Wiadomości branżowe

KOV zobowiazuje sie do realizacji drugiego etapu programu poszukiwawczego na terenie Bloku L w Brunei

Kulczyk Oil Ventures Inc. („Kulczyk Oil“ lub „KOV“) zawiadamia, ze Kulczyk Oil oraz jej partnerzy w przedsiewzieciu joint venture dotyczacym Bloku L w Brunei Darussalam („JV dla Bloku L“)

Kulczyk Oil Ventures Inc. („Kulczyk Oil“ lub „KOV“) zawiadamia, ze Kulczyk Oil oraz jej partnerzy w przedsiewzieciu joint venture dotyczacym Bloku L w Brunei Darussalam („JV dla Bloku L“) postanowili przystapic do drugiego etapu programu poszukiwawczego na warunkach Umowy o podziale wplyw?w z wydobycia [ang. Purchase Sharing Agrement] z Bloku L („Umowa PSA z Bloku L”).

Etap drugi programu poszukiwawczego przewidziano na dwa lata, poczawszy od 28 sierpnia 2010 roku. Obejmuje on nastepujace minimalne zobowiazania wykonawcze:  • uzyskanie i przetworzenie danych z dwuwymiarowych badan sejsmicznych obejmujacych co najmniej 500 km obszaru ladowego i 500 km obszaru morskiego;  • uzyskanie i przetworzenie danych z tr?jwymiarowych badan sejsmicznych z obszaru morskiego o powierzchni co najmniej 150 km2;  • wykonanie co najmniej dw?ch odwiert?w poszukiwawczych, w kazdym przypadku na glebokosci co najmniej 2000 m.W drugim etapie programu JV dla Bloku L jest zobowiazane do zainwestowania naklad?w w wysokosci co najmniej 16 mln USD.

Zgodnie z warunkami Umowy PSA z Bloku L, JV dla Bloku L otrzymalo prawa do poszukiwania zl?z weglowodor?w, a w przypadku ich odkrycia – pod warunkiem uzyskania zgody PetroleumBRUNEI – do wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego z Bloku L. W ramach zobowiazan poszukiwawczych pierwszego etapu programu, JV dla Bloku L: (i) przeanalizowalo dane z dwuwymiarowych badan sejsmicznych z obszaru o powierzchni ponad 1500 km; (ii) uzyskalo dane z tr?jwymiarowych badan sejsmicznych z obszaru o powierzchni ponad 350 km2; (iii) wykonalo pierwszy odwiert poszukiwawczy w Lukut-1 (obecnie gotowy do testowania); (iv) uzyskalo lotnicze pomiary grawimetryczne i magnetyczne; oraz (v) zlecilo wykonanie analizy geologicznej obszaru. Na terenie drugiego odwiertu poszukiwawczego w Bloku L, wykonanego w ramach pierwszego etapu programu, obecnie prowadzone sa odwierty w Lempuyang-1.

„Decyzja o rozpoczeciu drugiego etapu odzwierciedla nasz optymizm co do potencjalu Bloku L. Jest to duzy blok obejmujacy bogaty system naftowy, na terenie kt?rego przez cale dziesieciolecia, do chwili przyznania koncesji w 2006 roku, nie prowadzono praktycznie zadnych prac poszukiwawczych. Mozliwosci tego rodzaju nieczesto sie zdarzaja i z duzym entuzjazmem myslimy o potencjale tego obszaru” – stwierdzil Jock Graham, Wiceprezes i Wicedyrektor Generalny Kulczyk Oil.

Partnerami w przedsiewzieciu joint venture dotyczacym Bloku L w Brunei sa sp?lki Kulczyk Oil Brunei Limited (40 proc.), AED South East Asia Limited (50 proc.) oraz QAF Brunei Sdn Bhd (10 proc.). Kulczyk Oil Brunei Limited to sp?lka w pelni zalezna od Kulczyk Oil.

Aktywa Kulczyk Oil

A to już wiesz?  Kulczyk Oil Ventures notuje kolejne rekordowe wzrosty

Kulczyk Oil to miedzynarodowa sp?lka prowadzaca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projekt?w w Brunei, Syrii i Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujacy dzialalnosc poszukiwawcza w Brunei i Syrii oraz dzialalnosc wydobywcza w Ukrainie.


W Brunei KOV posiada udzialy w prawie uzytkowania g?rniczego, przyznanego mu zgodnie z dwoma umowami o podziale wplyw?w z wydobycia, uprawniajaca do poszukiwania i wytwarzania ropy i gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 40 proc. udzial w Bloku L, obejmujacym obszar ladowy i morski o powierzchni 2 220 km2 (550.000 akr?w) w p?lnocnym Brunei oraz 36 proc. udzial w Bloku M, obejmujacym obszar ladowy o powierzchni 3.011 km2 (744.000 akr?w) w poludniowym Brunei.


Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udzial w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmuja 100-procentowe udzialy w czterech koncesjach zlokalizowanych w poblizu nuganska, miasta w p?lnocno-wschodniej czesci Ukrainy.


W Syrii KOV posiada bezposrednio 75 proc. udzial w umowie o podziale wplyw?w z wydobycia, uprawniajacej do poszukiwania i wydobycia ropy i gazu ziemnego w obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km2, polozonego w p?lnocno-zachodniej Syrii.


Wiodacy akcjonariusz sp?lki, Kulczyk Investments S.A., zwiekszyl swoje zaangazowanie poprzez udzial w IPO sp?lki na Gieldzie Papier?w Wartosciowych w Warszawie w maju 2010 r. i  konwersje skryptu dluznego  i posiada obecnie niemal 50 procent udzialu w kapitale sp?lki. Kulczyk Investments S.A. jest miedzynarodowym domem inwestycyjnym, zalozonym przez polskiego przedsiebiorce dr. Jana Kulczyka.

Wiecej informacji mozna uzyskac odwiedzajac witryne internetowa Kulczyk Oil (www.kulczykoilventures.com).


 Tlumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tlumaczenie informacji prasowej powstalej oryginalnie w jezyku angielskim.

Stwierdzenia dotyczace przyszlosci (Forward-looking Statements)

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczace zdarzen, kt?re maja nastapic po publikacji niniejszej informacji, odnoszace sie do przyszlych dzialan w obszarze Bloku L w Brunei oraz og?lnych prac poszukiwawczych w Brunei oraz do innych informacji, kt?re nie stanowia danych historycznych. Mimo ze przedstawiciele Sp?lki uznaja zalozenia zawarte w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyzszych stwierdzeniach odznaczaja sie znacznym poziomem ryzyka i niepewnosci, i nie mozna stwierdzic, ze faktyczne rezultaty okaza sie zgodne z powyzszymi stwierdzeniami dotyczacymi przyszlosci. Do czynnik?w, kt?re moga uniemozliwic badz utrudnic ukonczenie spodziewanych dzialan Sp?lki w ramach prowadzonych projekt?w, zaliczaja sie: prawdopodobienstwo wystapienia problem?w technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projekt?w, zmiany cen produkt?w, nieuzyskanie wymaganych prawem zezwolen, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i miedzynarodowym, jak r?wniez ryzyka zwiazane z ropa naftowa i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Sp?lke albo nieujawnione w dokumentach przez nia opublikowanych. Ze wzgledu na fakt, ze stwierdzenia dotyczace przyszlosci odnosza sie do przyszlych wydarzen i uwarunkowan, z natury odznaczaja sie one z ryzykiem i niepewnoscia, a faktyczne rezultaty moga sie znacznie r?znic od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci. Sp?lka nie jest zobowiazana do aktualizacji lub korekty stwierdzen dotyczacych przyszlosci zawartych w niniejszej informacji, tak zeby odzwierciedlaly one stan po publikacji niniejszej informacji prasowej, chyba ze jest to wymagane przepisami prawa.

Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Kanada
Telefon: +1-403-264-8877
Faks: +1-403-264-8861

Al Shafar Investment Building,
Suite 123, Shaikh Zayed Road, Box 37174, Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Telefon: +971-4-339-5212
Faks: +971-4-339-5174

A to już wiesz?  Powolanie Helmuta Langangera na stanowisko dyrektora niewykonawczego

ul. Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa
Tel/Fax: +48 (22) 414 21 00


Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy