Poradnik Wiadomości branżowe

Pierwszy odwiert w Brunei wchodzi w decydujaca faze

Serinus Energy pracuje intensywnie nad kncowa sekcja odwiertu Uskok Lukut-1 w Bloku L w Brunei. Na poziomie 1723 metr?w natrafiono na obecnosc weglowodor?w. Obecnie odwiert wszedl w obszar, w kt?rym wytypowano jeszcze kilka potencjalnych cel?w poszukiwawczych.Odwiert Lukut-1 osiagnal obecnie niemal 1900 metr?w dlugosci, a prace weszly na glebokosc, na kt?rej spodziewane jest wystepowanie ropy i gazu. Odwiert przecial 2,5-metrowa warstwe piaskowca,

Teaser

Serinus Energy pracuje intensywnie nad koncowa sekcja odwiertu Uskok Lukut-1 w Bloku L w Brunei. Na poziomie 1723 metr?w natrafiono na obecnosc weglowodor?w. Obecnie odwiert wszedl w obszar, w kt?rym wytypowano jeszcze kilka potencjalnych cel?w poszukiwawczych.

Odwiert Lukut-1 osiagnal obecnie niemal 1900 metr?w dlugosci, a prace weszly na glebokosc, na kt?rej spodziewane jest wystepowanie ropy i gazu. Odwiert przecial 2,5-metrowa warstwe piaskowca, kt?ra wykazala obecnosc weglowodor?w. Piaskowiec byl wytypowany w wyniku badan sejsmicznych i analiz jako strefa potencjalnego wystepowania ropy i gazu. Odwiert Lukut-1 jest pierwszym odwiertem wykonywanym w ramach programu wiercen II etapu prac poszukiwawczych realizowanych w Bloku L w Brunei. Zgodnie z oczekiwaniami, ze wzgledu na trudne warunki geologiczne i wyzszego niz oczekiwano nadcisnienia, wykorzystana zostala technika wiercen z kontrolowanym cisnieniem, a takze rury o mniejszej srednicy.

Serinus prowadzi prace na terenie Bloku L, zgodnie z umowa o podziale wydobycia zawarta z PetroleumBRUNEI. W trakcie trwania wiercen, termin realizacji programu fazy II umowy jest automatycznie przedluzany. Jednak, w zwiazku z faktem, ze oficjalnie umowa wygasa 27 sierpnia 2013 roku, Serinus wystapil o formalne pismo w sprawie wydluzenia terminu wykonania prac, kt?re obejmuja odwiert Lukut-1 i Luba-1. W najblizszym czasie oczekiwana jest odpowiedz od PetroleumBRUNEI.

Wkr?tce poznamy mozliwosci naszych kolejnych cel?w poszukiwawczych w odwiercie Lukut-1. Zgodnie z oczekiwaniami pierwszy z nich, do kt?rego juz dotarlismy, wskazuje na duze prawdopodobienstwo wystepowania ropy, ale nie spodziewalismy sie tak wysokiego cisnienia w odwiercie. To dopiero poczatek i czekamy z niecierpliwoscia na dalsze efekty prac. Chcielibysmy, by Brunei moglo okazac sie, podobnie jak Ukraina, sukcesem. – powiedzial Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich Serinus Energy.

***

W Brunei Serinus ma 90 proc. udzial w Bloku L poprzez sp?lka zalezna (100 proc. udzial?w) Kulczyk Oil Brunei Limited, posiadajaca 40 proc. udzial?w w Bloku, oraz poprzez sp?lke zalezna (100 proc. udzial?w, operator) AED SEA, kt?ra posiada 50 proc. udzial w Bloku. Pozostale 10 proc. udzial?w jest wlasnoscia niepublicznej sp?lki z Brunei, kt?ra wsp?lpracuje z Serinus na warunkach rynkowych.

A to już wiesz?  "Myslalem, ze jestem przystojny"

 

O Serinus

Serinus to miedzynarodowa sp?lka prowadzaca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projekt?w na Ukrainie, w Brunei, Tunezji, Rumunii i Syrii, a profil ryzyka obejmuje dzialalnosc poszukiwawcza w Brunei, Rumunii i Syrii oraz dzialalnosc wydobywcza na Ukrainie i w Tunezji. Akcje Sp?lki sa notowane pod symbolem “SEN” zar?wno na Gieldzie Papier?w Wartosciowych w Warszawie (GPW), a takze na Gieldzie Papier?w Wartosciowych w Toronto (TSX).

Na Ukrainie Serinus posiada faktyczny 70 proc. udzial w KUB-Gas LLC, posiadany poprzez 70 proc. udzial w KUBGas Holdings Limited. Aktywa KUB-Gas obejmuja 100-procentowe udzialy w pieciu koncesjach zlokalizowanych w poblizu nuganska, miasta w p?lnocno-wschodniej czesci Ukrainy. Produkcja gazu odbywa sie na czterech koncesjach.

W Tunezji Serinus posiada faktyczny 100 proc. udzial w koncesjach ChouechEssaida, Ech Chouech, Sanrhar and Zinna oraz 45 proc. udzial w koncesji Sabria. Produkcja ropy i gazu odbywa sie obecnie na czterech koncesjach.

W Brunei Serinus posiada 90 proc. faktyczny udzial w umowie o podziale wplyw?w z wydobycia, uprawniajacy do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmujacego obszar ladowy i morski o powierzchni 1.123 km? w p?lnocnym Brunei.

W Rumunii Serinus ma 60 proc. udzial w prawie uzytkowania g?rniczego (ang. working interest) w ladowym obszarze koncesji Satu Mare, obejmujacej 2.949 km? blok poszukiwawczo-wydobywczy w p?lnocno-zachodniej Rumunii.

W Syrii Serinus posiada, zgodnie z umowa o podziale wplyw?w z wydobycia, 50 proc. udzial w Bloku 9, uprawniajacy do poszukiwania i wydobycia, po spelnieniu okreslonych warunk?w, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km?, polozonego w p?lnocno-zachodniej Syrii. Sp?lka podpisala porozumienie, na podstawie kt?rego przepisze lacznie 5 proc. udzial?w na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody wladz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezposredni udzial Serinus w Bloku 9 zmieni sie na 45 proc. W lipcu 2012 r. Sp?lka zadeklarowala wystepowanie sily wyzszej w odniesieniu do swoich dzialan operacyjnych w Syrii.

Gl?wnym akcjonariuszem Sp?lki jest Kulczyk Investments S.A. – miedzynarodowy dom inwestycyjny, zalozony przez polskiego przedsiebiorce dr. Jana Kulczyka.

Wiecej informacji mozna uzyskac odwiedzajac witryne internetowa Kulczyk Oil (www.kulczykoil.com) lub kontaktujac sie z:

Serinus Energy Inc. – Kanada Norman W. Holton
Wiceprzewodniczacy Rady Dyrektor?w
tel.: +1 403 264 8877 / [email protected]

Serinus Energy Inc. – Polska
Jakub J. Korczak
Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Srodkowo-Wschodniej
tel.: +48 22 414 21 00 / [email protected]


T
lumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tlumaczenie informacji powstalej oryginalnie w jezyku angielskim.

Stwierdzenia dotyczace przyszlosci w zakresie Przejecia (Forward – looking Statements Regarding Acquisition):
Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczace sp?lki Serinus oparte na oczekiwaniach zwiazanych z Serinusoraz zalozeniach dokonywanych na podstawie obecnie dostepnych informacji, kt?re moga stanowic stwierdzenia dotyczaceprzyszlosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa w zakresie papier?w wartosciowych. Wszelkie takie stwierdzenia iujawnione informacje, nie stanowiace danych historycznych, a dotyczace dzialan, zdarzen, wynik?w, efekt?w jakie saspodziewane lub zakladane przez Serinus, jako wystepujace lub mogace wystapic w przyszlosci ( w calosci lub w czesci)powinny byc traktowane jako informacje dotyczace przyszlosci. W niekt?rych przypadkach, informacje dotyczace przyszloscimozna zidentyfikowac po uzytych terminach, np.: “prognoza”, “przyszly”, “moze”, “bedzie”, “spodziewany”, “przewidywany”, “potencjalny”., “umozliwia”, “pro-forma” itp. W szczeg?lnosci, w przypadku niniejszej informacji prasowej, odniesienia takiedotycza termin?w oraz wprowadzenia akcji zwyklych Sp?lki do obrotu na Gielde Papier?w Wartosciowych w Toronto (TSX) orazpozyskania udzialu w licencji Satu Mare. Zaleca sie zwr?cenie szczeg?lnej uwagi na fakt, iz powyzsze zdarzenia sa uzaleznioneod spelnienia okreslonych warunk?w. Jednakze nie ma pewnosci, ze warunki takie zostana spelnione a w rezultacie nie mapewnosci, ze akcje zostana wprowadzone do obrotu na TSX, obr?t akcjami zostanie wznowiony a udzial w licencji zostaniepozyskany w zakladanych ramach czasowych lub w og?le. Wiele czynnik?w moze spowodowac, ze dzialania lub rezultatySerinus beda znaczace odbiegac od przyszlych dzialan lub rezultat?w, jakie moga w spos?b wyrazny lub domniemany wynikacze stwierdzen dotyczacych przyszlosci. Czynniki te obejmuja nieuzyskanie ostatecznej zgody TSX na wprowadzenie akcjiSerinus do obrotu, brak terminowego wznowienia obrotu akcjami na Warszawskiej Gieldzie Papier?w Wartosciowych,niespelnienie warunk?w zwiazanych z uzyskaniem zwiekszonego udzialu w licencji Satu Mare ryzyko zwiazane z polaczeniemSerinus i Winstar, brak spodziewanych synergii oraz niewlasciwa wycena Winstar. Zaleca sie zwr?cenie szczeg?lnej uwagi nafakt, ze powyzsza lista czynnik?w nie jest wyczerpana.

Stwierdzenia dotyczace przyszlosci zawarte w niniejszym komunikacie prasowym zostaly wyraznie okreslone jako ostrzezenia.Sp?lka nie jest zobowiazana do aktualizacji lub korekty stwierdzen dotyczacych przyszlosci zawartych w niniejszej informacji,tak zeby odzwierciedlaly one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba ze jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada

Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
tel: +1-403-264-8877

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Al Shafar Investment Building, Suite 123, Sheikh Zayed Road,Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
tel: +971-4-339-5212

Polska

Nowogrodzka 18/29. 00-511 Warszawa, Polska
tel: +48 (22) 414 21 00

nr?dlo SERINUS ENERGY. Dostarczyl netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy