Poradnik Wiadomości branżowe

KOV rozpoczyna pierwszy odwiert na najnowszej, ukrainskiej koncesji

Kulczyk Oil Ventures rozpoczal prace przy pierwszym odwiercie na polu P?lnocne Makiejewskoje, najmlodszej koncesji nalezacej do portfela aktyw?w Sp?lki na Ukrainie. Koncesja ta przylega do eksploatowanych juz z sukcesem

Kulczyk Oil Ventures rozpoczal prace przy pierwszym odwiercie na polu P?lnocne Makiejewskoje, najmlodszej koncesji nalezacej do portfela aktyw?w Sp?lki na Ukrainie. Koncesja ta przylega do eksploatowanych juz z sukcesem przez KOV p?l Olgowskoje i Makiejewskoje. NM-1 bedzie pierwszym odwiertem na tym polu.

P?lnocne Makiejewskoje-1

Odwiert NM-1 ma zgodnie z planem osiagnac zakladana glebokosc 2 500 m w czasie 40 dni. Celem  polaczonych zespol?w KOV i KUB-Gasu bedzie potwierdzenie potencjalu zidentyfikowanego w czasie badan sejsmicznych 2D w II kwartale 2011 r.

„Wiazemy duze nadzieje zar?wno z odwiertem NM-1, jak i w calym polem P?lnocne Makiejewskoje. Zgodnie z naszym modelem geologicznym potencjal jednego tylko odwiertu NM-1 jest olbrzymi. Niezalezny audytor przypisal temu obiektowi 2,12 mld metr?w szesciennych (75 mld st?p szesciennych) zasob?w perspektywicznych w kategorii P10, zas nasze wewnetrzne szacunki wskazuja, ze moze byc ich az dwa razy tyle” – powiedzial Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Srodkowo-Wschodniej. 

Nowa koncesja w portfelu KOV

Licencja poszukiwawcza P?lnocne Makiejewskoje zostala przyznana KOV w styczniu 2011 Przylega ona do koncesji Makiejewskoje i Olgowskoje, w poblizu miasta nugansk we wschodniej Ukrainie. Podobnie, jak w przypadku dw?ch pozostalych, pole P?lnocne Makiejewskoje jest perspektywiczne pod katem produkcji gazu z licznych stref w ramach muskowitowych i baszkirskich sekcji sedymentacyjnych. Powierzchnia tej koncesji zajmuje 19.050 ha (47.073 akry).

W drugim kwartale br. Sp?lka  pozyskala 71 km nowych danych sejsmicznych 2D z obszaru koncesji P?lnocne Makiejewskoje. Interpretacja tych danych, jak i interpretacja juz istniejacych 275 km danych sejsmicznych 2D, pozwolily wyznaczyc lokalizacje NM-1.

Ambitny program prac na Ukrainie

NM-1 jest jednym z kluczowych odwiert?w w intensywnym programie wiercen zaplanowanych przez KOV na lata 2012-2013. W tym roku KOV zamierza wykonac do 6 odwiert?w, w 2013 kolejnych 5 studni.

A to już wiesz?  Katarzyna Bosacka: Smog jest ogromnym problemem. Tylko z tego powodu co roku w Polsce znika miasto wielkosci Belchatowa

„W ciagu najblizszych dw?ch lat planujemy wykonanie nowych odwiert?w oraz uruchomienie wydobycia z nowych stref w tych istniejacych, bedziemy takze kontynuowac nasz program szczelinowania hydraulicznego, kt?ry przyni?sl oczekiwane rezultaty w minionym roku. Naszym celem jest bowiem dalsze istotne zwiekszanie produkcji – dodaje Jakub Korczak.

Definicje pojec:

“Zasoby Perspektywiczne” to takie ilosci ropy naftowej lub gazu, kt?re wedlug szacunk?w na dany dzien moga potencjalnie zostac pozyskane z nieodkrytych akumulacji poprzez realizacje przyszlych plan?w rozwojowych. Zasobom tym przypisana jest zar?wno szansa na odkrycie, jak i szansa na rozw?j. Dziela sie na kategorie, w relacji do stopnia pewnosci zwiazanego z szacunkami, odzwierciedlajacego zalozenia dotyczace mozliwosci ich odkrycia i rozwoju, a takze moga byc dzielone na podkategorie w zaleznosci od stopnia zaawansowania projektu.

O Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to miedzynarodowa sp?lka prowadzaca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projekt?w na Ukrainie, w Brunei, Syrii oraz profil ryzyka obejmujacy dzialalnosc poszukiwawcza w Brunei i Syrii oraz dzialalnosc wydobywcza na Ukrainie. Akcje zwykle Kulczyk Oil sa notowane na Gieldzie Papier?w Wartosciowych w Warszawie (symbol KOV).
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udzial w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmuja 100-procentowe udzialy w pieciu koncesjach zlokalizowanych w poblizu nuganska, miasta w p?lnocnowschodniej czesci Ukrainy. Produkcja gazu odbywa sie na czterech koncesjach.
W Brunei KOV posiada udzialy w dw?ch umowach o podziale wplyw?w z wydobycia, uprawniajace do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 90 proc. udzial w Bloku L, obejmujacym obszar ladowy i morski o powierzchni 1.123 km² w p?lnocnym Brunei oraz 36 proc. udzial w Bloku M, obejmujacym obszar ladowy o powierzchni 1.505 km² w poludniowym Brunei.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umowa o podziale wplyw?w z wydobycia, 50 proc. udzial w Bloku 9, uprawniajacy do poszukiwania i wydobycia, po spelnieniu okreslonych warunk?w, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km², polozonego w p?lnocno-zachodniej Syrii. Sp?lka podpisala porozumienie, na podstawie kt?rego przepisze lacznie 5 proc. udzial?w na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody wladz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezposredni udzial KOV w Bloku 9 zmieni sie na 45 proc.
Gl?wny akcjonariusz sp?lki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie ok. 44 procent udzialu w kapitale sp?lki. Kulczyk Investments S.A. jest miedzynarodowym domem inwestycyjnym, zalozonym przez polskiego przedsiebiorce dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczace przyszlosci (Forward-lookingStatements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczace przyszlych zdarzen, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszace siedo przyszlych dzialansp?lki KUB-Gas oraz do jej pieciu koncesji na Ukrainie oraz do wskazanych odwiert?w lub przedsiewzietych badansejsmicznych wykonywanych na obszarze tych koncesji, kt?re nie stanowiadanych historycznych oraz do przyszlych aktywnosci Sp?lki w Brunei. Mimo ze przedstawiciele Sp?lki znajazalozenia zawarte w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyzszych stwierdzeniach odznaczajasieznacznym poziomem ryzyka i niepewnosci, i nie mozna stwierdzic, ze faktyczne rezultaty okazasiezgodne z powyzszymi stwierdzeniami dotyczacymi przyszlosci. Do czynnik?w, kt?re mogauniemozliwicbadzutrudnicukonczenie spodziewanych dzialanSp?lki, zaliczajasie: prawdopodobienstwo wystapienia problem?w technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projekt?w, zmiany cen produkt?w, nieuzyskanie wymaganych prawem zg?d, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i miedzynarodowym, jak r?wniezryzyka zwiazane z ropanaftowai gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Sp?lkealbo nieujawnione w dokumentach przez niaopublikowanych. Ze wzgledu na fakt, ze stwierdzenia dotyczace przyszlosci odnoszasiedo przyszlych wydarzeni uwarunkowan, z natury odznaczajasieone z ryzykiem i niepewnoscia, a faktyczne rezultaty mogasieznacznie r?znicod informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci. Sp?lka nie jest zobowiazana do aktualizacji lub korekty stwierdzen dotyczacych przyszlosci zawartych w niniejszej informacji, tak zeby odzwierciedlaly one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba ze jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, ShaikhZayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00
Fax: +48 (22) 412 48 60

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy