Poradnik Wiadomości branżowe

Serinus Energy dostanie do 60 mln USD z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Serinus Energy pozyska dodatkowe srodki na finansowanie swoich operacji w Tunezji. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przyznal Sp?lce kredyt w wysokosci do 60 milion?w USD, kt?ry sfinansuje miedzy innymi czteroletni program poszukiwan i wydobycia na nowych koncesjach w Afryce P?lnocnej. Celem programu jest powt?rzenie ukrainskiego scenariusza, czyli znaczace zwiekszenie wydobycia oraz umocnienie wiodacej pozycji Serinus na rynku ropy i gazu w

Teaser

Serinus Energy pozyska dodatkowe srodki na finansowanie swoich operacji w Tunezji. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przyznal Sp?lce kredyt w wysokosci do 60 milion?w USD, kt?ry sfinansuje miedzy innymi czteroletni program poszukiwan i wydobycia na nowych koncesjach w Afryce P?lnocnej. Celem programu jest powt?rzenie ukrainskiego scenariusza, czyli znaczace zwiekszenie wydobycia oraz umocnienie wiodacej pozycji Serinus na rynku ropy i gazu w Tunezji.

Podsumowanie:

  • EBOiR wesprze plany Serinus w Tunezji kwota do 60 mln USD;
  • srodki sfinansuja czteroletni plan poszukiwawczo-wydobywczy w Afryce P?lnocnej;
  • Sp?lka zamierza powt?rzyc ukrainski sukces – znaczaco zwiekszyc wydobycie, rezerwy i cash-flow;
  • Serinus chce byc wiodacym graczem na tunezyjskim rynku ropy i gazu.

Decyzja o przyznaniu kredytu zapadla 23 lipca. Pozyskane srodki zostana przeznaczone na rozw?j i zagospodarowanie czterech p?l ropy i gazu w Tunezji: Sabria, Chouech Essaida, Ech Chouech oraz Sanrahr w latach 2013-2017. Program prac obejmuje m.in. modernizacje obecnych i wykonanie nowych odwiert?w produkcyjnych, pozyskanie urzadzen wiertniczych i serwisowych oraz wykorzystanie nowych technologii, szczelinowania hydraulicznego i wydobycia z dw?ch horyzont?w. Calkowity koszt rozwoju p?l Sp?lki w Tunezji do 2017 r. wyniesie ok. 166 mln USD.

Nie po raz pierwszy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju wesprze Serinus Energy. Dwa lata temu przyznal on 40 milion?w USD kredytu jej sp?lce zaleznej – KUB-Gas, na prace zwiazane z rozwojem aktyw?w ukrainskich. Dzieki wlasciwemu zarzadzaniu srodkami i sukcesom wydobywczym, splata kredytu wyprzedzila ustalony wczesniej harmonogram, bez potrzeby podejmowania drugiej transzy pozyczki. Dzisiaj ukrainski KUB-Gas finansuje sie juz sam, generuje przychody i zyski i jest lokalnym liderem we wdrazaniu nowoczesnych technologii wydobywczych. Taki sam scenariusz Sp?lka zamierza realizowac w Tunezji. Zarzad Serinus Energy liczy, ze srodki EBOiR ponownie znaczaco przyspiesza rozw?j  aktyw?w.

“Cieszymy sie, ze tak renomowana instytucja, jak EBOiR zaufala nam po raz kolejny. Dzieki m.in. srodkom z poprzedniego kredytu, nasza obecna dzialalnosc na Ukrainie finansuje sie sama, a cala sp?lka szybko i systematycznie sie rozwija. Wierzymy, ze podobnie bedzie z inwestycja w Tunezji. Wykorzystamy zdobyte doswiadczenie i dolozymy wszelkich staran, by historia sie powt?rzyla” – powiedzial Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Srodkowo-Wschodniej Serinus Energy.

A to już wiesz?  Jurek Owsiak: 29. Finał WOŚP gotowy pod względem organizacyjnym i sanitarnym. Na zbiórkach i aukcjach internetowych uzbierano już ponad 10 mln zł

***

Na tunezyjskie aktywa Serinus Energy sklada sie: 100 proc. udzial?w w koncesjach Chouech Essaida, Ech Chouech, Sanrhar oraz Zinna, a takze 45 proc. udzial?w w koncesji Sabria. Produkcja ropy i gazu odbywa sie obecnie na trzech koncesjach.

O Serinus

Serinus to miedzynarodowa sp?lka prowadzaca poszukiwania ropy naftowej  i  gazu.  Posiada zdywersyfikowane portfolio projekt?w na Ukrainie, w Brunei, Tunezji, Rumunii i Syrii, profil ryzyka obejmujacy dzialalnosc poszukiwawcza w Brunei, Rumunii i Syrii oraz dzialalnosc wydobywcza na Ukrainie i w Tunezji. Akcje zwykle Sp?lki sa notowane na Gieldzie Papier?w Wartosciowych w Warszawie, a po spelnieniu okreslonych warunk?w beda takze notowane na Gieldzie Papier?w Wartosciowych w Toronto pod symbolem “SEN”.

Na Ukrainie Serinus posiada faktyczny 70 proc. udzial w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmuja 100- procentowe udzialy w pieciu koncesjach zlokalizowanych w poblizu nuganska, miasta w p?lnocno-wschodniej czesci Ukrainy. Produkcja gazu odbywa sie na czterech koncesjach.

W Tunezji Serinus posiada faktyczny 100 proc. udzial w  koncesjach  Chouech  Essaida,  Ech  Chouech, Sanrhar and Zinna oraz 45 proc. w koncesji Sabria. Producka ropy i gazu odbywa sie obecnie na trzech koncesjach.

W Brunei Serinus posiada 90 proc. faktyczny udzial w umowie o podziale wplyw?w z wydobycia, uprawniajacy do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmujacego obszar ladowy  i morski o powierzchni 1.123 km? w p?lnocnym Brunei. 

W Rumunii Serinus planuje pozyskac 60 proc. bezwzgledny faktyczny udzial w ladowym obszarze koncesji Satu Mare w p?lnocno – zachodniej Rumunii do konca czerwca 2013 r., z zastrzezeniem spelnienia okreslonych warunk?w.

W Syrii Serinus posiada, zgodnie z umowa o podziale wplyw?w z wydobycia, 50 proc. udzial w Bloku 9, uprawniajacy do poszukiwania i wydobycia, po spelnieniu okreslonych warunk?w, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km?, polozonego w p?lnocno-zachodniej Syrii. Sp?lka podpisala porozumienie, na podstawie kt?rego przepisze lacznie 5 proc. udzial?w na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody wladz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody  bezposredni  udzial Serinus w Bloku 9 zmieni sie na 45 proc. W lipcu 2012 r. Sp?lka zadeklarowala wystepowanie sily wyzszej w odniesieniu do swoich dzialan operacyjnych w Syrii.

A to już wiesz?  Zobacz koncert na zywo w sieci i wesprzyj Euromajdan

Gl?wnym akcjonariuszem Sp?lki jest Kulczyk Investments S.A. – miedzynarodowy dom inwestycyjny, zalozony przez polskiego przedsiebiorce dr. Jana Kulczyka.

Wiecej informacji mozna uzyskac odwiedzajac witryne internetowa Kulczyk Oil (www.kulczykoil.com) lub kontaktujac sie z:

Serinus Energy Inc. – Kanada Norman W. Holton
Wiceprzewodniczacy Rady Dyrektor?w
tel.: +1 403 264 8877 / [email protected]

 

Serinus Energy – Polska Jakub J. Korczak
Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Srodkowo-Wschodniej
tel.: +48 22 414 21 00
[email protected]

Tlumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tlumaczenie informacji powstalej oryginalnie w jezyku angielskim.

Stwierdzenia dotyczace przyszlosci w zakresie Przejecia (Forward – looking Statements Regarding Acquisition):
Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczace sp?lki Serinus oparte na oczekiwaniach zwiazanych z Serinusoraz zalozeniach dokonywanych na podstawie obecnie dostepnych informacji, kt?re moga stanowic stwierdzenia dotyczaceprzyszlosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa w zakresie papier?w wartosciowych. Wszelkie takie stwierdzenia iujawnione informacje, nie stanowiace danych historycznych, a dotyczace dzialan, zdarzen, wynik?w, efekt?w jakie saspodziewane lub zakladane przez Serinus, jako wystepujace lub mogace wystapic w przyszlosci ( w calosci lub w czesci)powinny byc traktowane jako informacje dotyczace przyszlosci. W niekt?rych przypadkach, informacje dotyczace przyszloscimozna zidentyfikowac po uzytych terminach, np.: “prognoza”, “przyszly”, “moze”, “bedzie”, “spodziewany”, “przewidywany”, “potencjalny”., “umozliwia”, “pro-forma” itp. W szczeg?lnosci, w przypadku niniejszej informacji prasowej, odniesienia takiedotycza termin?w oraz wprowadzenia akcji zwyklych Sp?lki do obrotu na Gielde Papier?w Wartosciowych w Toronto (TSX) orazpozyskania udzialu w licencji Satu Mare. Zaleca sie zwr?cenie szczeg?lnej uwagi na fakt, iz powyzsze zdarzenia sa uzaleznioneod spelnienia okreslonych warunk?w. Jednakze nie ma pewnosci, ze warunki takie zostana spelnione a w rezultacie nie mapewnosci, ze akcje zostana wprowadzone do obrotu na TSX, obr?t akcjami zostanie wznowiony a udzial w licencji zostaniepozyskany w zakladanych ramach czasowych lub w og?le. Wiele czynnik?w moze spowodowac, ze dzialania lub rezultatySerinus beda znaczace odbiegac od przyszlych dzialan lub rezultat?w, jakie moga w spos?b wyrazny lub domniemany wynikacze stwierdzen dotyczacych przyszlosci. Czynniki te obejmuja nieuzyskanie ostatecznej zgody TSX na wprowadzenie akcjiSerinus do obrotu, brak terminowego wznowienia obrotu akcjami na Warszawskiej Gieldzie Papier?w Wartosciowych,niespelnienie warunk?w zwiazanych z uzyskaniem zwiekszonego udzialu w licencji Satu Mare ryzyko zwiazane z polaczeniemSerinus i Winstar, brak spodziewanych synergii oraz niewlasciwa wycena Winstar. Zaleca sie zwr?cenie szczeg?lnej uwagi nafakt, ze powyzsza lista czynnik?w nie jest wyczerpana.

Stwierdzenia dotyczace przyszlosci zawarte w niniejszym komunikacie prasowym zostaly wyraznie okreslone jako ostrzezenia.Sp?lka nie jest zobowiazana do aktualizacji lub korekty stwierdzen dotyczacych przyszlosci zawartych w niniejszej informacji,tak zeby odzwierciedlaly one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba ze jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada

A to już wiesz?  Syria - Przedluzenie terminu dla Bloku 9 w Syrii

Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
tel: +1-403-264-8877

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Al Shafar Investment Building, Suite 123, Sheikh Zayed Road,Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
tel: +971-4-339-5212

Polska

Nowogrodzka 18/29. 00-511 Warszawa, Polska
tel: +48 (22) 414 21 00

nr?dlo SERINUS ENERGY. Dostarczyl netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy