Wiadomości branżowe

EBOR zdecydowal o przyznaniu 40 milion?w USD kredytu dla KUB-Gasu

PodsumowaniePodjecie przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju decyzji o przyznaniu 40 milion?w USD kredytu dla KUB-Gas LLC - ukrainskiej sp?lki zaleznej KOV (posredni udzial w kapitale

Podsumowanie  • Podjecie przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju decyzji o przyznaniu 40 milion?w USD kredytu dla KUB-Gas LLC – ukrainskiej sp?lki zaleznej KOV (posredni udzial w kapitale wynosi 70 proc.); wymagane zawarcie umowy kredytowej i odpowiednich um?w zabezpieczajacych.

  • Srodki zostana wykorzystane na przyszle prace zwiazane dalszym rozwojem aktyw?w ukrainskich.

  • Kredyt pomoze KUB-Gasowi umocnic pozycje jednego z czolowych ukrainskich producent?w weglowodor?w w sektorze prywatnym.


Informacje szczeg?lowe


Kulczyk Oil Ventures Inc. (“Kulczyk Oil”, “KOV”lub “Sp?lka”) informuje, ze Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (“EBOR”) przyznal 40 mln USD kredytu (“Kredyt”) sp?lce KUB-Gas LLC (“KUB-Gas”) – sp?lce zaleznej KOV, w kt?rej Kulczyk Oil posiada posrednio 70 proc. udzial?w.


Formalizacja uzgodnien pomiedzy EBORem i KUB-Gasem odnosnie kredytu wymaga podpisania umowy kredytowej i pomocniczych um?w zabezpieczajacych, kt?re w momencie publikowania tej informacji sa w przygotowaniu. 


Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie biezacego rozwoju gazowych i kondensatowych p?l KUB-Gasu: Wiergunskoje, Olgowskoje, Makiejewskoje i Krutogorowskoje – znajdujacych sie w okolicach nuganska na Ukrainie (w tym zakup przez KUB-Gas sprzetu serwisowego i urzadzen zwiekszajacych produkcje), co w efekcie wzmocni pozycje KUB-Gasu jako jednego z czolowych ukrainskich producent?w weglowodor?w w sektorze prywatnym. Ponadto, srodki bedzie mozna wykorzystac na splate istniejacych zobowiazan kredytowych KUB-Gasu wobec Sp?lki w kwocie do 7 mln USD, co wynika z faktu, ze srodki od KOV byly przeznaczone na te same cele, najakie zamierza sie wykorzystac finansowanie z EBORu.


Kredyt bedzie wyplacony w dw?ch transzach, kt?re moga byc wyplacone w okresie dw?ch lat liczac od daty podpisania umowy kredytowej. Naleznosci kredytowe beda splacane w 11 r?wnych p?lrocznych ratach, zaczynajac od 15 lipca 2012 r. Wyplata srodk?w jest uzalezniona od spelnienia szeregu standardowych wymog?w.


Pierwsza transza kredytu (“Transza 1”) wyniesie 23 miliony USD. Naleznosc skladac sie bedzie z elementu stalego oraz czesci zmiennej zaprojektowanej w taki spos?b, aby umozliwic EBORowi partycypowanie we wzroscie wartosci wynikajacym z przyszlych sukces?w poszukiwawczych, rozwoju i produkcji z aktyw?w KUB-Gasu za sprawa zagospodarowania pozyskanego finansowania (tzw. „equity kicker”).

A to już wiesz?  KOV z powodzeniem testuje nowy odwiert - produkcja osiaga juz 650 tys. m3 gazu dziennie

Druga transza kredytu (“Transza 2”) opiewa na kwote 17 milion?w USD. Zanim KUB-Gas bedzie m?gl uruchomic srodki Transzy 2 musi zostac spelniony szereg dodatkowych wymog?w, w tym wyplata calosci srodk?w Transzy 1 i przeksztalcenie co najmniej dw?ch koncesji (w tym Olgowskoje), z obecnie posiadanych przez KUB-Gas, w koncesje produkcyjne (przyznane na okres dluzszy niz okres kredytowania).


Jako czesc pakietu zabezpieczen kredytu, KOV przekaze EBORowi swoja gwarancje w odniesieniu do srodk?w przyznanych KUB-Gasowi w ramach umowy kredytowej. Inne zabezpieczenia obejma zastaw rejestrowy na wiertnicy K200 oraz  zastawy na kapitale zakladowym KUB-Gasu i jego przyszlym majatku ruchomym.


“Finansujac KUB-Gas, Bank bedzie wspierac czynnego krajowego producenta w maksymalizacji wykorzystania posiadanych zasob?w i jego wklad w zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego Ukrainy. Objecie pakietu kontrolnego przez KOV i zwiazany z tym przeplyw umiejetnosci i wiedzy takze wplywa na polepszenie transparentnosci (w tym przekazywanie informacji zgodnie z zasadami kampanii Publish What You Pay  – PWYP), ladu korporacyjnego oraz praktyk KUB-Gasu w zakresie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i ochrony srodowiska, co przyczyni sie do ustanowienia wyzszych standard?w dla calej branzy na Ukrainie” –  czytamy w komentarzu przygotowanym przez EBOR.


„Jestem bardzo zadowolony  z faktu, ze EBOR zdecydowal sie zainwestowac w nasza, nabierajaca coraz wiekszego tempa, dzialalnosc na Ukrainie, jak r?wniez w rozw?j i wzmacnianie aktyw?w sp?lki na Ukrainie. Udzial EBORu i przeznaczenie srodk?w na te kluczowe dla nas projekty wzmocni pozycje KUB-Gasu na rynku jako jednego z gl?wnych, niezaleznych producent?w gazu na Ukrainie” – powiedzial Tim Elliott, prezes zarzadu Kulczyk Oil.


Aktywa Kulczyk Oil


Kulczyk Oil to miedzynarodowa sp?lka prowadzaca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projekt?w w Brunei, Syrii i na Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujacy dzialalnosc poszukiwawcza w Brunei i Syrii oraz dzialalnosc wydobywcza na Ukrainie.

A to już wiesz?  Przychody KOV juz przekroczyly 81 mln USD!

W Brunei KOV posiada udzialy w prawie uzytkowania g?rniczego, przyznanego mu zgodnie z dwoma umowami o podziale wplyw?w z wydobycia, uprawniajaca do poszukiwania i wytwarzania ropy i gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 40 proc. udzial w Bloku L, obejmujacym obszar ladowy i morski o powierzchni 2.220 km² (550.000 akr?w) w p?lnocnym Brunei oraz 36 proc. udzial w Bloku M, obejmujacym obszar ladowy o powierzchni 3.011 km² (744.000 akr?w) w poludniowym Brunei.


Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udzial w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmuja 100-procentowe udzialy w pieciu koncesjach zlokalizowanych w poblizu nuganska, miasta w p?lnocno-wschodniej czesci Ukrainy. Na obszarach objetych czterema z nich produkowany jest gaz.


W Syrii KOV posiada, zgodnie z umowa o podziale wplyw?w z wydobycia, 70-procentowy udzial w Bloku 9 uprawniajacy do poszukiwania i wydobycia, po spelnieniu okreslonych warunk?w, ropy i gazu ziemnego w obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km², polozonego w p?lnocno-zachodniej Syrii. Sp?lka podpisala porozumienie, na podstawie kt?rego przepisze lacznie 25 proc. udzial?w na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody wladz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezposredni udzial KOV w Bloku 9 zmieni sie na 45 proc.


Wiodacy akcjonariusz sp?lki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie niemal 50 procent udzialu w kapitale sp?lki. Kulczyk Investments S.A. jest miedzynarodowym domem inwestycyjnym, zalozonym przez polskiego przedsiebiorce dr. Jana Kulczyka.


Wiecej informacji mozna uzyskac odwiedzajac witryne internetowa Kulczyk Oil (www.kulczykoilventures.com).


 


Tlumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tlumaczenie informacji prasowej powstalej oryginalnie w jezyku angielskim. 


Stwierdzenia dotyczace przyszlosci (Forward-looking Statements): Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczace zdarzen, kt?re maja nastapic po publikacji niniejszej informacji, odnoszace sie do przyszlych dzialan sp?lki KUB-Gas oraz do jej pieciu koncesji (Wiergunskoje, Krutogorowskoje, Makiejewskoje, P?lnocne Makiejewskoje i Olgowskoje) na Ukrainie, jak r?wniez znajdujacego sie tam odwiertu M-19, kt?re nie stanowia danych historycznych. Mimo ze przedstawiciele Sp?lki uznaja zalozenia zawarte w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyzszych stwierdzeniach odznaczaja sie znacznym poziomem ryzyka i niepewnosci, i nie mozna stwierdzic, ze faktyczne rezultaty okaza sie zgodne z powyzszymi stwierdzeniami dotyczacymi przyszlosci. Do czynnik?w, kt?re moga uniemozliwic badz utrudnic ukonczenie spodziewanych dzialan Sp?lki, zaliczaja sie: prawdopodobienstwo wystapienia problem?w technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projekt?w, zmiany cen produkt?w, nieuzyskanie wymaganych prawem zg?d, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i miedzynarodowym, jak r?wniez ryzyka zwiazane z ropa naftowa i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Sp?lke albo nieujawnione w dokumentach przez nia opublikowanych. Ze wzgledu na fakt, ze stwierdzenia dotyczace przyszlosci odnosza sie do przyszlych wydarzen i uwarunkowan, z natury odznaczaja sie one z ryzykiem i niepewnoscia, a faktyczne rezultaty moga sie znacznie r?znic od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci. Sp?lka nie jest zobowiazana do aktualizacji lub korekty stwierdzen dotyczacych przyszlosci zawartych w niniejszej informacji, tak zeby odzwierciedlaly one stan po publikacji niniejszej informacji prasowej, chyba ze jest to wymagane przepisami prawa. 

A to już wiesz?  Neconde zamknelo transakcje nabycia OML 42 w Nigerii - KOV zachowuje mozliwosc uczestnictwa

Biura KOV: 


Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861 


Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road
P.O. Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174 


Polska
ul.Nowogrodzka 18/29, 00-511 Warszawa
Tel: +48 (22) 414 21 00
Fax: +48 (22) 412 48 60

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy