Wiadomości branżowe

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOV podjelo wazne dla akcjonariuszy mniejszosciowych uchwaly

Na pierwszym, od czasu debiutu na Warszawskiej Gieldzie Papier?w Wartosciowych, Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KOV podjeto wazne uchwaly, kt?rych celem jest zwiekszenie transparentnosci sp?lki i zwiekszenie

Na pierwszym, od czasu debiutu na Warszawskiej Gieldzie Papier?w Wartosciowych, Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KOV podjeto wazne uchwaly, kt?rych celem jest zwiekszenie transparentnosci sp?lki i zwiekszenie ochrony akcjonariuszy mniejszosciowych. Obecnie Walne Zgromadzenia beda mogly odbywac sie poza Prowincja Alberta w Kanadzie, a akcjonariusze sa chronieni przed rozwodnieniem akcji przez emisje niepubliczne.


7 wrzesnia 2010 roku w Calgary, w Prowincji Alberta w Kanadzie, odbylo sie Zwyczajne oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sp?lki Kulczyk Oil Ventures. Do Statutu Sp?lki zostal dodany wazny punkt m?wiacy o mozliwosci odbywania Walnych Zgromadzen poza Prowincja Alberta w Kanadzie. Jest to wazny krok na drodze umozliwienia wszystkim akcjonariuszom sp?lki notowanej w Warszawie, bezposredniego uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach.


Podczas Walnego Zgromadzenia podjeto takze uchwaly zatwierdzajace zmiany w Regulaminie sp?lki, kt?re chronia akcjonariuszy przed rozwodnieniem ich udzial?w. Kazda niepubliczna emisja akcji, kt?rych liczba przekracza 25% akcji pozostajacych w publicznym obrocie i cena jest nizsza od rynkowej, z zastrzezeniem pewnych wyjatk?w, wymaga zgody akcjonariuszy. Zgoda akcjonariuszy, co do zasady, jest r?wniez konieczna, gdy planowana emisja niepubliczna na rzecz os?b zwiazanych ze sp?lka przekracza 10% dotychczas notowanych akcji, opcji i praw. R?wniez waznym postanowieniem jest, ze podczas glosowania dotyczacego emisji niepublicznej, nie moga w nim uczestniczyc osoby zwiazane ze sp?lka, kt?re uczestnicza w emisji niepublicznej.


– Staramy sie poprzez nasze kolejne dzialania w obszarze szeroko rozumianego  corporate governance, by sp?lka Kulczyk Oil Ventures, byla otwarta na potrzeby i oczekiwania jej akcjonariuszy i potencjalnych inwestor?w. Wdrazane przez nas procedury sluza zwiekszaniu transparentnosci KOV, poza nasza stala polityka zwiazana z informowaniem o biezacych dzialaniach firmy, a przede wszystkim o postepach prac poszukiwawczo-wydobywczych prowadzonych na Ukrainie, w Brunei i Syrii, – powiedzial Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji KOV w Europie Srodkowo-Wschodniej.

A to już wiesz?  Dlugi weekend - na luzie, ale z glowa

Podczas Walnego Zgromadzenia podjeto r?wniez uchwaly zwiazane z reelekcja Rady Dyrektor?w, wyborem bieglego rewidenta sp?lki – KPMG LCC, a takze zostalo zaprezentowane zatwierdzone przez Rade Dyrektor?w sprawozdanie finansowe sp?lki na dzien 31 grudnia 2009 roku i za rok zakonczony z ta data.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy