Poradnik Wiadomości branżowe

KOV przejal Winstar – powstala nowa sp?lka Serinus Energy

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Kulczyk Oil Ventures i Winstar Energy podjely uchwaly, w wyniku kt?rych KOV przejela wszystkie akcje kanadyjskiej sp?lki poszukiwawczo-wydobywczej Winstar Energy. Transakcja zostala zarejestrowana przez sad w Kanadzie 24 czerwca. Jednoczesnie dokonano konsolidacji akcji, a KOV zmienila nazwe na Serinus Energy. Juz wkr?tce nowa Sp?lka zadebiutuje na gieldzie w Toronto. Podsumowanie

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Kulczyk Oil Ventures i Winstar Energy podjely uchwaly, w wyniku kt?rych KOV przejela wszystkie akcje kanadyjskiej sp?lki poszukiwawczo-wydobywczej Winstar Energy. Transakcja zostala zarejestrowana przez sad w Kanadzie 24 czerwca. Jednoczesnie dokonano konsolidacji akcji, a KOV zmienila nazwe na Serinus Energy. Juz wkr?tce nowa Sp?lka zadebiutuje na gieldzie w Toronto.

Podsumowanie wydarzen:

  • Przejecie Winstar Energy;
  • Zmiana nazwy i logo KOV na Serinus Energy;
  • Konsolidacja akcji w stosunku 10/1;
  • Planowany debiut Sp?lki Serinus Energy na gieldzie w Toronto;
  • Kulczyk Investments pozostaje wiodacym akcjonariuszem (niemal 50 proc. akcji).

Zgodnie z wczesniejszymi zapowiedziami Kulczyk Oil Ventures sfinalizowala przejecie kanadyjskiej sp?lki poszukiwawczo-wydobywczej Winstar Energy. Transakcja oznacza przelomowa zmiane dla KOV- ponad 50 proc. wzrost produkcji, trzykrotne zwiekszenie rezerw i rozszerzony portfel aktyw?w, kt?ry obejmuje 13 koncesji w pieciu krajach. KOV, juz pod nowa nazwa, jako Serinus Energy zadebiutuje na parkiecie w Toronto, kt?ry jest jednym z najwiekszych rynk?w dla branzy oil&gas. Debiut planowany jest na przelom czerwca i lipca.

 “Po ukrainskim sukcesie, po raz kolejny dowodzimy, ze dotrzymujemy obietnic. Powstaje firma o kapitalizacji prawie 1 mld PLN, ogromnym potencjale zwiekszania rezerw i produkcji zar?wno ropy, jak i gazu, notowana na parkietach w Warszawie i w Toronto. Zapewni nam to odpowiednia, swiatowa ekspozycje, a KOV pod nowa nazwa Serinus Energy znajdzie sie wsr?d ponad 400 sp?lek z branzy oil&gas notowanych na TSX i pod okiem niemal 200 analityk?w branzowych” – powiedzial Dariusz Mioduski, Przewodniczacy Rady Dyrektor?w KOV.

20 czerwca odbyly sie dwa Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy: Winstar Energy, kt?rego inwestorzy musieli wyrazic zgode na transakcje oraz Kulczyk Oil Ventures, na kt?rym zaakceptowano transakcje, podjeto decyzje o zmianie statutu i przyjeciu nowej nazwy. Jednoczesnie podjeto decyzje dot. konsolidacji akcji zwyklych w stosunku 1 nowa akcja Serinus Energy za 10 akcji KOV sprzed transakcji. Zgodnie z warunkami przejecia posiadacze akcji zwyklych Winstar mieli prawo otrzymac, wedle wlasnego wyboru, 7.555 akcji zwyklych Sp?lki przed scaleniem za kazda posiadana akcje Winstar lub 2,50 CAD w got?wce, do kwoty maksymalnej 35 mln CAD, kt?ra zabezpieczal wiekszosciowy udzialowiec Sp?lki, Kulczyk Investments S.A. (“KI”). W zwiazku z tym, ze wyb?r padl na wyplate maksymalnej kwoty w got?wce, KI nabyl 14 000 000 akcji Winstar w momencie zakonczenia transakcji. Akcje te nastepnie zostaly wymienione na akcje zwykle Sp?lki, lacznie na rzecz akcjonariuszy Winstar wyemitowano 27.252.496 akcji zwyklych Serinus (po konsolidacji), z czego 10 577 000 akcji zwyklych wydano na rzecz KI. Ponadto, niezwlocznie po zakonczeniu przejecia 3 183 268 akcji zwyklych Serinus wyemitowano na rzecz KI w ramach konwersji  niesplaconej pozyczki oraz naroslych odsetek w lacznej kwocie 13 369 726 USD.

A to już wiesz?  Ukraina - KOV trafil na obiecujace poklady gazu w odwiercie M-21

Po  polaczeniu oraz dokonaniu konwersji pozyczki, Serinus posiada obecnie 78 611 437 akcji zwyklych pozostajacych w obrocie, z czego KI posiada 37 840 987 akcji zwyklych (48,1proc.).

Jednoczesnie Bruce Libin i Evgenij Iorich, dotychczasowi Dyrektorzy Winstar weszli w sklad Rady Dyrektor?w Serinus Energy.

Na przelomie czerwca i lipca Serinus Energy zadebiutuje na gieldzie kanadyjskiej TSX, pod tickerem  ??SEN??. Sp?lka bedzie r?wnolegle notowana na GPW, po decyzji odpowiednich instytucji dopuszczajacych w Warszawie.

Rok 2013 to nowy, ekscytujacy okres w dzialalnosci Serinus. Najpierw, na Ukrainie  dokonalismy znaczacego odkrycia, konsekwentnie zwiekszajac wydobycie oraz rezerwy, kilka dni temu w Brunei rozpoczelismy prace nad obiecujacym odwiertem w zasobnym w weglowodory obszarze tego kraju, a 24 czerwca zakonczylismy transakcje z Winstar. Z niecierpliwoscia oczekujemy na rozpoczecie prac zwiazanych z zagospodarowaniem tunezyjskich i rumunskich aktyw?w Winstar, z korzyscia dla wszystkich naszych akcjonariuszy i cieszymy sie, ze juz wkr?tce bedziemy notowani zar?wno na Warszawskiej Gieldzie Papier?w Wartosciowych, jak i na gieldzie w Toronto“- powiedzial Timothy Elliott, Prezes Zarzadu i Dyrektor Generalny KOV.

 

Sp?lka:

 

 

 Kulczyk Oil Ventures
 Notowana na GPW

 Winstar Resources
 Notowana na TSX

 Serinus Energy
 Notowana na GPW i TSX

Podstawowe aktywa:

 

 

 

7 koncesji, na kazdej status operatora

 

6 koncesji, na kazdej status operatora

 

13 koncesji w 5 krajach (na wszystkich status operatora), w tym:
– produkcja na Ukrainie i w Tunezji
– potencjal poszukiwawczy w Brunei i Rumunii

Rezerwy i zasoby:

 

 

 – Potwierdzone i prawdopodobne og?lem (2P) 9,4 MMboe*

 – Potwierdzone i prawdopodobne og?lem (2P) 11,2 MMboe

 – Potwierdzone i prawdopodobne og?lem (2P) 20,6 MMboe

Obecna produkcja:

 

 

–  3.100 barylki ekwiwalentu ropy dziennie ** (boepd) (netto dla KOV)

– 1.660 boepd **

– polaczona produkcja  netto: 4.760 boepd

A to już wiesz?  Dobre wyniki przyspieszaja prace KOV na Ukrainie

* rezerwy 2P KOV brutto dla 70 proc. udzial?w = 53.3 Bcf = 8.9 mmboe + 490k bbl liquids = 9.4 mmboe
** stan na polowe kwietnia 2013 r.

O Serinus
Serinus to miedzynarodowa sp?lka prowadzaca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projekt?w na Ukrainie, w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujacy dzialalnosc poszukiwawcza w Brunei i Rumunii oraz dzialalnosc wydobywcza na Ukrainie i w Tunezji. Akcje zwykle Sp?lki sa notowane na Gieldzie Papier?w Wartosciowych w Warszawie, a po spelnieniu okreslonych warunk?w beda takze notowane na Gieldzie Papier?w Wartosciowych w Toronto pod symbolem “SEN”.
Na Ukrainie Serinus posiada faktyczny 70 proc. udzial w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmuja 100-procentowe udzialy w pieciu koncesjach zlokalizowanych w poblizu nuganska, miasta w p?lnocno-wschodniej czesci Ukrainy. Produkcja gazu odbywa sie na czterech koncesjach.
W Tunezji Serinus posiada faktyczny 100 proc. udzial w koncesjach  Chouech Essaida, Ech Chouech, Sanrhar and Zinna oraz 45 proc. w koncesji Sabria. Produkcja ropy i gazu odbywa sie obecnie na trzech koncesjach.
W Brunei Serinus posiada 90 proc. faktyczny udzial w umowie o podziale wplyw?w z wydobycia, uprawniajacy do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmujacego obszar ladowy i morski o powierzchni 1.123 km? w p?lnocnym Brunei.
W Rumunii Serinus planuje pozyskac 60 proc. bezwzgledny faktyczny udzial w ladowym obszarze koncesji  Satu Mare w p?lnocno – zachodniej Rumunii do konca czerwca 2013 r., z zastrzezeniem spelnienia okreslonych warunk?w.
Gl?wnym akcjonariuszem Sp?lki jest Kulczyk Investments S.A. – miedzynarodowy dom inwestycyjny, zalozony przez polskiego przedsiebiorce dr. Jana Kulczyka.

Tlumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tlumaczenie informacji powstalej oryginalnie w jezyku angielskim.
Stwierdzenia dotyczace przyszlosci w zakresie Przejecia (Forward – looking Statements Regarding Acquisition):
Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczace sp?lki Serinus oparte na oczekiwaniach zwiazanych z Serinus oraz zalozeniach dokonywanych na podstawie obecnie dostepnych informacji, kt?re moga stanowic stwierdzenia dotyczace przyszlosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa  w zakresie papier?w wartosciowych. Wszelkie takie stwierdzenia i ujawnione informacje, nie stanowiace danych historycznych, a dotyczace dzialan, zdarzen, wynik?w, efekt?w jakie sa spodziewane lub zakladane przez Serinus, jako wystepujace lub mogace wystapic w przyszlosci ( w calosci lub w czesci) powinny byc traktowane jako informacje dotyczace przyszlosci. W niekt?rych przypadkach, informacje dotyczace przyszlosci mozna zidentyfikowac po uzytych terminach, np.: “prognoza”, “przyszly”, “moze”, “bedzie”, “spodziewany”, “przewidywany”, “potencjalny”., “umozliwia”, “pro-forma” itp. W szczeg?lnosci, w przypadku niniejszej informacji prasowej, odniesienia takie dotycza termin?w oraz wprowadzenia akcji zwyklych Sp?lki do obrotu na Gielde Papier?w Wartosciowych w Toronto (TSX) oraz pozyskania udzialu w licencji Satu Mare.  Zaleca sie zwr?cenie szczeg?lnej uwagi na fakt,  iz powyzsze zdarzenia sa uzaleznione od spelnienia okreslonych warunk?w. Jednakze nie ma pewnosci, ze warunki takie zostana spelnione a w rezultacie  nie ma pewnosci, ze akcje zostana wprowadzone do obrotu na TSX, obr?t akcjami zostanie wznowiony a udzial w licencji zostanie pozyskany w zakladanych ramach czasowych lub w og?le. Wiele czynnik?w moze spowodowac, ze dzialania lub rezultaty Serinus beda znaczace odbiegac od przyszlych dzialan lub rezultat?w, jakie moga w spos?b wyrazny lub domniemany wynikac ze stwierdzen dotyczacych przyszlosci. Czynniki te obejmuja nieuzyskanie ostatecznej zgody TSX na wprowadzenie akcji Serinus do obrotu, brak terminowego wznowienia obrotu akcjami na Warszawskiej Gieldzie Papier?w Wartosciowych, niespelnienie warunk?w zwiazanych z uzyskaniem zwiekszonego udzialu w licencji Satu Mare ryzyko zwiazane z polaczeniem Serinus i Winstar, brak spodziewanych synergii oraz niewlasciwa wycena Winstar. Zaleca sie zwr?cenie szczeg?lnej uwagi na fakt, ze  powyzsza lista czynnik?w nie jest wyczerpana.

Stwierdzenia dotyczace przyszlosci zawarte w niniejszym komunikacie prasowym zostaly wyraznie okreslone jako ostrzezenia. Sp?lka nie jest zobowiazana do aktualizacji lub korekty stwierdzen dotyczacych przyszlosci zawartych w niniejszej informacji, tak zeby odzwierciedlaly one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba ze jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
tel: +1-403-264-8877

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Sheikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
tel: +971-4-339-5212

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
tel: +48 (22) 414 21 00

 

nr?dlo Kulczyk Oil Ventures. Dostarczyl netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy