Poradnik Wiadomości branżowe

Przedluzony termin dla Bloku L w Brunei

Kulczyk Oil Ventures Inc. („Kulczyk Oil”, „KOV” lub „Sp?lka”), miedzynarodowa sp?lka dzialajaca w sektorze poszukiwania i wydobycia ropy naftowej oraz gazu informuje, ze PetroleumBrunei

Kulczyk Oil Ventures Inc. („Kulczyk Oil”, „KOV” lub „Sp?lka”), miedzynarodowa sp?lka dzialajaca w sektorze poszukiwania i wydobycia ropy naftowej oraz gazu informuje, ze PetroleumBrunei udzielila zgody na przedluzenie termin?w ustanowionych umowa o Podziale Wplyw?w z Wydobycia (ang. Production Sharing Agreement – „umowa PSA”). Zgodnie ze zmianami umowy termin ukonczenia minimalnego zakresu wymaganych prac zostal przedluzony, z 27 sierpnia 2012 r. na 27 sierpnia 2013 r.

Tim Elliott, Prezes i Dyrektor Generalny KOV powiedzial:
Cieszymy sie z tej decyzji i wierzymy, ze dzieki niej zyskalismy teraz wystarczajacy czas na wykonanie prac, do kt?rych zobowiazuje nas umowa PSA, by wlasciwie okreslic potencjal obszaru poszukiwawczego zachodniego Jerudong i by przeprowadzic dalsze badanie dodatkowego potencjalu wydobywczego Bloku L w Brunei.”

Minimalny zakres wymaganych prac obejmuje:
– pozyskanie i przetworzenie 130 km2 danych z obszaru ladowego w ramach badania sejsmicznego 3D;
– pozyskanie i przetworzenie 13,5 km2 danych testowych 3D z obszaru ladowego;
– pozyskanie i przetworzenie 13 km danych z obszaru ladowego w ramach badania sejsmicznego 2D;
– wykonanie co najmniej 2 odwiert?w poszukiwawczych.

Trwaja przygotowania zwiazane z programem badan sejsmicznych 3D na obszarze zachodniego Jerudong, a emisja pierwszej fali, oznaczajaca formalny poczatek pozyskiwania danych sejsmicznych, spodziewana jest pod koniec tego miesiaca. Zesp?l wykonujacy badania sejsmiczne pozostaje w gotowosci, baza zostala zbudowana, a prace geodezyjne i topograficzne sa niemal na ukonczeniu. Na obszarze bloku we wschodnim Tutong zostala wykonana linia badan sejsmicznych 2D, kt?re zostana uzupelnione testowymi badaniami 3D w pasie lezacym na wsch?d od odwiertu Lempuyang-1.

O Kulczyk Oil
K
ulczyk Oil to miedzynarodowa sp?lka prowadzaca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projekt?w w Brunei, Syrii i Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujacy dzialalnosc poszukiwawcza w Brunei i Syrii oraz dzialalnosc wydobywcza w Ukrainie. Ponadto KOV ma mozliwosc uczestnictwa z 9 proc. udzialem netto (posrednim) w koncesji OML42 w Nigerii. Akcje zwykle Kulczyk Oil sa notowane na Gieldzie Papier?w Wartosciowych w Warszawie (symbol KOV).
W Brunei KOV posiada udzialy w dw?ch umowach o podziale wplyw?w z wydobycia, uprawniajace do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 90 proc. udzial w Bloku L, obejmujacym obszar ladowy i morski o powierzchni 1.110 km² (275.000 akr?w) w p?lnocnym Brunei oraz 36 proc. udzial w Bloku M, obejmujacym obszar ladowy o powierzchni 1.505 km² (372.000 akr?w) w poludniowym Brunei.
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udzial w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmuja 100-procentowe udzialy w pieciu koncesjach zlokalizowanych w poblizu nuganska, miasta w p?lnocnowschodniej czesci Ukrainy. Produkcja gazu odbywa sie na czterech polach.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umowa o podziale wplyw?w z wydobycia, 50 proc. udzial w Bloku 9, uprawniajacy do poszukiwania i wydobycia, po spelnieniu okreslonych warunk?w, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km² (2,48 mln akr?w), polozonego w p?lnocno-zachodniej Syrii. Sp?lka podpisala porozumienie, na podstawie kt?rego przepisze lacznie 5 proc. udzial?w na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody wladz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezposredni udzial KOV w Bloku 9 zmieni sie na 45 proc.
W Nigerii do 31 marca 2012 r. KOV posiada mozliwosc uczestnictwa w koncesji OML42 (posrednio), obejmujacej obszar 814 km² w delcie Nigru, na kt?rej prowadzona jest produkcja ropy.
Gl?wny akcjonariusz sp?lki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie ok. 44,3 procent udzialu w kapitale sp?lki. Kulczyk Investments S.A. jest miedzynarodowym domem inwestycyjnym, zalozonym przez polskiego przedsiebiorce dr. Jana Kulczyka.

Tlumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tlumaczenie informacji prasowej powstalej oryginalnie w jezyku angielskim.
Stwierdzenia dotyczace przyszlosci (Forward-looking Statements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczace przyszlych zdarzen, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszace siedo przyszlych dzialansp?lki w Brunei, Bloku L oraz innych stwierdzen, kt?re nie stanowiadanych historycznych. Mimo ze przedstawiciele Sp?lki znajazalozenia zawarte w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyzszych stwierdzeniach odznaczajasieznacznym poziomem ryzyka i niepewnosci, i nie mozna stwierdzic, ze faktyczne rezultaty okazasiezgodne z powyzszymi stwierdzeniami dotyczacymi przyszlosci. Do czynnik?w, kt?re mogauniemozliwicbadzutrudnicukonczenie spodziewanych dzialanSp?lki, zaliczajasie: prawdopodobienstwo wystapienia problem?w technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projekt?w, zmiany cen produkt?w, nieuzyskanie wymaganych prawem zg?d, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i miedzynarodowym, jak r?wniezryzyka zwiazane z ropanaftowai gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Sp?lkealbo nieujawnione w dokumentach przez niaopublikowanych. Ze wzgledu na fakt, ze stwierdzenia dotyczace przyszlosci odnoszasiedo przyszlych wydarzeni uwarunkowan, z natury odznaczajasieone z ryzykiem i niepewnoscia, a faktyczne rezultaty mogasieznacznie r?znicod informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci. Sp?lka nie jest zobowiazana do aktualizacji lub korekty stwierdzen dotyczacych przyszlosci zawartych w niniejszej informacji, tak zeby odzwierciedlaly one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba ze jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00
Fax: +48 (22) 412 48 60

A to już wiesz?  Szpilki i platformy na jesien 2011

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy