Poradnik Wiadomości branżowe

Syria – Przedluzenie terminu dla Bloku 9 w Syrii

Kulczyk Oil Ventures Inc. („Kulczyk Oil”, „KOV” lub „Sp?lka”) zawiadamia, ze zostala poinformowana przez syryjska General Petroleum Corporation o przedluzeniu pierwotnego okresu poszukiwawczego,

Kulczyk Oil Ventures Inc. („Kulczyk Oil”, „KOV” lub „Sp?lka”) zawiadamia, ze zostala poinformowana przez syryjska General Petroleum Corporation o przedluzeniu pierwotnego okresu poszukiwawczego, przewidzianego warunkami umowy o podziale wplyw?w z wydobycia dla Bloku 9 (tzw. Production Sharing Contract), o 11 miesiecy poczawszy od 28 listopada 2011 r., do 27 pazdziernika 2012 r. Wczesniej, 17 pazdziernika 2011 r., Sp?lka poinformowala o zawieszeniu prac poszukiwawczych w Syrii oraz o wstrzymaniu prac przy odwiercie Itheria-1 na glebokosci2.072 m. Prace przy tym odwiercie rozpoczeto w lipcu 2011 r., a jego planowana glebokosc miala wynosic3.256 m.

Loon Latakia Limited, sp?lka zalezna nalezaca w calosci do Kulczyk Oil, jest operatorem bloku i posiada 50 proc. udzial w Bloku 9. Pozostali partnerzy w Bloku 9 to posiadajaca 30 proc. udzial MENA Hydrocarbons (Syria) Ltd., sp?lka zalezna nalezaca w calosci do MENA Hydrocarbons Inc., oraz Triton Petroleum Pte Ltd. z 20 proc. udzialem. Umowa o podziale wplyw?w z wydobycia w Bloku 9 uprawnia do prowadzenia prac poszukiwawczych oraz, z zastrzezeniem spelnienia okreslonych warunk?w, do wydobycia ropy i gazu z Bloku 9, obejmujacego obszar 10.032 km2 (2,48 milion?w akr?w) polozony w p?lnocno-wschodniej czesci Syrii.

O Kulczyk Oil

Kulczyk Oil to miedzynarodowa sp?lka prowadzaca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projekt?w w Brunei, Syrii i Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujacy dzialalnosc poszukiwawcza w Brunei i Syrii oraz dzialalnosc wydobywcza w Ukrainie. Akcje zwykle Kulczyk Oil sa notowane na Gieldzie Papier?w Wartosciowych w Warszawie (symbol KOV).

W Brunei KOV posiada udzialy w prawie uzytkowania g?rniczego, przyznanego mu zgodnie z dwoma umowami o podziale wplyw?w z wydobycia, uprawniajaca do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 40 proc. udzial w Bloku L, obejmujacym obszar ladowy i morski w p?lnocnym Brunei oraz 36 proc. udzial w Bloku M, obejmujacym obszar ladowy w poludniowym Brunei.

Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udzial w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmuja 100-procentowe udzialy w pieciu koncesjach zlokalizowanych w poblizu nuganska, miasta w p?lnocno-wschodniej czesci Ukrainy. Produkcja gazu odbywa sie na czterech polach.

W Syrii KOV posiada, zgodnie z umowa o podziale wplyw?w z wydobycia, 50 proc. udzial w Bloku 9, uprawniajacy do poszukiwania i wydobycia, po spelnieniu okreslonych warunk?w, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km², polozonego w p?lnocno-zachodniej Syrii. Sp?lka podpisala porozumienie, na podstawie kt?rego przepisze lacznie 5 proc. udzial?w na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody wladz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezposredni udzial KOV w Bloku 9 zmieni sie na 45 proc.

Gl?wny akcjonariusz sp?lki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie ok. 47,6 procent udzialu w kapitale sp?lki. Kulczyk Investments S.A. jest miedzynarodowym domem inwestycyjnym, zalozonym przez polskiego przedsiebiorce dr. Jana Kulczyka.

Tlumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tlumaczenie informacji powstalej oryginalnie w jezyku angielskim.

Stwierdzenia dotyczace przyszlosci (Forward-looking Statements):

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczace przyszlych zdarzen, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszace sie do przyszlych dzialan w Syrii w Bloku 9, wykonywania odwiertu Itheria-1 i generalnie do dzialan poszukiwawczych w Syrii oraz innych stwierdzen, kt?re nie stanowia danych historycznych. Mimo ze przedstawiciele Sp?lki uznaja zalozenia zawarte w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyzszych stwierdzeniach odznaczaja sie znacznym poziomem ryzyka i niepewnosci, i nie mozna stwierdzic, ze faktyczne rezultaty okaza sie zgodne z powyzszymi stwierdzeniami dotyczacymi przyszlosci. Do czynnik?w, kt?re moga uniemozliwic badz utrudnic ukonczenie spodziewanych dzialan Sp?lki, zaliczaja sie: prawdopodobienstwo wystapienia problem?w technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projekt?w, zmiany cen produkt?w, nieuzyskanie wymaganych prawem zg?d, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i miedzynarodowym, jak r?wniez ryzyka zwiazane z ropa naftowa i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Sp?lke albo nieujawnione w dokumentach przez nia opublikowanych. Ze wzgledu na fakt, ze stwierdzenia dotyczace przyszlosci odnosza sie do przyszlych wydarzen i uwarunkowan, z natury odznaczaja sie one z ryzykiem i niepewnoscia, a faktyczne rezultaty moga sie znacznie r?znic od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci. Sp?lka nie jest zobowiazana do aktualizacji lub korekty stwierdzen dotyczacych przyszlosci zawartych w niniejszej informacji, tak zeby odzwierciedlaly one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba ze jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

A to już wiesz?  Wyjazd dla bogatych

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00
Fax: +48 (22) 412 48 60

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy