Wiadomości branżowe

Kulczyk Oil Ventures dokonal przejecia KUB-Gas

NINIEJSZA INFORMACJA PRASOWA ANI zADNE INFORMACJE W NIEJ ZAWARTE NIE ZOSTANA OPUBLIKOWANE I NIE Ba?DA ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOSREDNIO BADn POSREDNIO, NA TERYTORIUM STAN?W ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII I JAPONII ANI 

NINIEJSZA INFORMACJA PRASOWA ANI zADNE INFORMACJE W NIEJ ZAWARTE NIE ZOSTANA OPUBLIKOWANE I NIE Ba?DA ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOSREDNIO BADn POSREDNIO, NA TERYTORIUM STAN?W ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII I JAPONII ANI  zADNYM SYSTEMIE PRAWNYM, W KT?RYM WYKONANIE POWYzSZYCH CZYNNOSCI BYnOBY NIEZGODNE Z OBOWIAZUJACYMI W TYM SYSTEMIE PRZEPISAMI PRAWA


Zgodnie z wczesniejszymi deklaracjami, sp?lka Kulczyk Oil Ventures (KOV) sfinalizowala transakcje zakupu 70% akcji firmy KUB-Gas LCC (KUB-Gas), stajac sie tym samym firma nie tylko poszukiwawcza, ale r?wniez wydobywcza. KUB-Gas jest prywatna sp?lka ukrainska, posiadajaca aktywa produkcyjne i uslugowe. Sprzedajacym jest zarejestrowana w Kalifornii firma Gastek, kt?ra pozostanie faktycznym wlascicielem 30% udzialu. Transakcja o wartosci 45 milion?w USD zostala sfinalizowana 11 czerwca 2010, poprzez wplate pozostajacej do uregulowania kwoty.


Sp?lka KUB-Gas jest jednym z najwiekszych prywatnych producent?w gazu ziemnego na Ukrainie, kt?ry prowadzi sprzedaz 75% surowca firmom hurtowo zajmujacym sie handlem gazem oraz 25% bezposrednio – odbiorcom przemyslowym. Aktywa wydobywcze KUB-Gas obejmuja 100-procentowe udzialy w czterech obszarach koncesyjnych, zlokalizowanych w poblizu nuganska, na p?lnocno-wschodniej Ukrainie. Obszar ten dostarcza 90% gazu ziemnego wydobywanego na Ukrainie, a jednoczesnie posiada dobrze rozwinieta infrastrukture przesylowa. Poza koncesjami Wiergunskoje, Olgowskoje, Makiejewskoje oraz Krutogorowskoje, aktywa KUB-Gas obejmuja dwa urzadzenia serwisujace, cztery instalacje do przetwarzania gazu oraz prawo do uzytkowania wiezy wiertniczej o mocy 1000 KM, wyprodukowanej w Kanadzie w 2007 roku.

Wypowiedz prezesa Kulczyk Oil Ventures

Przejecie KUB-Gas otwiera nowy rozdzial w historii KOV-u – pozyskujemy Zasoby Potwierdzone i Prawdopodobne, stajemy sie firma nie tylko poszukiwawcza ale i wydobywcza oraz generujemy cash-flow. Celem firmy jest zar?wno podwojenie zasob?w, jak i podwojenie wydobycia w ramach posiadanych koncesji w ciagu dw?ch lat. Zakladany program inwestycyjny zostanie czesciowo sfinansowany z generowanego na biezaco cash-flow, podkresla Tim Elliott, Prezes Zarzadu Kulczyk Oil Ventures.


W okresie pierwszych pieciu miesiecy 2010 r. srednie dzienne wydobycie gazu ziemnego, z nalezacych do KUB-Gas koncesji, wynioslo 166 tys. m3 gazu ziemnego, przy sredniej cenie sprzedazy 239,90 USD za 1000 m3. Niezalezni eksperci z firmy RPS Energy szacuja, ze wielkosc Zasob?w Eksploatacyjnych Potwierdzonych i Prawdopodobnych, wynosi ok. 424,7 mln m3 gazu ziemnego i 81 tysiecy barylek cieklych frakcji gazu ziemnego, co daje lacznie 2,6 milion?w barylek ekwiwalentu ropy naftowej. Zasoby Mozliwe wynosza dodatkowe 1,2 milion?w barylek ekwiwalentu ropy naftowej. RPS Energy oszacowal Zasoby Warunkowe i Zasoby Perspektywiczne gazu ziemnego przypadajace na 70% udzial w KUB-Gas na poziomie, odpowiednio: 2,44 i 1,11 milion?w barylek ekwiwalentu ropy naftowej.

Ukraina nalezy do kraj?w, gdzie wydobycie weglowodor?w prowadzone jest od lat osiemdziesiatych XIX wieku. Jednak dopiero po odzyskaniu niepodleglosci w koncu XX wieku, infrastruktura wydobywcza na Ukrainie mogla byc rozbudowywana, zas zasoby – odpowiednio badane. Szacuje sie (wg The World Factbook), ze w 2009 roku na Ukrainie wydobyto ponad 21 mld m3 gazu ziemnego, przy rocznym zapotrzebowaniu 55 mld m3 gazu ziemnego.

Wypowiedz prezesa Gastek

Cieszymy sie, ze wsp?lnie z naszym nowym partnerem Kulczyk Oil Ventures, bedziemy rozwijac sp?lke KUB-Gas. W ostatnich miesiacach odbylismy wiele spotkan z ekspertami z Kulczyk Oil Ventures, z kt?rymi wsp?lnie zastanawialismy sie nad zwiekszeniem wydajnosci zl?z KUB-Gas na Ukrainie. Wierzymy, ze korzystajac z miedzynarodowego doswiadczenia zespolu KOV jest to mozliwe, m?wi Mikhail Afendikov, Managing Director firmy Gastek.


Terminologia


Zasoby Warunkowe – oszacowana na dany dzien ilosc weglowodor?w, kt?ra jest potencjalnie wydobywalna ze znanych zl?z, ale w wypadku kt?rej wybranych przedsiewziec zagospodarowania ze wzgledu na jedno lub wiecej uwarunkowan nie mozna aktualnie uznac za na tyle zaawansowane, by umozliwialy one ekonomicznie oplacalna eksploatacje.

A to już wiesz?  Szpilki i platformy na jesien 2011

Zasoby Perspektywiczne – to mozliwosci poszukiwan i zagospodarowania w przypadku odkrycia zloza ropy naftowej lub gazu i nie nalezy ich interpretowac jako Zasob?w Eksploatacyjnych ani Zasob?w Warunkowych. Zasoby Perspektywiczne to ilosci ropy naftowej, gazu ziemnego lub kondensatu, kt?re wedlug szacunk?w na dzien sporzadzenia odpowiedniego Raportu Eksperta moga potencjalnie zostac pozyskane z nieodkrytych jeszcze akumulacji w wyniku przeprowadzenia w przyszlosci ich zagospodarowania. Zasoby Perspektywiczne daja zar?wno szanse odkrycia jak i szanse zagospodarowania. Zasoby Perspektywiczne dziela sie dalej w zaleznosci od prawdopodobienstwa poprawnosci oszacowania eksploatacyjnego przy zalozeniu ich odkrycia i zagospodarowania.
Ekwiwalent ropy naftowej (BOE) – miara objetosci ropy naftowej bazujaca na ekwiwalencji energetycznej. R?wnowartosc jednej barylki ropy naftowej albo LNG, albo 0,159 metr?w szesciennych gazu ziemnego.

Aktywa Kulczyk Oil Ventures


Kulczyk Oil Ventures posiada aktywa zar?wno poszukiwawcze, jak i wydobywcze ropy naftowej i gazu. Ma geograficznie zdywersyfikowany portfel projekt?w na kilku kontynentach, o zr?znicowanym profilu ryzyka i etapie rozwoju projektu: od projekt?w w fazie poszukiwan, poprzez aktywa w fazie zagospodarowania, po wydobycie (Ukraina).
W Brunei KOV posiada udzialy w prawie uzytkowania g?rniczego, przyznanego mu zgodnie z dwoma umowami o podziale wplyw?w z wydobycia, uprawniajaca do poszukiwania i wytwarzania ropy i gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 40% udzial w Bloku L, obejmujacym obszar ladowy i morski o powierzchni 2 220 km2 (550.000 akr?w) w p?lnocnym Brunei oraz 36% udzial w Bloku M, obejmujacym obszar ladowy o powierzchni 3.011 km2 (744.000 akr?w) w poludniowym Brunei.
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70% udzial w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas, obejmuja 100-procentowe udzialy w czterech koncesjach zlokalizowanych w poblizu nuganska, miasta w p?lnocno-wschodniej czesci Ukrainy.
W Syrii KOV posiada bezposrednio 75% udzial w umowie o podziale wplyw?w z wydobycia, uprawniajacej do poszukiwania i wydobycia ropy i gazu ziemnego w obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km2, polozonego w p?lnocno-zachodniej Syrii.
Wiodacy akcjonariusz sp?lki, Kulczyk Investments S.A., zwiekszyl swoje zaangazowanie poprzez udzial w IPO i czesciowa konwersje skryptu dluznego i posiada obecnie ok. 48,55% udzialu w kapitale sp?lki. Kulczyk Investments S.A. jest miedzynarodowym domem inwestycyjnym, zalozonym przez polskiego przedsiebiorce dr. Jana Kulczyka.


Wiecej informacji mozna znalezc, odwiedzajac witryne internetowa Kulczyk Oil (www.kulczykoilventures.com).


 


Tlumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tlumaczenie informacji prasowej oryginalnie utworzonej przez Zarzad Kulczyk Oil w jezyku angielskim.


Oswiadczenie: Niniejsza informacja prasowa ani zadna z jej kopii nie bedzie przewieziona ani przeslana do Stan?w Zjednoczonych Ameryki, Australii i Japonii. Niniejsza informacja prasowa nie jest oferta ani zaproszeniem do sprzedazy, ani nie stanowi oferty kupna, i ani ona sama (w calosci, badz w dowolnej czesci), ani fakt jej rozpowszechnienia, nie beda stanowic podstawy do zawarcia umowy. Oferta i rozpowszechnienie niniejszej informacji prasowej i dowolnych innych informacji zwiazanych z wprowadzaniem akcji do obrotu gieldowego i oferty, w niekt?rych systemach prawnych moze podlegac prawnym ograniczeniom a osoby, kt?re znajda sie w posiadaniu dowolnego dokumentu badz informacji zwiazanych z tymi czynnosciami, powinny poinformowac sie nawzajem o istnieniu tych ograniczen i ich przestrzegac. Niezastosowanie sie do powyzszych ograniczen jest r?wnoznaczne ze zlamaniem przepis?w o papierach wartosciowych obowiazujacych w tych systemach prawnych.

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie sluza wylacznie celom informacyjnym i nie stanowia oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji badz skladania ofert na zakup akcji Kulczyk Oil Ventures Inc. Oferta zostala juz zakonczona a przedmiotowe akcje objete.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego a inwestorzy powinni dokonywac zapis?w na akcje, kupowac akcje wymienione w niniejszym komunikacie oraz podejmowac decyzje inwestycyjne dotyczace IPO wylacznie na podstawie danych zawartych lub wymienionych na zasadzie odwolania w stosownym prospekcie emisyjnym (po jego udostepnieniu). Niniejsza komunikat prasowy nie stanowi i nie jest elementem oferty na sprzedaz badz emisje akcji, ani zachety do nabycia akcji lub innych papier?w wartosciowych przez dowolne osoby w systemach prawnych, w kt?rych taka oferta albo zaproszenie byloby niezgodne z obowiazujacymi przepisami prawa.

Niniejszy komunikat prasowy ani zadna informacja w nim zawarta nie stanowa ani nie sa elementem oferty na akcje na terenie Stan?w Zjednoczonych  Ameryki ani nie sa elementem zaproszenia do sprzedazy, ani jakiejkolwiek zachety do zlozenia oferty kupna. Akcje opisane w niniejszej informacji nie zostaly i nie zostana zarejestrowane w trybie Amerykanskiej Ustawy o Papierach Wartosciowych z 1933 roku („Ustawa o Papierach Wartosciowych”) ze zmianami, i bez stosownej rejestracji zgodnie z Ustawa o Papierach Wartosciowych nie moga byc przedmiotem oferty ani sprzedazy na terytorium Stan?w Zjednoczonych Ameryki, chyba ze zgodnie z majacymi zastosowanie wyjatkami od lub w ramach transakcji nie podlegajacej wymogom rejestracyjnym Ustawy o Papierach Wartosciowych i stosownych przepis?w stanowych. Kulczyk Oil nie przeprowadzi oferty publicznej papier?w wartosciowych na terytorium Stan?w Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy komunikat prasowy ani zadna informacja w nim zawarta nie stanowia ani nie sa elementem zaproszenia do sprzedazy, ani jakiejkolwiek zachety do zlozenia oferty kupna na terenie Australii i Japonii ani w innych systemach prawnych, w kt?rych wykonanie powyzszych czynnosci stanowiloby zlamanie obowiazujacych przepis?w i na terenie tych system?w prawnych nie bedzie przeprowadzana oferta na akcje ani prawa do akcji. Akcje opisane w niniejszej informacji nie zostaly i nie zostana zarejestrowane w trybie ustaw o papierach wartosciowych obowiazujacych w tych systemach prawnych i nie moga byc przedmiotem oferty, sprzedazy, odsprzedazy, transferu praw ani przekazania, bezposrednio badz posrednio, w granicach tych system?w prawnych, chyba ze zgodnie z majacymi zastosowanie wyjatkami od obowiazujacych przepis?w dotyczacych papier?w wartosciowych i zgodnie z nimi.

Rozpowszechnianie niniejszej informacji lub prospektu (po jego udostepnieniu) lub transfer akcji w nim wymienionych do systemu prawnego innego niz Polski moze podlegac ograniczeniom prawnym. Osoby, kt?re znajda sie w posiadaniu dowolnego dokumentu badz informacji zwiazanych z tymi czynnosciami, powinny poinformowac sie nawzajem o istnieniu tych ograniczen i ich przestrzegac. Niezastosowanie sie do powyzszych ograniczen jest r?wnoznaczne ze zlamaniem przepis?w o papierach wartosciowych obowiazujacych w tych systemach prawnych.

HSBC, Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited w zwiazku z IPO dzialaja tylko na rzecz Sp?lki z wylaczeniem wszelkich innych podmiot?w, a zaden z nich nie bedzie uznawal zadnego innego podmiotu za swojego klienta w zwiazku z obsluga procesu IPO, nie bedzie ponosil wobec zadnego podmiotu  innego niz Sp?lka odpowiedzialnosci z tytulu ochrony udzielanej klientom oraz z tytulu dzialalnosci doradczej w zwiazku z IPO jak r?wniez innymi sprawami o kt?rych mowa w niniejszym komunikacie.

Poza odpowiedzialnoscia i zobowiazaniami (o ile wystapia), kt?re moga zostac nalozone na HSBC zgodnie z obowiazujaca w Wielkiej Brytanii Ustawa w sprawie uslug i rynk?w finansowych z 2000 r (United Kingdom’s Financial Services and Markets Act 2000), HSBC, Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited nie przyjmuja na siebie zadnej odpowiedzialnosci oraz nie skladaja zadnych oswiadczen ani zapewnien, wyraznych lub dorozumianych, w zwiazku z trescia niniejszego komunikatu, w tym jej trafnosci, kompletnosci i prawidlowosci. HSBC , Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG,  Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited odpowiednio nie przyjmuja na siebie zadnej odpowiedzialnosci wynikajacej z deliktu, naruszenia zobowiazan umownych lub innego rodzaju w zwiazku z niniejszym komunikatem.

Niniejszy komunikat prasowy jest skierowany wylacznie do (i) os?b przebywajacych poza terytorium Zjednoczonego Kr?lestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii P?lnocnej lub (ii) os?b zawodowo zajmujacych sie inwestycjami (investment professionals) w rozumieniu artykulu 19(5) Rozporzadzenia z 2005 r. w sprawie Ofert Papier?w Wartosciowych, bedacego aktem wykonawczym do Ustawy o Uslugach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Financial Services and Markets Act 2000) – (Financial Promotion) Order 2005) ze zmianami (“Rozporzadzenie”) lub (iii) podmiot?w prawnych oraz sp?lek posiadajacych osobowosc prawna o wysokiej wartosci netto (high net worth) oraz innych os?b, kt?rym moze ono zostac zgodnie z prawem przekazane, spelniajacych kryteria okreslone w artykule 49(2)(a) – (d) Rozporzadzenia (osoby te beda lacznie nazywane “Osobami Uprawnionymi”). Osoby, kt?re nie sa Osobami Uprawnionymi, nie powinny dzialac w oparciu o niniejszy komunikat ani w oparciu o zawarta w nim tresc, ani na nim polegac. Ewentualne inwestycje lub dzialalnosc inwestycyjna, kt?rych dotyczy wymienione oswiadczenie, sa dostepne wylacznie dla Os?b Uprawnionych i beda oferowane wylacznie takim osobom.

A to już wiesz?  Ukraina - rusza wiercenie Olgowskoje-9


W jakimkolwiek Panstwie Czlonkowskim Europejskiego Obrotu Gospodarczego, kt?re wdrozylo Dyrektywe 2003/71/EC (wraz ze stosownymi przepisami wprowadzajacymi „Dyrektywa o Prospekcie”), niniejsza informacja jest skierowana wylacznie do inwestor?w kwalifikowanych w tym Panstwie w rozumieniu Dyrektywy o Prospekcie.

Niniejsza informacja, czesciowo ani w calosci, nie zawiera tresc dostepnych na stronie internetowej Sp?lki ani tresci dostepnych za posrednictwem hyperlink?w zamieszczonych na stronie internetowej Sp?lki.

Stwierdzenia dotyczace przyszlosci (Forward-looking Statements): Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczace zdarzen, kt?re maja nastapic po publikacji niniejszej informacji, odnoszace sie do aktyw?w KUB-Gas, mozliwych przyszlych dzialan na Ukrainie, konwersji pozostalej czesci Skryptu Dluznego KI oraz do wszelkich innych informacji, kt?re nie stanowia danych historycznych. Mimo, ze przedstawiciele Sp?lki uznaja zalozenia zawarte w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyzszych stwierdzeniach odznaczaja sie znacznym poziomem ryzyka i niepewnosci i nie mozna stwierdzic, ze faktyczne rezultaty okaza sie zgodne z powyzszymi stwierdzeniami dotyczacymi przyszlosci. Do czynnik?w, kt?re moga uniemozliwic, badz utrudnic ukonczenie spodziewanych dzialan Sp?lki, zaliczaja sie: prawdopodobienstwo wystapienia problem?w technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projekt?w, zmiany cen produkt?w, nieuzyskanie wymaganych prawem zg?d, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i miedzynarodowym, jak r?wniez ryzyka zwiazane z ropa naftowa i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Sp?lke albo nieujawnione w dokumentach przez nia opublikowanych. Termin wymiany pozostalej czesci Skryptu Dluznego KI jest uzalezniony od uzyskania zgody regulatora. Ze wzgledu na fakt, ze stwierdzenia dotyczace przyszlosci odnosza sie do przyszlych wydarzen i uwarunkowan, z natury odznaczaja sie one z ryzykiem i niepewnoscia a faktyczne rezultaty moga sie znacznie r?znic od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci. Sp?lka nie jest zobowiazana do aktualizacji lub korekty stwierdzen dotyczacych przyszlosci zawartych w niniejszej informacji, zeby odzwierciedlaly one stan po publikacji niniejszej informacji prasowej, chyba ze jest to wymagane przepisami prawa.

A to już wiesz?  Kulczyk Oil Ventures podwaja rezerwy

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy