Poradnik Wiadomości branżowe

Opcja nigeryjska wygasa

Kulczyk Oil Ventures Inc. („Kulczyk Oil”, „KOV” lub „Sp?lka”), miedzynarodowa sp?lka dzialajaca w sektorze poszukiwania i wydobycia ropy naftowej oraz gazu informuje, ze wsp?lnie ze swoim

Kulczyk Oil Ventures Inc. („Kulczyk Oil”, „KOV” lub „Sp?lka”), miedzynarodowa sp?lka dzialajaca w sektorze poszukiwania i wydobycia ropy naftowej oraz gazu informuje, ze wsp?lnie ze swoim wiekszosciowym akcjonariuszem Kulczyk Investments S.A. (“KI”) uzgodnily, ze w najlepiej pojetym interesie obu sp?lek nie lezy przedluzanie opcji poza jej date wygasniecia – tj. 31 marca 2012 r.

6 maja 2011 r. KOV poinformowala o przystapieniu do konsorcjum Neconde Energy Limited („Neconde”), kt?re zawarlo umowe z Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd („SPDC”) i okreslonymi jej partnerami w koncesji wydobywczej Oil Mining License 42 („OML 42”), zgodnie z kt?ra Neconde nabedzie 45 proc. udzial?w w OML 42. OML 42 to duza koncesja obejmujaca wczesniej odkryte pola roponosne w delcie Nigru w Nigerii. Udzial 20 proc. KOV w konsorcjum Neconde byl przedmiotem umowy finansowania pomostowego z KI.

1 grudnia 2011 r. KOV przekazala informacje o sfinalizowaniu zakupu koncesji OML 42 przez Neconde za cene nabycia, z zastrzezeniem korekt na zamknieciu, w wysokosci 585 mln USD. Z tej kwoty 435 mln USD zostalo wniesione przez partner?w konsorcjum w ramach wklad?w kapitalowych do Neconde, przy czym KI zaplacila – zgodnie z umowa finansowania pomostowego – za potencjalne udzialy KOV. Pozostale 150 mln USD z calkowitej ceny nabycia pokrylo finansowanie dluzne Neconde. Zgodnie z warunkami umowy finansowania pomostowego z KI, do 31 marca 2012 roku KOV miala splacic zadluzenie wobec KI wynikajace z finansowania pomostowego. Po tej dacie udzialy KOV w Neconde beda przeniesione na KI.

Komentarz Tima Elliotta, Prezesa Zarzadu i Dyrektora Generalnego Kulczyk Oil Ventures:

„OML42 jest swiatowej klasy aktywem roponosnym ze znacznym potencjalem wzrostu produkcji i rezerw. KOV jest zdeterminowana do wzrostu biznesu, jednak po szczeg?lowej analizie i majac na wzgledzie interes akcjonariuszy  zesp?l zarzadzajacy zdecydowal, ze skorzystanie z tej opcji przy obecnej rynkowej wycenie sp?lki spowodowaloby dla obecnych akcjonariuszy zbyt duze rozwodnienie. Chcialbym jednak skorzystac z okazji, by podziekowac naszemu wiekszosciowemu akcjonariuszowi KI za wsparcie w czasie trwania tego projektu.”

A to już wiesz?  Serinus utrzymal wysoki poziom wydobycia w czwartym kwartale

O Kulczyk Oil

Kulczyk Oil to miedzynarodowa sp?lka prowadzaca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projekt?w w Brunei, Syrii i Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujacy dzialalnosc poszukiwawcza w Brunei i Syrii oraz dzialalnosc wydobywcza w Ukrainie. Akcje zwykle Kulczyk Oil sa notowane na Gieldzie Papier?w Wartosciowych w Warszawie (symbol KOV).
W Brunei KOV posiada udzialy w dw?ch umowach o podziale wplyw?w z wydobycia, uprawniajace do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 90 proc. udzial w Bloku L, obejmujacym obszar ladowy i morski o powierzchni 1.123 km²  w p?lnocnym Brunei oraz 36 proc. udzial w Bloku M, obejmujacym obszar ladowy o powierzchni 1.505 km²  w poludniowym Brunei.
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udzial w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmuja 100-procentowe udzialy w pieciu koncesjach zlokalizowanych w poblizu nuganska, miasta w p?lnocnowschodniej czesci Ukrainy. Produkcja gazu odbywa sie na czterech polach.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umowa o podziale wplyw?w z wydobycia, 50 proc. udzial w Bloku 9, uprawniajacy do poszukiwania i wydobycia, po spelnieniu okreslonych warunk?w, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km² , polozonego w p?lnocno-zachodniej Syrii. Sp?lka podpisala porozumienie, na podstawie kt?rego przepisze lacznie 5 proc. udzial?w na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody wladz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezposredni udzial KOV w Bloku 9 zmieni sie na 45 proc.
Gl?wny akcjonariusz sp?lki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie ok. 44 procent udzialu w kapitale sp?lki. Kulczyk Investments S.A. jest miedzynarodowym domem inwestycyjnym, zalozonym przez polskiego przedsiebiorce dr. Jana Kulczyka.

Tlumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tlumaczenie informacji prasowej powstalej oryginalnie w jezyku angielskim.
Stwierdzenia dotyczace przyszlosci (Forward-lookingStatements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczace przyszlych zdarzen, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszace siedo potencjalnych przyszlych dzialanSp?lki w Nigerii, kt?re nie stanowiadanych historycznych. Mimo ze przedstawiciele Sp?lki znajazalozenia zawarte w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyzszych stwierdzeniach odznaczajasieznacznym poziomem ryzyka i niepewnosci, i nie mozna stwierdzic, ze faktyczne rezultaty okazasiezgodne z powyzszymi stwierdzeniami dotyczacymi przyszlosci. Do czynnik?w, kt?re mogauniemozliwicbadzutrudnicukonczenie spodziewanych dzialanSp?lki, zaliczajasie: prawdopodobienstwo wystapienia problem?w technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projekt?w, zmiany cen produkt?w, nieuzyskanie wymaganych prawem zg?d, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i miedzynarodowym, jak r?wniezryzyka zwiazane z ropanaftowai gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Sp?lkealbo nieujawnione w dokumentach przez niaopublikowanych. Ze wzgledu na fakt, ze stwierdzenia dotyczace przyszlosci odnoszasiedo przyszlych wydarzeni uwarunkowan, z natury odznaczajasieone z ryzykiem i niepewnoscia, a faktyczne rezultaty mogasieznacznie r?znicod informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci. Sp?lka nie jest zobowiazana do aktualizacji lub korekty stwierdzen dotyczacych przyszlosci zawartych w niniejszej informacji, tak zeby odzwierciedlaly one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba ze jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, ShaikhZayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00
Fax: +48 (22) 412 48 60

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy