszych szacunk?w niezaleznej firmy inzynieryjnej RPS Energy zasoby potwierdzone, prawdopodobne i mozliwe (3P)

Kulczyk Oil Ventures juz po raz kolejny dokonala aktualizacji bazy rezerw i zasob?w swoich ukrainskich koncesji. Wedlug najnowszych szacunk?w niezaleznej firmy inzynieryjnej RPS Energy zasoby potwierdzone, prawdopodobne i mozliwe (3P) wzrosly do 56,8 mld st?p szesc. ekwiwalentu gazu ziemnego (“Bcfe”), czyli 9,5 mln barylek ekwiwalentu ropy naftowej (“MMboe”). Oznacza to wzrost o ponad 36 proc. w stosunku do poprzedniego oszacowania z konca 2011 r. i az o 142 proc. w por?wnaniu do czerwca 2010 r., czyli od momentu przejecia 70 proc. udzial?w w KUB-Gasie. Wartosc biezaca rezerw (Net Present Value) rezerw 3P wzrosla o 33,4 proc. do kwoty 284,7 mln USD.

Rezerwy

Rezerwy potwierdzone i prawdopodobne (2P), netto dla KOV i pomniejszone o royalties, wedlug stanu na 31 lipca 2012 r., wzrosly do 33,7 mld st?p szesciennych ekwiwalentu (“Bcfe”) (5,624 MMboe), odnotowujac umiarkowany wzrost o 6,7 proc. od ostatniej oceny RPS wykonanej wg stanu na 31 grudnia 2011 r. Zmiane procentowa wolumenu rezerw w okresie od 31 grudnia 2011 r. do 31 lipca 2012 r., z uwzglednieniem produkcji netto dla KOV w trakcie tych 7 miesiecy przedstawiono w tabeli ponizej. Dodatkowe rezerwy pozyskano w wyniku kontynuowania udanego programu wiercen i zagospodarowania obszaru p?l Makiejewskoje i Olgowskoje. Spadek rezerw wynikal z korekty technicznej oraz z wolumenu produkcji gazu i kondensatu w trakcie roku, wynoszacego okolo 3,2 Bcfe.

Wzrost wartosci biezacej netto (dla NPV10) naszych rezerw i jednoczesne odnotowanie 38,4 mln USD ze sprzedazy gazu i kondensatu bardzo cieszy. Na nasz sukces na Ukrainie  zlozyly sie zespolowa praca KOV, wysilek naszego 30 proc. partnera oraz starania zespolu KUB-Gasu na Ukrainie. Jestesmy bardzo zadowoleni z postep?w osiagnietych do tej pory na Ukrainie i chociaz nie oczekujemy, ze kazdy nowy odwiert bedzie sukcesem, to jestesmy przekonani o tym, ze nasz program wiercen bedzie nadal przynosil pozytywne rezultaty, w oparciu o solidna baze, kt?ra udalo nam sie wypracowac”- powiedzial Tim Elliott, Prezes Zarzadu i Dyrektor Generalnego Kulczyk Oil Ventures.

REZERWY wg RPS (1)

 

 

Zmiana % (2)

Gaz ziemny

(MMcf)

NGL

(Mbbl)

MMboe

Bcfe

Potwierdzone og?lem

(13,7)

18.646,4

84,1

3,192

19,151

Potwierdzone i prawdopodobne og?lem

6,7

32.531,8

202,5

5,624

33,747

Potwierdzone, prawdopodobne i mozliwe og?lem

36,2

54.211,9

427,8

9,463

56,779

(1)    Rezerwy w ujeciu netto (pomniejszone o royalities), przypadajace na 70 proc. udzial KOV

(2)   Zmiana rezerw  w % od 31 grudnia 2011 r. , po korekcie o 3,2 Bcfe produkcji netto za okres 7 miesiecy zakonczony31 lipca 2012 r.

Zasoby

Raport przygotowany przez RPS zawiera takze szacunki zasob?w perspektywicznych i warunkowych przypadajacych na 70 proc. udzial KOV w sp?lce KUB-Gas, szacujac laczna wielkosc zasob?w warunkowych w kategorii high estimate (3C) na ponad 157 Bcf, zas laczna wielkosc zasob?w perspektywicznych w kategorii high estimate na ponad 108 Bcf, co podsumowano w tabeli ponizej:

 

 

ZASOBY WARUNKOWE wg RPS (1)

ZASOBY PERSPEKTYWICZNE wg RPS (1)

Obszar koncesji:

mld st?p szesciennych (BCF)

Kategoria zasob?w

Kategoria zasob?w

1C

2C

3C

Low Estimate

Best Estimate

High Estimate

Olgowskoje(2)

3,92

15,32

38,61

0,09

0,39

1,02

Makiejewskoje(2)

11,27

45,44

109,58

10,67

40,71

93,83

Krutogorowskoje(2)

1,81

5,13

8,83

1,71

6,31

13,58

RAZEM(3)

17,00

65,90

157,02

12,47

47,41

108,42

(1)   Zasoby w ujeciu brutto (przed podatkami), przypadajace na 70 proc. udzial KOV

(2)   W raporcie nie przypisano zasob?w perspektywicznych lub warunkowych do koncesji P?lnocne Makiejewskoje. Dane w tabeli nie sa obarczone ryzykiem przy GPoS (prawdopodobienstwo powodzenia) oszacowanym na ok. 35% dla kazdej z koncesji Olgowskoje, Makiejewskoje i Krutogorowskoje.

(3)   Wszystkie zasoby perspektywiczne i warunkowe dotycza gazu ziemnego.

(4)   Pozycja “Razem” zaklada, ze wiercenie jest udane, gdy ma szacowane GPoS na poziomie 4,8%. Arytmetyczna suma dla kategorii Low Estimate i High Estimate jest statystycznie nieprawidlowa, gdyz obciazona jest niedoszacowaniem prawdopodobienstwa dla P90 (Low Estimate) i jego przeszacowaniem dla P10 (High Estimate)

Nie ma zadnej pewnosci, ze wydobycie jakiejkolwiek czesci zasob?w warunkowych bedzie komercyjnie oplacalne. Nie ma zadnej pewnosci, ze jakakolwiek czesc zasob?w perspektywicznych zostanie odkryta, a jesli juz zostanie odkryta, nie ma zadnej pewnosci, ze wydobycie jakiejkolwiek ich czesci bedzie komercyjnie oplacalne.

A to już wiesz?  Maciej Musial: zyjemy w zlotym wieku telewizji, filmu i kontentu. Warto pr?bowac swoich sil takze za granica

Ekwiwalent ropy naftowej i gazu

Informacja o produkcji jest z reguly podawana w jednostkach takich jak barylki ekwiwalentu ropy naftowej (“boe” lub “Mboe” lub “MMboe“) lub tez w jednostkach ekwiwalentu gazu (“Mcfe” lub “MMcfe” lub “Bcfe“). Jednakze okreslenia BOE lub Mcfe moga byc mylace, w szczeg?lnosci gdy uzywane sa w oderwaniu od kontekstu. Wsp?lczynnik konwersji na boe, gdzie 6 Mcf = 1 barylka, lub na Mcfe, gdzie 1 barylka = 6 Mcf, wynika z metody zakladajacej r?wnowaznosc energetyczna w odniesieniu do danych z pomiar?w uzyskanych na konc?wce palnika, co nie odnosi sie do wartosci wystepujacych na glowicy.

Podstawowe pojecia

“Rezerwy” sa to zasoby weglowodor?w, kt?re oczekuje sie, ze beda komercyjnie zdatne do wydobycia w wyniku realizacji projekt?w zagospodarowania ze znanych akumulacji, od okreslonej daty, pod okreslonymi warunkami. Rezerwy musza spelniac cztery kryteria: musza byc odkryte, zdatne do wydobycia, w ilosciach zdatnych do komercyjnego wydobycia i obecne w zlozu (na dzien oceny) w oparciu o zastosowany projekt zagospodarowania. Rezerwy dzieli sie dalej wedlug prawidlowosci oszacowania, a nastepnie wedlug zaawansowania projektu i/lub statusu zagospodarowania i wydobycia.

“Rezerwy Potwierdzone” to wielkosci wydobycia weglowodor?w, kt?re na podstawie analiz geologicznych i danych inzynieryjnych mozna oszacowac z rozsadna pewnoscia jako komercyjnie zdatne do wydobycia od okreslonej daty, ze znanych horyzont?w zlozowych i w okreslonych warunkach gospodarczych, z wykorzystaniem okreslonych metod operacyjnych i w oparciu o okreslone regulacje administracyjne.

“Rezerwy Prawdopodobne” to takie dodatkowe Rezerwy, w wypadku kt?rych ustalone na podstawie analiz geologicznych i danych inzynieryjnych szanse wydobycia sa nizsze niz w wypadku Zasob?w Potwierdzonych, ale wyzsze niz w przypadku Zasob?w Mozliwych.

“Rezerwy Mozliwe” to takie dodatkowe Rezerwy, w wypadku kt?rych ustalone na podstawie analiz geologicznych i danych inzynieryjnych szanse wydobycia sa nizsze niz w wypadku Zasob?w Prawdopodobnych. Prawdopodobienstwo, ze rzeczywiste wydobyte ilosci beda r?wne lub przekrocza sume Zasob?w Potwierdzonych, Prawdopodobnych i Mozliwych wynosi 10%. 

“Zasoby Warunkowe” to ilosci ropy naftowej lub gazu ziemnego, kt?re wedlug szacunk?w na dany dzien moga potencjalnie zostac pozyskane ze znanych akumulacji przy zastosowaniu istniejacej technologii lub postepu technicznego, ale wobec kt?rych dany projekt czy projekty nie osiagnal jeszcze stopnia zaawansowania pozwalajacego na komercyjne zagospodarowanie ze wzgledu na jedno lub wiecej uwarunkowan.  Uwarunkowania te moga miec charakter ekonomiczny, prawny, srodowiskowy, polityczny, jak tez wyplywac z regulacji lub braku rynku. Zasoby Warunkowe dziela sie na kategorie: Low Estimate (1C), Best Estimate (2C) i High Estimate (3C), w relacji do stopnia pewnosci zwiazanego z szacunkami, a w zaleznosci ekonomicznej oplacalnosci moga byc dzielone na  podkategorie.

“Zasoby perspektywiczne” Oszacowana na dany dzien ilosc weglowodor?w, kt?ra jest potencjalnie wydobywalna z nieodkrytych akumulacji w ramach przyszlych przedsiewziec dotyczacych ich zagospodarowania. Zasoby perspektywiczne maja zar?wno szanse odkrycia oraz szanse rozwoju. Zasoby perspektywiczne w zaleznosci od stopnia pewnosci ich odkrycia i mozliwosci rozwoju moga byc dalej dzielone w oparciu o stopien zaawansowania projektu.

Low Estimate (1C)” uwazane jest za ostrozny szacunek ilosci zasob?w, kt?re beda faktycznie pozyskane. Jest wysoce prawdopodobne, ze ilosci pozyskane w  rzeczywistosci, przekrocza oszacowania. W kategoriach rachunku prawdopodobienstwa oznaczac to bedzie co najmniej 90% prawdopodobienstwo (P90), ze ilosci pozyskane beda r?wne lub wyzsze niz ostrozny szacunek.

Best Estimate (2C)” uwazane jest za wywazony szacunek ilosci zasob?w, kt?re beda faktycznie pozyskane. Jest wysoce prawdopodobne, ze ilosci pozyskane w  rzeczywistosci, beda nizsze lub wyzsze od oszacowan. W kategoriach rachunku prawdopodobienstwa oznaczac to bedzie co najmniej 50% prawdopodobienstwo (P50), ze ilosci pozyskane beda r?wne lub wyzsze niz wywazony szacunek.

High Estimate (3C)” uwazane jest za optymistyczny szacunek ilosci zasob?w, kt?re beda faktycznie pozyskane. Jest malo prawdopodobne, ze ilosci pozyskane w rzeczywistosci, przekrocza oszacowania. W kategoriach rachunku prawdopodobienstwa oznaczac to bedzie co najmniej 10% prawdopodobienstwo (P10), ze ilosci pozyskane beda r?wne lub wyzsze niz optymistyczny szacunek.

O Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to miedzynarodowa sp?lka prowadzaca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projekt?w na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujacy dzialalnosc poszukiwawcza w Brunei i Syrii oraz dzialalnosc wydobywcza w Ukrainie. Akcje zwykle Kulczyk Oil sa notowane na Gieldzie Papier?w Wartosciowych w Warszawie (symbol KOV).
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udzial w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmuja 100-procentowe udzialy w pieciu koncesjach zlokalizowanych w poblizu nuganska, miasta w p?lnocno-wschodniej czesci Ukrainy. Produkcja gazu odbywa sie na czterech koncesjach.
W Brunei KOV posiada 90 proc. udzial w umowie o podziale wplyw?w z wydobycia, uprawniajacy do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmujacego obszar ladowy i morski o powierzchni 1.123 km? w p?lnocnym Brunei.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umowa o podziale wplyw?w z wydobycia, 50 proc. udzial w Bloku 9, uprawniajacy do poszukiwania i wydobycia, po spelnieniu okreslonych warunk?w, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km?, polozonego w p?lnocno-zachodniej Syrii. Sp?lka podpisala porozumienie, na podstawie kt?rego przepisze lacznie 5 proc. udzial?w na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody wladz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezposredni udzial KOV w Bloku 9 zmieni sie na 45 proc. W lipcu 2012 r. KOV zadeklarowala wystepowanie sily wyzszej w odniesieniu do swoich dzialan operacyjnych w Syrii.
Gl?wnym akcjonariuszem sp?lki jest Kulczyk Investments S.A. – miedzynarodowy dom inwestycyjny, zalozony przez polskiego przedsiebiorce dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczace przyszlosci (Forward-looking Statements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczace przyszlych zdarzen, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszace sie do przyszlych dzialan KUB-Gas oraz nalezacych do niej pieciu obszar?w koncesyjnych na Ukrainie, jak tez okreslonych odwiert?w lub badan sejsmicznych wykonywanych na ich obszarze, kt?re nie stanowia lub nie moga stanowic danych historycznych. Mimo ze przedstawiciele Sp?lki uznaja zalozenia zawarte w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyzszych stwierdzeniach odznaczaja sie znacznym poziomem ryzyka i niepewnosci, i nie mozna stwierdzic, ze faktyczne rezultaty okaza sie zgodne z powyzszymi stwierdzeniami dotyczacymi przyszlosci. Do czynnik?w, kt?re moga uniemozliwic badz utrudnic ukonczenie spodziewanych dzialan Sp?lki, zaliczaja sie: prawdopodobienstwo wystapienia problem?w technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projekt?w, zmiany cen produkt?w, nieuzyskanie wymaganych prawem zg?d, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i miedzynarodowym, jak r?wniez ryzyka zwiazane z ropa naftowa i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Sp?lke albo nieujawnione w dokumentach przez nia opublikowanych. Ze wzgledu na fakt, ze stwierdzenia dotyczace przyszlosci odnosza sie do przyszlych wydarzen i uwarunkowan, z natury odznaczaja sie one z ryzykiem i niepewnoscia, a faktyczne rezultaty moga sie znacznie r?znic od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci. Sp?lka nie jest zobowiazana do aktualizacji lub korekty stwierdzen dotyczacych przyszlosci zawartych w niniejszej informacji, tak zeby odzwierciedlaly one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba ze jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00

 

 

 

 

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy