Wiadomości branżowe

Pandemia zwiekszy innowacyjnosc wojew?dztw. Liderem pozostaje Mazowsze, ale pozostale osrodki szybko zmniejszaja dystans

Mazowsze, Malopolska, Dolny Slask i Pomorze – to liderzy innowacyjnosci region?w w Polsce. Wplywaja na to wysokie uprzemyslowienie lokalnych gospodarek i osrodki akademickie, kt?re razem z firmami prowadza dzialalnosc badawczo-rozwojowa. Mniejsze miasta systematycznie zmniejszaja jednak dystans do lider?w, a postep technologiczny po kryzysie bedzie jeszcze bardziej dynamiczny. – Firmy i gospodarki chcace utrzymac konkurencyjnosc miedzynarodowa powinny inwestowac w automatyzacje – podkresla Grzegorz Maliszewski, gl?wny ekonomista Banku Millennium, wsp?lautor raportu „Indeks Millennium 2020  Potencjal innowacyjnosci region?w”.

– Pandemia wplynela na innowacyjnosc wojew?dztw, firm i calej gospodarki, poniewaz nastapila zmiana nawyk?w konsument?w i postaw przedsiebiorc?w, r?wniez w obszarze innowacyjnosci – m?wi agencji informacyjnej Newseria Biznes Grzegorz Maliszewski. – Trudno jest ocenic, jaki to byl wplyw, poniewaz nie ma dostepnych danych pokazujacych dzialalnosc innowacyjna w okresie pandemii. Zgodnie z indeksem, kt?ry przygotowalismy w Banku Millennium, widzimy, ze proces innowacyjnosci ma charakter dynamiczny, a firmy i wojew?dztwa sa bardzo aktywne w tym obszarze. Pandemia powinna przyspieszyc innowacyjnosc, wydatki na digitalizacje i automatyzacje, poniewaz ten kierunek pozwala zminimalizowac jej skutki.

Piata edycja „Indeksu Millennium 2020 – Potencjalu innowacyjnosci region?w”, przygotowana na podstawie ostatnich dostepnych danych GUS, pokazuje, ze w dalszym ciagu na czele rankingu znajduja sie wojew?dztwa: mazowieckie, malopolskie, dolnoslaskie i pomorskie – duze osrodki gospodarcze i akademickie. W ciagu ostatniego roku zmiany w rankingu byly minimalne, najczesciej obejmowaly zmiane o jedno miejsce w g?re lub w d?l. W tegorocznej edycji badania awansowaly wojew?dztwa wielkopolskie, l?dzkie, slaskie, swietokrzyskie i opolskie, natomiast spadly trzy wojew?dztwa, a najsilniej – o trzy lokaty – lubelskie.

„Indeks Millennium” pokazuje trendy w innowacyjnosci region?w i gospodarki jako calosci. Obejmuje zar?wno czynniki, kt?re dotycza naklad?w na dzialalnosc innowacyjna, czyli potencjal i kapital ludzki, na co skladaja sie liczba student?w i absolwent?w, wydajnosc, naklady na badania i rozw?j, jak r?wniez efekty tych naklad?w, czyli wydajnosc pracy, stopa wartosci dodanej i patenty.

– Czynnikiem, kt?ry najczesciej odpowiada za zmiany w rankingu, w tym r?wniez za awans region?w, jest dzialalnosc badawczo-rozwojowa, czyli wydatki na badania i rozw?j oraz liczba uzyskanych patent?w – wyjasnia ekspert. – Sa to najbardziej dynamiczne zmienne w naszym rankingu, bo wiekszosc pozostalych, takich jak aktywnosc, potencjal akademicki czy wydajnosc pracy, sa to procesy dlugoterminowe i podlegaja mniejszej zmiennosci w poszczeg?lnych latach.

Jak podkresla gl?wny ekonomista Banku Millennium, a zarazem jeden z autor?w raportu, na poziom i potencjal innowacyjnosci region?w wplywa r?wniez szereg innych czynnik?w nieuwzglednionych w indeksie, takich jak kultura innowacyjnosci czy tez zaufanie i wsp?lpraca pomiedzy poszczeg?lnymi podmiotami zycia spoleczno-gospodarczego.

– Te watki staramy sie uwzglednic w analizie jakosciowej, bo nie wszystkie czynniki da sie sparametryzowac. To sa elementy szczeg?lnie wazne w przypadku malych osrodk?w gospodarczych i naukowych, w mniejszych regionach, kt?re w ten spos?b moga poprawic efektywnosc ponoszonych naklad?w na innowacyjnosc – m?wi Grzegorz Maliszewski. – W czasach pandemii wsp?lpraca i zaufanie poszczeg?lnych podmiot?w uczestniczacych w procesie innowacyjnosci, czyli biznesu, akademii, wladz centralnych i samorzadowych, moga pobudzic innowacyjnosc w warunkach kryzysu, kiedy nastroje sa slabsze, a sytuacja finansowa firm gorsza.

Na dole rankingu Banku Millennium znajduja sie wojew?dztwa najmniejsze gospodarczo i akademicko – lubuskie, swietokrzyskie i warminsko-mazurskie, kt?re sa niewielkimi osrodkami akademickimi i biznesowymi, malo uprzemyslowionymi, i kt?rym w zwiazku z tym jest trudniej wygospodarowac duzy zas?b srodk?w potrzebnych na dzialalnosc innowacyjna. Gl?wny ekonomista Banku Millennium zwraca jednak uwage na fakt, ze wedlug tegorocznej edycji badania nastapilo zmniejszenie dystansu wojew?dztw do lidera, czyli wojew?dztwa mazowieckiego. To moze wskazywac, ze mniejsze osrodki akademickie sa bardziej aktywne innowacyjnie i stopniowo nadrabiaja dystans.

– Powinnismy sie spodziewac przyspieszenia innowacyjnosci. Kryzys wywolany pandemia pokazal, ze firmy, kt?re maja rozbudowany obszar digitalizacji i robotyzacji, moga lagodniej przejsc przez kryzys. Dlatego tez, pomimo duzej niepewnosci w gospodarce, firmy i regiony powinny pamietac o dlugoterminowych trendach zwiazanych z digitalizacja, automatyzacja i postepem technologicznym – wskazuje.

Similar Posts