Poradnik Wiadomości branżowe

Kulczyk Oil: ukrainska produkcja buduje trzycyfrowe wzrosty

Kulczyk Oil Ventures konsekwentnie buduje wartosc dla swoich akcjonariuszy. Od momentu przejecia udzial?w w ukrainskim KUB-Gasie, kwartalne przychody Sp?lki wzrosly dwunastokrotnie, do 14,3 mln USD. W tym czasie KOV wypracowal

Kulczyk Oil Ventures konsekwentnie buduje wartosc dla swoich akcjonariuszy. Od momentu przejecia udzial?w w ukrainskim KUB-Gasie, kwartalne przychody Sp?lki wzrosly dwunastokrotnie, do 14,3 mln USD. W tym czasie KOV wypracowal prawie 36 mln USD przychodu, a zysk operacyjny (netback) wzr?sl w ostatnim roku o 430 proc. do 6,39 USD za 1000 st?p szesciennych gazu. W 2011 r. KOV podwoil dzienne wydobycie, wykonal 6 odwiert?w i zrealizowal badania sejsmiczne 3D, kt?re pozwolily wytypowac lokalizacje pod kolejne studnie. Wartosc ukrainskiej inwestycji KOV przekroczyla juz 120 mln USD. Zarzad podkresla dokonania, ale jednoczesnie zapowiada dalsze intensywne prace, zar?wno za nasza wschodnia granica, jak i w Brunei.

PODSUMOWANIE

Finansowe

 • Przychody brutto ze sprzedazy weglowodor?w wzrosly czterokrotnie, do 35,2 mln USD (w 2010 r. 8,9 mln USD);
 • Ukrainskie aktywa wygenerowaly przychody netto, po odliczeniu oplat koncesyjnych, przypadajace na 70 proc. udzial Sp?lki w wysokosci 19,8 mln USD za 2011 r.;
 • IV kw. 2011 r. byl si?dmym z rzedu kwartalem wzrostu przychod?w ze sprzedazy ropy i gazu, kt?re byly o 32 proc. wyzsze niz w III kw. 2011 r. i o 227 proc. wyzsze niz w IV kw. 2010 r.;
 • Zysk operacyjny wydobycia (netback) wyni?sl 6,23 USD za Mcf gazu w 2011 r., w por?wnaniu do 1,22 USD w 2010 r, a netback za barylke kondensatu wyni?sl 45,51 USD w 2011 r. w por?wnaniu do 39,88 USD za barylke w 2010 r.;
 • Wartosc aktyw?w og?lem wzrosla o 12 proc. do 220,2 mln USD (w 2010 r. 197,3 mln USD);

 Operacyjne

 • Produkcja gazu ziemnego netto dla KOV wyniosla srednio 6 mln st?p szesciennych dziennie („MMcf/d”);
 • Produkcja kondensatu netto dla KOV wyniosla srednio 55 barylek dziennie;
 • naczna srednia wyniosla 6,3 mln st?p szesciennych gazu dziennie („MMcfe/d”), co oznacza wzrost o 65 proc. rok do roku oraz o 42 proc. w por?wnaniu do pierwszej polowy 2011 r.;
 • W 2011 r. zrealizowano szesc odwiert?w; wszystkie piec na Ukrainie przygotowano jako potencjalne odwierty produkcyjne, jeden w Syrii zostal zawieszony przed osiagnieciem planowanej glebokosci ze wzgledu na sytuacje wewnetrzna w kraju;
 • Na Ukrainie podlaczono 5 odwiert?w, w tym  M-19, kt?ry rozpoczal produkcje na poczatkowym poziomie 5 MMcf/d (3,5 MMcf/d netto dla KOV);
 • Przeprowadzono udany program szczelinowania hydraulicznego dw?ch odwiert?w na Ukrainie;
 • Na Ukrainie i w Brunei przeprowadzono program badan sejsmicznych 2D i 3D;
 • Zwiekszono udzial w Bloku L w Brunei do 90 proc., uzyskujac status operatora;

Perspektywy na 2012 r.

 • Aktywny program wiercen:
  • do szesciu nowych odwiert?w na Ukrainie;
  • do trzech nowych odwiert?w w Brunei;
 • Przewidywana kontynuacja wzrostu produkcji;
 • Program badan sejsmicznych w Bloku L w Brunei  w toku.

2011 byl dla KOV rokiem udanym. Dzialalnosc Sp?lki w kolejnych miesiacach szybko nabierala rozpedu. W ciagu roku jednoznacznie wykazalismy nasza wiedze operacyjna, co przejawialo sie nieustannym wzrostem produkcji netto i przychod?w. Ta tendencja utrzyma sie r?wniez w 2012 r. z produkcja przypadajaca na KOV osiagajaca w ostatnich dniach14 MMcf/d. W tym roku planujemy wykonac do 6 odwiert?w na Ukrainie i rozpoczac program 5 odwiert?w Brunei. Sp?lka zyskala doskonala pozycje do dalszego rozwoju produkcji, przeplyw?w got?wkowych i rezerw, czekamy wiec na mozliwosc pochwalenia sie wynikami operacyjnymi przed inwestorami”- powiedzial Tim Elliott, Prezes Zarzadu i Dyrektor Generalny KOV.

Dodatkowo, zgodnie z szacunkami niezaleznej firmy inzynieryjnej RPS Energy Consultants, wartosc biezaca rezerw 3P wzrosla w ciagu 2011 roku o 24,5 proc. do kwoty 213,4 mln dolar?w dla KOV z licencji na Ukrainie” – dodal Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Srodkowo-Wschodniej.

Produkcja

Cala produkcja KOV jest realizowana na Ukrainie. Wielkosc produkcji zar?wno za caly rok, jak i za czwarty kwartal 2011 r. znaczaco wzrosla w por?wnaniu do tego samego okresu 2010 r. W 2011 r. wykonano piec nowych odwiert?w, a cztery z nich zostaly juz wlaczone do produkcji.

Produkcja netto dla KOV wzrosla do 6,337 MMcfe/d, co oznacza wzrost rok do roku o 65 proc. Produkcja gazu netto dla KOV w 2011 r. wynosila srednio ponad 6MMcf/d, w por?wnaniu do srednio 3,7 MMcf/d za szesc miesiecy konczacych sie 31 grudnia 2010 r. co oznacza wzrost rok do roku o 62 proc.

A to już wiesz?  KOV rozpoczyna nowy odwiert na polu Makiejewskoje

Produkcja wzrastala r?wnomiernie w ciagu roku. Na 31 grudnia 2011 r. Sp?lka  odnotowala siedem kwartal?w konsekwentnego wzrostu przychod?w z tytulu sprzedazy ropy i gazu, poczynajac od II kwartalu 2010 r. Ta tendencja bedzie zachowana w I kw. 2012 r. z produkcja na poziomie 20 MMcf/d (14 MMcf/d netto dla KOV) kilka dni przed publikacja niniejszej informacji. W najwiekszym stopniu  do tego wzrostu produkcji przyczynily sie: 1) odwiert M-19, kt?ry w lipcu rozpoczal produkcje na poziomie brutto  5 MMcf/d (3,5 MMcf/d netto dla KOV) a obecnie produkuje na poziomie 7 MMcf/d (4,9 MMcf/d netto dla KOV); 2); odwiert O-9 wykonany w pierwszej polowie 2011 r., kt?ry na koniec roku produkowal na poziomie 1,9 MMcf/d (1,34 MMcf/d netto dla KOV); 3); odwiert O-7, kt?ry na koniec roku produkowal na poziomie 1,6 MMcf/d (1,13 MMcf/d) netto dla KOV). Od konca roku odnotowywano dalszy wzrost produkcji, dzieki dw?m odwiertom O-6 i O-8, kt?re w pazdzierniku byly poddane szczelinowaniu hydraulicznemu i odwiertowi O-18, kt?ry byl wykonany w 2011 r. We wszystkich odbywa sie obecnie produkcja, co  przyczynia sie do dalszego wzrostu wydobycia w pierwszym kwartale 2012 roku.

Wyniki finansowe

Przychody z tytulu sprzedazy weglowodor?w w IV kw. 2011 r. wzrosly o 32 proc. w stosunku do III kw. 2011 r. oraz o 227 proc. w stosunku do IV kw. 2010 r. Od momentu nabycia sp?lki KUB-Gas w czerwcu 2010 r. KUB-Gas wygenerowal ze swoich ukrainskich aktyw?w 44,2 mln USD przychod?w z produkcji brutto, z czego na 70 proc. udzialu KOV przypada 30,9 mln USD.

Cena uzyskiwana za gaz w czwartym kwartale wyniosla 11,75 USD za Mcf, czyli o 38 proc. wiecej niz 8,49 USD za Mcf uzyskiwane w pierwszej polowie 2011 r. i o 53 proc. wiecej niz 7,66 USD za Mcf w czwartym kwartale 2010 r. Cena kondensatu wynosila w czwartym kwartale 96,81 USD za barylke, wzrastajac znaczaco z 74,64 USD za barylke uzyskiwanych w tym samym okresie 2010 r.

Zwiekszenie sprzedazy gazu i wzrost jego ceny przyczynily sie do wzrostu zysku operacyjnego wydobycia (netback) do 6,39 USD za Mcfe w roku zakonczonym 31 grudnia 2011 r. w por?wnaniu do 1,41 USD w tym samym okresie 2010 r. i 4,52 USD w pierwszej polowie 2011 roku.

Sp?lka dokonala oceny sytuacji w Syrii na dzien 31 grudnia 2011 r. w tym eskalacji kryzysu w tym kraju i surowych sankcji nalozonych przez Stany Zjednoczone, Kanade, Unie Europejska oraz Lige Panstw Arabskich, i stwierdzila, ze wystapily przeslanki utraty wartosci. W konsekwencji, Sp?lka dokonala pelnego odpisu z tytulu utraty wartosci aktyw?w zwiazanych z poszukiwaniem zasob?w w Syrii oraz wartosci inwestycji w australijska, prywatna sp?lke Ninox, kt?rej jedynym aktywem byly udzialy w Bloku 9 w Syrii. Odpis aktualizujacy wartosc aktyw?w z tytulu poszukiwania zasob?w w wysokosci 8,7 mln USD i odpis wartosci inwestycji w wysokosci 1,5 mln USD zostaly zaksiegowane na 31 grudnia 2011 r.

Stosujac bardzo ostrozne podejscie i chcac byc fair wobec swoich akcjonariuszy podjelismy decyzje o dokonaniu odpisu  ksiegowego na wartosc calej dotychczasowej inwestycji w Syrii. W rezultacie wynik finansowy zostal zanizony. Liczymy, ze w miare stabilizowania sie sytuacji w przyszlosci zapis ten bedzie m?gl zostac odwr?cony. Nadal bowiem jestesmy przekonani, co do potencjalu i wartosci tego aktywa” – powiedzial Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Srodkowo-Wschodniej.

W maju 2011 r. sp?lka KUB-Gas sfinalizowala umowe linii kredytowej do kwoty 40 mln USD z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju („EBOiR”). Srodki z kredytu wykorzystane zostana na sfinansowanie rozwoju p?l, kt?rych dotycza koncesje na Ukrainie. Na 31 grudnia 2011 r., kwota wykorzystanego kredytu wyniosla 23,0 mln USD. Sp?lka zawarla takze umowy skryptu dluznego z Kulczyk Investments S.A. („KI”) oraz Radwan Investments GmbH („Radwan”). naczna kwota dostepna na mocy skrypt?w dluznych wynosi 23,5 mln USD i przewiduje sie w przyszlosci zamiane skrypt?w na akcje zwykle. Do 31 grudnia 2011 r. Sp?lka zrealizowala lacznie kwote 10,5 mln USD ze skrypt?w dluznych, w tym 9,9 mln USD od KI oraz 0,6 mln USD od Radwan.

A to już wiesz?  Polacy maja ograniczony dostep do rehabilitacji. Czas oczekiwania to ponad p?l roku

Wyniki operacyjne

W ciagu roku zakonczonego 31 grudnia 2011 r. Sp?lka poniosla wydatki inwestycyjne w wysokosci 39,8 mln USD na aktywa zwiazane z poszukiwaniem i ocena zasob?w oraz na rzeczowe aktywa trwale, w tym koszty poniesione w zwiazku z nastepujacymi projektami:

 • Ukraina: wykonaniem odwiert?w O-9, O-12, O-14, O-8 oraz O-18, programem rekonstrukcji, ukonczeniem rurociagu dla potrzeb produkcji z M-19 oraz innych odwiert?w na polach Olgowskoje i Makiejewskoje, udanym programem szczelinowania hydraulicznego dw?ch odwiert?w oraz programami badan sejsmicznych;
 • Syria: wykonaniem (do czasu zawieszenia prac) odwiertu poszukiwawczego Itheria-1;
 • Brunei, Blok L – testowaniem odwiertu Lempuyang-1;
 • Brunei, Blok M – przetwarzaniem danych sejsmicznych z programu zrealizowanego w 2010 r.

Sp?lka uzyskala dodatkowa koncesje poszukiwawcza na polu P?lnocne Makiejewskoje znajdujacym sie w sasiedztwie koncesji Makiejewskoje i Olgowskoje. Sp?lka jest przekonana, ze koncesja P?lnocne Makiejewskoje jest perspektywiczna pod wzgledem mozliwosci wydobycia gazu z licznych stref w ramach moskowowych i baszkirskich sekcji sedymentacyjnych. W drugim kwartale 2011 r. ukonczono program pozyskiwania i interpretacji danych sejsmicznych 2Dna tej koncesji, a wykonanie pierwszego odwiertu poszukiwawczego jest planowane na koniec marca lub poczatek kwietnia 2012 r.

W Brunei KOV odnotowal istotne zmiany zar?wno w Bloku L i M. W Bloku L nabycie w grudniu 2011 r. AED Southeast Asia pozwolilo Sp?lce zwiekszyc swoja pozycje wlascicielska do 90 proc. i uzyskac status operatora. Dodatkowo Sp?lka uzyskala przedluzenie okresu poszukiwawczego przewidzianego w umowie o podziale wplyw?w z wydobycia o 12 miesiecy do sierpnia 2013 r., co zapewnia wiecej czasu na ukonczenie trwajacego programu badan sejsmicznych 3D i wykonanie dw?ch pozostalych odwiert?w, jakie KOV jest zobowiazany wykonac. W Bloku M dotychczasowy operator zostal przejety przez strone trzecia i obecnie nowy operator poszukuje urzadzenia wiertniczego, aby rozpoczac program realizacji trzech odwiert?w zaplanowany na pierwsza polowe 2012 r., chociaz harmonogram prac jest  trudny do przewidzenia ze wzgledu na problemy z uzyskaniem dostepu do urzadzenia. Brunei jest polozone na jednym z najbardziej zasobnych w weglowodory obszar?w swiata, dlatego pomimo braku, jak dotad, komercyjnego sukcesu Sp?lka jest gleboko przekonana, ze jej wytrwalosc ostatecznie sie oplaci.

Perspektywy na 2012 r.

KOV zamierza wykonac do szesciu nowych odwiert?w, przeprowadzic pierwsze wydobycie z podw?jnego horyzontu, rozpatrzec kolejne mozliwosci szczelinowania i budowac, w miare potrzeb, rurociagi niezbedne do uruchomienia odwiert?w. Kierownictwo przewiduje, ze dzieki tym projektom KOV zakonczy 2012 r. z produkcja na poziomie wyzszym od odnotowanego na zakonczenie 2011 r.

W Brunei planuje sie przystapienie do wykonania jednego odwiertu w drugim lub trzecim kwartale 2012 r. w Bloku L oraz  dw?ch kolejnych odwiert?w w 2012 r. w Bloku M. W Bloku M Sp?lka przewiduje, ze wypelni wszystkie zobowiazania Etapu 1 oraz uzyska postep w realizacji zobowiazan w ramach 2 Etapu Programu Poszukiwawczego . KOV przewiduje, ze bedzie wystepowac o przedluzenie koncesji dla Bloku M w celu wypelnienia zobowiazan dotyczacych wykonana prac.

W Bloku L KOV prowadzi obecnie program badan sejsmicznych i spodziewa sie, ze do konca 2012 r. zblizy sie do rozpoczecia Etapu 2 programu wiercen, zaplanowanego po ukonczeniu wiercen w sasiadujacym Bloku M w 2012 r.

W 20 marca 2012 r. KOV przedlozyl wyniki operacyjne i finansowe na koniec roku – w Kanadzie za pomoca systemu SEDAR (www.sedar.com), a w Polsce za pomoca systemu ESPI (www.gpwinfostrefa.pl), oraz opublikowal je na swojej stronie internetowej www.kulczykoil.com.

Ostrzezenie dotyczace stwierdzen:

Informacja o produkcji jest z reguly podawana w jednostkach takich jak barylki ekwiwalentu ropy naftowej („boe” lub „Mboe” lub „MMboe”) lub tez w jednostkach ekwiwalentu gazu („Mcfe” lub „MMcfe” lub „Bcfe”). Jednakze okreslenia BOE lub Mcfe moga byc mylace, w szczeg?lnosci gdy uzywane sa w oderwaniu od kontekstu. Wsp?lczynnik konwersji na boe, gdzie 6 Mcf = 1 barylka, lub na Mcfe, gdzie 1 barylka = 6 Mcf, wynika z metody zakladajacej r?wnowaznosc energetyczna w odniesieniu do danych z pomiar?w uzyskanych na konc?wce palnika, co nie odnosi sie do wartosci wystepujacych na glowicy.

A to już wiesz?  Justyna zyla: Kazdy ma sw?j spos?b na zalobe po rozstaniu. Ja potrzebowalam sie wykrzyczec

O Kulczyk Oil

Kulczyk Oil to miedzynarodowa sp?lka prowadzaca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projekt?w w Brunei, Syrii i Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujacy dzialalnosc poszukiwawcza w Brunei i Syrii oraz dzialalnosc wydobywcza w Ukrainie. Ponadto KOV ma mozliwosc uczestnictwa z 9 proc. udzialem netto (posrednim) w koncesji OML42 w Nigerii. Akcje zwykle Kulczyk Oil sa notowane na Gieldzie Papier?w Wartosciowych w Warszawie (symbol KOV).
W Brunei KOV posiada udzialy w dw?ch umowach o podziale wplyw?w z wydobycia, uprawniajace do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 90 proc. udzial w Bloku L, obejmujacym obszar ladowy i morski o powierzchni 1.110 km² (275.000 akr?w) w p?lnocnym Brunei oraz 36 proc. udzial w Bloku M, obejmujacym obszar ladowy o powierzchni 1.505 km² (372.000akr?w) w poludniowym Brunei.
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udzial w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmuja 100-procentowe udzialy w pieciu koncesjach zlokalizowanych w poblizu nuganska, miasta w p?lnocnowschodniej czesci Ukrainy. Produkcja gazu odbywa sie na czterech polach.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umowa o podziale wplyw?w z wydobycia, 50 proc. udzial w Bloku 9, uprawniajacy do poszukiwania i wydobycia, po spelnieniu okreslonych warunk?w, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km² (2,48 mln akr?w), polozonego w p?lnocno-zachodniej Syrii. Sp?lka podpisala porozumienie, na podstawie kt?rego przepisze lacznie 5 proc. udzial?w na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody wladz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezposredni udzial KOV w Bloku 9 zmieni sie na 45 proc.
W Nigerii do 31 marca 2012 r. KOV posiada mozliwosc uczestnictwa w koncesji OML42 (posrednio), obejmujacej obszar814 km² w delcie Nigru, na kt?rej prowadzona jest produkcja ropy.

Gl?wny akcjonariusz sp?lki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie ok. 44 procent udzialu w kapitale sp?lki. Kulczyk Investments S.A. jest miedzynarodowym domem inwestycyjnym, zalozonym przez polskiego przedsiebiorce dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczace przyszlosci (Forward-lookingStatements):

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczace przyszlych zdarzen, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszace siedo przyszlych dzialansp?lki KUB-Gas oraz do jej pieciu koncesji na Ukrainie oraz do wskazanych odwiert?w lub przedsiewzietych badansejsmicznych wykonywanych na obszarze tych koncesji, kt?re nie stanowiadanych historycznych oraz do przyszlych aktywnosci Sp?lki w Brunei. Mimo ze przedstawiciele Sp?lki znajazalozenia zawarte w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyzszych stwierdzeniach odznaczajasieznacznym poziomem ryzyka i niepewnosci, i nie mozna stwierdzic, ze faktyczne rezultaty okazasiezgodne z powyzszymi stwierdzeniami dotyczacymi przyszlosci. Do czynnik?w, kt?re mogauniemozliwicbadzutrudnicukonczenie spodziewanych dzialanSp?lki, zaliczajasie: prawdopodobienstwo wystapienia problem?w technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projekt?w, zmiany cen produkt?w, nieuzyskanie wymaganych prawem zg?d, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i miedzynarodowym, jak r?wniezryzyka zwiazane z ropanaftowai gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Sp?lkealbo nieujawnione w dokumentach przez niaopublikowanych. Ze wzgledu na fakt, ze stwierdzenia dotyczace przyszlosci odnoszasiedo przyszlych wydarzeni uwarunkowan, z natury odznaczajasieone z ryzykiem i niepewnoscia, a faktyczne rezultaty mogasieznacznie r?znicod informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci. Sp?lka nie jest zobowiazana do aktualizacji lub korekty stwierdzen dotyczacych przyszlosci zawartych w niniejszej informacji, tak zeby odzwierciedlaly one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba ze jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, ShaikhZayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00
F
ax: +48 (22) 412 48 60 

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy