Zmiana w kierownictwie Kulczyk Oil Ventures

Kulczyk Oil Ventures rozszerzył skład kierownictwa spółki o dwie osoby: Jakuba Korczaka oraz dr. Trenta Rehilla. Awans obu pracowników, który nastąpił po zakończeniu publicznej oferty KOV w Polsce oraz rozpoczęciu notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ma na celu wzmocnienie grona kierowniczego spółki. Powołanie Jakuba Korczaka do ścisłego kierownictwa KOV jest wyrazem zaangażowania KOV w efektywne relacje z akcjonariuszami oraz wdrażanie ładu korporacyjnego. Z kolei powołanie dr. Rehilla, jest związane z wysokim uznaniem dla jego profesjonalizmu w zakresie ekspertyz technicznych, jakim cieszy się wśród kadry zarządzającej i Rady Dyrektorów KOV oraz przekonaniem, że wniesie znaczący wkład w rozbudowę programów poszukiwawczych i dalszy rozwój spółki.


Pan Jakub Korczak objął stanowisko Wiceprezesa ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektora Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej (Vice President Investor Relations and Managing Director CEE). Jakub Korczak posiada ponad 15-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej, finansach i prowadzeniu relacji ze środowiskiem inwestorów. Przed dołączeniem w 2009 roku do zespołu Kulczyk Oil Ventures jako Pełnomocnik i Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich, pełnił funkcję CFO oraz członka zarządu Banku Pocztowego S.A. (2009–2010). Wcześniej, w BRE Banku odpowiadał za koordynację strategii i zajmował stanowisko dyrektora ds. relacji inwestorskich (2005–2009), a w Unicredit CA-IB pracował jako współzarządzający analizami sektora bankowego w regionie EMEA (2000–2005). W 1997 roku ukończył studia z rachunkowości i zarządzania finansowego na Uniwersytecie Łódzkim, a w 2008 roku podyplomowe studia dla wyższej kadry kierowniczej (AMP) na IESE Business School w Barcelonie. Pan Jakub Korczak pracuje w warszawskim biurze Kulczyk Oil Ventures.


Wypowiedź prezesa Kulczyk Oil Ventures:


Debiut KOV na GPW jest dla nas bardzo ważną cezurą. Chcąc sprostać wymaganiom naszych nowych inwestorów wzmacniamy komunikację z nimi oraz wdrażamy ład korporacyjny, pod ścisłym nadzorem Pana Jakuba Korczaka. Z kolei by sprostać wymaganiom związanym z rozbudową naszych projektów poszukiwawczych i dalszym rozwojem spółki, postanowiliśmy wykorzystać bogatą wiedzę i doświadczenie dr. Trenta Rehilla w tworzeniu wartości dla akcjonariuszy, powiedział Tim Elliott, Prezes Zarządu Kulczyk Oil Ventures.


Dr Trent Rehill objął stanowisko Wiceprezesa ds. Geologii I Geofizyki (Vice President Geosciences). Dr Rehill jest z wykształcenia geologiem i członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych (American Association of Petroleum Geologists – AAPG). Posiada również tytuł Kwalifikowanego Rzeczoznawcy ds. Wyceny Zasobów (Qualified Reserve Evaluator), nadany przez Departament ds. Zawodowych AAPG. Przed dołączeniem do zespołu Kulczyk Oil Ventures jako Manager ds. Geologii w marcu 2009 roku, dr Rehill pracował na stanowisku Starszego Geologa dla Artumas Group, zajmując się wyceną wartości aktywów naftowo-gazowych na terenie Tanzanii i Mozambiku. Uczestniczył także we wczesnej fazie zagospodarowywania terenów gazonośnych na morzu w północnej części Mozambiku. Od lipca 2006 r. do lipca 2008 r. pracował jako starszy badacz / kierownik zespołu w spółce Woodside Energy w Trypolisie w Libii, a wcześniej był zaangażowany w realizację szeregu projektów związanych z poszukiwaniem węglowodorów i zagospodarowywaniem obszarów poszukiwawczych na terenie Malezji, Angoli i Kuwejcie. Dr Trent Rehill pracuje w biurze Kulczyk Oil Ventures w Calgary.


 

Authors

Related posts

Top