Wiadomości branżowe

Ukraina- aktualizacja informacji

Podsumowanie:  O-9 – odwiert wywiercono i na calej dlugosci orurowano oraz wykonano rejestry otworowe, kt?re zidentyfikowaly liczne strefy z weglowodorami. Poczatek test?w planowany na poczatek maja 2011

Podsumowanie:  •  O-9 – odwiert wywiercono i na calej dlugosci orurowano oraz wykonano rejestry otworowe, kt?re zidentyfikowaly liczne strefy z weglowodorami. Poczatek test?w planowany na poczatek maja 2011 r.  •  O-14 – przewidywany termin rozpoczecia prac nad odwiertem to koniec kwietnia 2011 r.  •  M- 19-  rozpoczecie produkcji planowane na czerwiec br. Wedlug szacunk?w sp?lki rezerwy to 10 mld st?p szesciennych („Bcf”) gazu  •  Badanie sejsmiczne 3D na polach Olgowskoje i Makiejewskoje zrealizowane w 70 proc.  •  Srednia produkcja gazu za pierwszy kwartal 2011 r. wyniosla 6.040 tysiecy st?p szesciennych („Mcf”) dziennie po sredniej cenie 8,03 USD za Mcf wobec 5.738 Mcf/dziennie sredniej produkcji po sredniej cenie 7,93 USD za Mcf w czwartym kwartale 2010 r.


Informacje og?lne


W ciagu pierwszych 10 miesiecy dzialan operacyjnych od momentu nabycia udzial?w KUB-Gasu, Kulczyk Oil Ventures Inc. („Sp?lka”, „KOV”) skoncentrowala swoje dzialania na polach Olgowskoje i Makiejewskoje. Ich wynikiem byl znaczacy wzrost rezerw (o 134 proc.) i zasob?w warunkowych (o 434 proc.). W najblizszej przyszlosci Sp?lka bedzie nadal koncentrowala sie na tworzeniu na tym solidnej podstawy biznesowej. Oczekuje, ze wyniki prowadzonego obecnie programu badan sejsmicznych 3D beda mialy ogromny wplyw na lepsze poznanie p?l Olgowskoje i Makiejewskoje oraz przyniosa dalsze mozliwosci rozwoju. Od momentu nabycia w czerwcu 2010 r. udzial?w w KUB-Gas, specjalisci KOV wsp?lpracowali z pracownikami tej ukrainskiej sp?lki przy wdrazaniu najnowszych technologii i najlepszych praktyk operacyjnych. Odkrycie M-19 jest przykladem zastosowania nowoczesnych technologii, co przelozylo sie na sukces poszukiwawczy. Na polach Olgowskoje i Makiejewskoje Sp?lka bedzie wiec dazyc do powt?rzenia tego osiagniecia, a nowe badania sejsmiczne 3D powinny to ulatwic.


Ponadto, Sp?lka widzi znaczacy potencjal zasob?w w niekt?rych strefach, kt?re wydaja sie zawierac weglowodory, ale poniewaz sa stosunkowo waskie, tym samym wydobycie z nich jest trudne. Obecnie do tych stref nie zostaly przypisane zadne szacunki zasob?w, jednakze KOV podejmuje pr?by, kt?re maja na celu dostanie sie do tych  malo porowatych rezerwuar?w i rozpoczecie komercyjnego wydobycia. Przykladem takich nowych sposob?w byla m.in. stymulacja kwasem odwiertu O-8. W dalszym ciagu KOV bedzie ocenial ewentualne procedury, w tym szczelinowanie hydrauliczne, wiercenie kierunkowe i selektywne operacje kwasowania, pod katem wykorzystania do odblokowania potencjalu obszar?w nalezacych do KUB-Gas.


Na obszarze nowej koncesji poszukiwawczej P?lnocne Makiejewskoje KUB-Gas zamierza pozyskac ok. 65 km danych sejsmicznych 2D. Badanie rozpocznie sie w czerwcu 2011 r. Po tym jak dane zostana zebrane i zinterpretowane, zesp?l techniczny rozpocznie przygotowania do pierwszego odwiertu poszukiwawczego na terenie koncesji P?lnocne Makiejewskoje, planowanego na poczatek 2012 r.


Personel techniczny KOV zebral wszystkie dostepne dane techniczne dotyczace p?l Wiergunskoje i Krutogorowskoje. Tu r?wniez Sp?lka bedzie stosowac nowoczesne i zaawansowane technicznie procedury wydobywcze, w nadziei na podobny sukces do osiagnietego w ciagu 10 miesiecy na obszarze p?l Olgowskoje i Makiejewskoje.


Jestem bardzo zadowolony z postepu, jaki do tej pory osiagnelismy w rozwoju naszych ukrainskich aktyw?w. Znaczaco wzrosly rezerwy, alokowalismy znaczne zasoby warunkowe, a produkcja wzrasta. Jestem calkowicie przekonany, ze takich dobrych wiadomosci bedzie w przyszlosci wiecej, kiedy juz uda nam sie przeprowadzic zaplanowane prace poszukiwawczo-wydobywcze na terenie pieciu naszych koncesji“- powiedzial Jock Graham, wiceprezes KOV odpowiedzialny za geologie.
 
Prace wiertnicze

A to już wiesz?  Drugi odwiert KOV na polu Makiejewskoje rozpoczal produkcje

5 marca 2011 r. rozpoczely sie prace nad odwiertem O-9, kt?rego ostateczna glebokosc wyniosla 2.638 m. W odwiercie przeprowadzono rejestry otworowe, po czym zostal orurowany i obecnie oczekuje na pojawienie sie urzadzenia testujacego i rozpoczecie programu test?w. Rejestry otworowe wskazaly potencjalne liczne strefy z weglowodorami. Oczekuje sie, ze testowanie rozpocznie sie na poczatku maja 2011 r.


Urzadzenie wiertnicze jest obecnie przenoszone na teren odwiertu O-14. Jest to bardzo wazny odwiert dla KOV, ze wzgledu na to, ze wiercenia beda odbywac sie w poblizu duzego uskoku Sawasiwskaja, kt?ry jest niezalezny od pierwszorzednej akumulacji gazu na polu Olgowskoje. RPS Energy („RPS”) niezalezna firma inzynieryjna, przypisala do badanego obszaru zasoby warunkowe gazu w wysokosci 17,6 Bcf w kategorii „Best Estimate” i 41,5 Bcf w kategorii „High Estimate”. Odwiert zostal zaprojektowany do glebokosci 2.800 m, a jego celem jest ocena, czy horyzonty produkcyjne z pierwszorzednego uskoku ograniczonego blokami Olgowskoje przechodza w uskok ograniczony blokami Sawasiwskaja. Prace nad odwiertem O-14 potrwaja ok. 45 dni.


Testowanie


Rejestry otworowe odwiertu O-8 wykonane w lutym br. zidentyfikowaly kilka glebiej polozonych stref pod strefa bedaca gl?wnym celem, kt?re zostaly wybrane do testowania i kwasowania. Ze stref tych nie prowadzono jeszcze wydobycia na polu Olgowskoje. Chociaz wskazania z rejestr?w umiejscawialy tam weglowodory, strefy jak sie okazalo mialy niska przepuszczalnosc i kwasowanie nie przynioslo znaczacego naplywu gazu. Udane zakonczenie prac w tych strefach mogloby ulatwic dostep do znacznych zasob?w, wiec Sp?lka ocenia zasadnosc szczelinowania w kilku lub wszystkich strefach.


Gl?wnym celem odwiertu O-8, kt?ry do tej pory nie byl testowany, jest ta sama strefa, z kt?rej aktualnie trwa wydobycie przez odwiert O-7 zlokalizowany 2,1 km na p?lnocny-zach?d. Wiertnica serwisowa zostala przesunieta do przeprowadzenia niekt?rych wymaganych prac przy starszym odwiercie O-6, a nastepnie – przed powrotem do O-8, gdzie przetestuje gl?wny cel – zostanie wykorzystana przy testach odwiertu O-9.


Rozpoczecie produkcji z M-19


Odnotowano postep prac przy uzyskiwaniu zezwolen i budowie gazociagu niezbednego do podlaczenia M-19. Uruchomienie produkcji przewidywane jest na czerwiec 2011 r. W informacji prasowej z 10 stycznia 2011 r. nt. odwiertu M-19, Sp?lka poinformowala o przeplywie na poziomie 5.000 Mcf/dziennie. Obecnie dysponuje danymi nt. cisnienia w odwiercie z okresu 5-dni. Uzyskane dane wskazaly na bardzo male straty cisnienia i wlasne szacunki Sp?lki rezerw to ok. 10 Bcf, znacznie ponad 3,5 Bcf rezerw P1 przypisanych przez RPS odkrytemu M-19, zanim dane nt. przeplywu byly dostepne.


Badania sejsmiczne 3D


W lutym 2011 r. rozpoczal sie program badan sejsmicznych 3D dla p?l Olgowskoje i Makiejewskoje. Program zostal zrealizowany juz w 70 proc., ale w wyniku wiosennych roztop?w warunki zmienily sie na bardzo blotniste i badanie zostalo zawieszone w oczekiwaniu na poprawe sytuacji. Wznowienie programu zostalo zaplanowane na poczatek maja i powinno zakonczyc sie w czerwcu 2011 r.

A to już wiesz?  Brunei - pomyslne zakonczenie programu badan sejsmicznych 3D

Podstawowe pojecia:


„Rezerwy” sa to zasoby weglowodor?w, kt?re oczekuje sie, ze beda komercyjnie zdatne do wydobycia w wyniku realizacji projekt?w zagospodarowania ze znanych akumulacji, od okreslonej daty, pod okreslonymi warunkami. Rezerwy musza spelniac cztery kryteria: musza byc odkryte, zdatne do wydobycia, w ilosciach zdatnych do komercyjnego wydobycia i obecne w zlozu (na dzien oceny) w oparciu o zastosowany projekt zagospodarowania. Rezerwy dzieli sie dalej wedlug prawidlowosci oszacowania, a nastepnie wedlug zaawansowania projektu i/lub statusu zagospodarowania i wydobycia.


„Zasoby Warunkowe” to ilosci ropy naftowej lub gazu ziemnego, kt?re wedlug szacunk?w na dany dzien moga potencjalnie zostac pozyskane ze znanych akumulacji przy zastosowaniu istniejacej technologii lub postepu technicznego, ale wobec kt?rych dany projekt czy projekty nie osiagnal jeszcze stopnia zaawansowania pozwalajacego na komercyjne zagospodarowanie ze wzgledu na jedno lub wiecej uwarunkowan.  Uwarunkowania te moga miec charakter ekonomiczny, prawny, srodowiskowy, polityczny, jak tez wyplywac z regulacji lub braku rynku.


Zasoby Warunkowe dziela sie na kategorie: Low Estimate (1C), Best Estimate (2C) i High Estimate (3C), w relacji do stopnia pewnosci zwiazanego z szacunkami, a w zaleznosci ekonomicznej oplacalnosci moga byc dzielone na  podkategorie.


“Low Estimate (1C)” uwazane jest za ostrozny szacunek ilosci zasob?w, kt?re beda faktycznie pozyskane. Jest wysoce prawdopodobne, ze ilosci pozyskane w  rzeczywistosci, przekrocza oszacowania. W kategoriach rachunku prawdopodobienstwa oznaczac to bedzie co najmniej 90% prawdopodobienstwo (P90), ze ilosci pozyskane beda r?wne lub wyzsze niz ostrozny szacunek.


“Best Estimate (2C)” uwazane jest za wywazony szacunek ilosci zasob?w, kt?re beda faktycznie pozyskane. Jest wysoce prawdopodobne, ze ilosci pozyskane w  rzeczywistosci, beda nizsze lub wyzsze od oszacowan. W kategoriach rachunku prawdopodobienstwa oznaczac to bedzie co najmniej 50% prawdopodobienstwo (P50), ze ilosci pozyskane beda r?wne lub wyzsze niz wywazony szacunek.


“High Estimate (3C)” uwazane jest za optymistyczny szacunek ilosci zasob?w, kt?re beda faktycznie pozyskane. Jest malo prawdopodobne, ze ilosci pozyskane w rzeczywistosci, przekrocza oszacowania. W kategoriach rachunku prawdopodobienstwa oznaczac to bedzie co najmniej 10% prawdopodobienstwo (P10), ze ilosci pozyskane beda r?wne lub wyzsze niz optymistyczny szacunek.


Aktywa Kulczyk Oil


Kulczyk Oil to miedzynarodowa sp?lka prowadzaca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projekt?w w Brunei, Syrii i na Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujacy dzialalnosc poszukiwawcza w Brunei i Syrii oraz dzialalnosc wydobywcza na Ukrainie.


W Brunei KOV posiada udzialy w prawie uzytkowania g?rniczego, przyznanego mu zgodnie z dwoma umowami o podziale wplyw?w z wydobycia, uprawniajaca do poszukiwania i wytwarzania ropy i gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 40 proc. udzial w Bloku L, obejmujacym obszar ladowy i morski o powierzchni 2.220 km² (550.000 akr?w) w p?lnocnym Brunei oraz 36 proc. udzial w Bloku M, obejmujacym obszar ladowy o powierzchni 3.011 km² (744.000 akr?w) w poludniowym Brunei.

A to już wiesz?  Kulczyk Oil Ventures notuje kolejne rekordowe wzrosty

Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udzial w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmuja  100-procentowe udzialy w pieciu koncesjach zlokalizowanych w poblizu nuganska, miasta w p?lnocno-wschodniej czesci Ukrainy. Na obszarach objetych czterema z nich produkowany jest gaz.


W Syrii KOV posiada, zgodnie z umowa o podziale wplyw?w z wydobycia, 70-procentowy udzial w Bloku 9 uprawniajacy do poszukiwania i wydobycia, po spelnieniu okreslonych warunk?w, ropy i gazu ziemnego w obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km², polozonego w p?lnocno-zachodniej Syrii. Sp?lka podpisala porozumienie, na podstawie kt?rego przepisze lacznie 25 proc. udzial?w na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody wladz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezposredni udzial KOV w Bloku 9 zmieni sie na 45 proc.


Wiodacy akcjonariusz sp?lki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie niemal 50 procent udzialu w kapitale sp?lki. Kulczyk Investments S.A. jest miedzynarodowym domem inwestycyjnym, zalozonym przez polskiego przedsiebiorce dr. Jana Kulczyka.


Wiecej informacji mozna uzyskac odwiedzajac witryne internetowa Kulczyk Oil (www.kulczykoilventures.com).


 Tlumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tlumaczenie informacji prasowej powstalej oryginalnie w jezyku angielskim.
Stwierdzenia dotyczace przyszlosci (Forward-looking Statements):
Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczace zdarzen wedlug stanu wiedzy publikacji tej informacji,  odnoszace sie do przyszlych dzialan sp?lki KUB-Gas oraz do jej pieciu koncesji (Wiergunskoje, Krutogorowskoje, Makiejewskoje, P?lnocne Makiejewskoje i Olgowskoje) na Ukrainie, kt?re nie stanowia danych historycznych. Mimo ze przedstawiciele Sp?lki uznaja zalozenia zawarte w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyzszych stwierdzeniach odznaczaja sie znacznym poziomem ryzyka i niepewnosci, i nie mozna stwierdzic, ze faktyczne rezultaty okaza sie zgodne z powyzszymi stwierdzeniami dotyczacymi przyszlosci. Do czynnik?w, kt?re moga uniemozliwic badz utrudnic ukonczenie spodziewanych dzialan Sp?lki, zaliczaja sie: prawdopodobienstwo wystapienia problem?w technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projekt?w, zmiany cen produkt?w, nieuzyskanie wymaganych prawem zg?d, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i miedzynarodowym, jak r?wniez ryzyka zwiazane z ropa naftowa i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Sp?lke albo nieujawnione w dokumentach przez nia opublikowanych. Ze wzgledu na fakt, ze stwierdzenia dotyczace przyszlosci odnosza sie do przyszlych wydarzen i uwarunkowan, z natury odznaczaja sie one z ryzykiem i niepewnoscia, a faktyczne rezultaty moga sie znacznie r?znic od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci. Sp?lka nie jest zobowiazana do aktualizacji lub korekty stwierdzen dotyczacych przyszlosci zawartych w niniejszej informacji, tak zeby odzwierciedlaly one stan po publikacji niniejszej informacji prasowej, chyba ze jest to wymagane przepisami prawa.


Biura KOV:


Kanada  
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877    
Fax: +1-403-264-8861
 
Emiraty Arabskie 
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road
P.O. Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212   
Fax: +971-4-339-5174
 
Polska
ul. Nowogrodzka 18/29, 00-511 Warszawa
Tel: +48 (22) 414 21 00           
Fax: +48 (22) 412 48 60


Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy